Na Ratunek wydanie nr 5/2017

Na Ratunek wydanie nr 5/2017

Zmiany w Internetowym Programie Edukacyjnym

Jeśli brałeś udział w tegorocznej edycji Internetowego Programu Edukacyjnego, koniecznie przeczytaj, jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Dodano: 25.10.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

Dodano: 19.09.2017

Elamed Media Group wyłącznym przedstawicielem IndustryStock w Polsce

21 lipca b.r. Elamed Media Group (EMG) i Deutscher Medien Verlag (DMV) podpisały umowę o współpracy, na mocy której EMG staje się wyłącznym polskim przedstawicielem i administratorem będącego własnością DMV portalu IndustryStock.

Dodano: 02.08.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim

W firmie JMM Mariusz Lewandowski opracowano projekt, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciuset ratowników medycznych mieszkających na terenie woj. śląskiego.

Dodano: 31.05.2017

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych! Edycja 2017!

Już od pierwszego numeru 2017, który ukaże się w lutym, roku rozpoczynamy kolejną edycję Internetowego Programu Edukacyjnego.

Dodano: 13.02.2017

Mapa defibrylatorów AED

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) to specjalistyczne urządzenie, które może uratować życie osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia, czyli nieprzytomnej i nieoddychającej.

Dodano: 02.01.2017

Koperta życia

„Koperta życia” to inicjatywa skierowana głównie do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych.

Dodano: 02.01.2017

Nowy defibrylator

Do rodziny sprzętu ratowniczego marki LIFEPAK właśnie dołączył nowy defibrylator AED – LIFEPAK CR2.

Dodano: 17.11.2016

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Postępowanie w ostrej niewydolności serca

Ostra niewydolność serca (ONS) to nagłe lub szybko pogarszające się zaburzenie funkcji skurczowej i/lub rozkurczowej serca, prowadzące do upośledzenia jego funkcji jako pompy krwi

Dodano: 20.10.2017

Tężyczka jako stan zagrożenia życia w zespole ratownictwa medycznego

Hipokalcemia to zmniejszenie stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi poniżej 2,25 mmol/l i/lub wapnia zjonizowanego poniżej 0,95 mmol/l.

Dodano: 20.10.2017

Ostre zapalenie krtani u dzieci w praktyce ratownika medycznego

W praktyce zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) nierzadko zdarzają się wezwania do dziecka z dusznością.

Dodano: 04.09.2017

Działania ratownictwa medycznego w obliczu zagrożenia biologicznego

Wzrost zagrożeń biologicznych wymusza na ratownictwie medycznym odpowiednie przygotowanie.

Dodano: 04.09.2017

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po porodzie – zalecenia

Rzadkie występowanie porodów i resuscytacji świeżorodka w warunkach ZRM nie zwalnia z przygotowania zespołu do takich działań.

Dodano: 21.06.2017

Raportowanie chorych – współpraca ZRM i SOR

Istotną częścią pracy w systemie ratownictwa medycznego jest raportowanie.

Dodano: 21.06.2017

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie w praktyce ZRM

Część I: Krwawienie z dróg rodnych.

Dodano: 21.04.2017

Leczenie pacjentów z OZW w okresie przedszpitalnym

Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Dodano: 21.04.2017

Nagłe zagrożenia zdrowotne wynikające z zaburzeń krzepnięcia krwi

Leczenie pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi, takimi jak hemofilia A i hemofilia B, odbywa się pod kontrolą specjalistycznych ośrodków na zasadzie tzw. leczenia domowego.

Dodano: 21.02.2017

Bezpieczeństwo pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu w praktyce ZRM

Leczenie trombolityczne jest współcześnie jedną z najskuteczniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów kwalifikujących się do typu leczenia.

Dodano: 21.02.2017

Diagnostyka zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych (ZŻG)

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa złożona jest z dwóch jednostek chorobowych: zatorowości płucnej (ZP) oraz zakrzepicy żył głębokich (ZŻG).

Dodano: 02.01.2017

Praktyczne aspekty nebulizacji w postępowaniu przedszpitalnym

Nebulizacja jest metodą rozpraszania roztworów lub zawiesin, polegającą na inhalacji leków w postaci rozpylonej mgiełki.

Dodano: 02.01.2017

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

I Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników SOR

20 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Dodano: 08.05.2017
Miejsce: miasto Łódź

VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

W dniach 15 i 16 grudnia 2017 r. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbędzie się VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego.

Data rozpoczęcia: 15.12.2017
Data zakończenia: 16.12.2017
Miejsce: Kraków

XIII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

23-26 stycznia 2018 r. w Bielsko-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.

Data rozpoczęcia: 23.01.2018
Data zakończenia: 26.01.2018
Miejsce: Bielsko-Biała