Na Ratunek wydanie nr 2/2017

Na Ratunek wydanie nr 2/2017

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych! Edycja 2017!

Już od pierwszego numeru 2017, który ukaże się w lutym, roku rozpoczynamy kolejną edycję Internetowego Programu Edukacyjnego, za udział w którym będzie można zdobyć 30 punktów edukacyjnych.

Dodano: 13.02.2017

Mapa defibrylatorów AED

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) to specjalistyczne urządzenie, które może uratować życie osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia, czyli nieprzytomnej i nieoddychającej.

Dodano: 02.01.2017

Koperta życia

„Koperta życia” to inicjatywa skierowana głównie do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych.

Dodano: 02.01.2017

Nowy defibrylator

Do rodziny sprzętu ratowniczego marki LIFEPAK właśnie dołączył nowy defibrylator AED – LIFEPAK CR2.

Dodano: 17.11.2016

Podsumowanie ŚDM

W czasie Światowych Dni Młodzieży pomocy medycznej udzielono ponad 27 tys. pacjentów.

Dodano: 24.08.2016

Centrum urazowe dla dzieci

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu otrzyma z unijnych funduszy 9 mln zł na uruchomienie centrum urazowego dla dzieci.

Dodano: 24.08.2016

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie w praktyce ZRM

Część I: Krwawienie z dróg rodnych.

Dodano: 21.04.2017

Leczenie pacjentów z OZW w okresie przedszpitalnym

Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Dodano: 21.04.2017

Nagłe zagrożenia zdrowotne wynikające z zaburzeń krzepnięcia krwi

Leczenie pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi, takimi jak hemofilia A i hemofilia B, odbywa się pod kontrolą specjalistycznych ośrodków na zasadzie tzw. leczenia domowego.

Dodano: 21.02.2017

Bezpieczeństwo pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu w praktyce ZRM

Leczenie trombolityczne jest współcześnie jedną z najskuteczniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów kwalifikujących się do typu leczenia.

Dodano: 21.02.2017

Praktyczne aspekty nebulizacji w postępowaniu przedszpitalnym

Nebulizacja jest metodą rozpraszania roztworów lub zawiesin, polegającą na inhalacji leków w postaci rozpylonej mgiełki.

Dodano: 02.01.2017

Diagnostyka zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych (ZŻG)

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa złożona jest z dwóch jednostek chorobowych: zatorowości płucnej (ZP) oraz zakrzepicy żył głębokich (ZŻG).

Dodano: 02.01.2017

Co warto pamiętać o zatruciu tlenkiem węgla?

Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym, bezwonnym i niedrażniącym gazem powstającym w wyniku niecałkowitego spalania związków zawierających węgiel.

Dodano: 02.11.2016

Migotanie przedsionków w praktyce zespołu ratownictwa medycznego

Fakt, że migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) jest najczęściej spotykaną arytmią w codziennej praktyce zespołów ratownictwa medycznego, nie powinien dziwić.

Dodano: 02.11.2016

Ocena stanu odżywienia pacjentów w praktyce ZRM i SOR

Od 2012 r. każdy pacjent przyjmowany na oddział (z paroma wyjątkami) musi zostać oceniony pod względem stanu odżywienia. Ocena stanu odżywienia powinna być okresowo powtarzana z uwagi na prawdopodobieństwo jego pogorszenia w trakcie rozwoju choroby.

Dodano: 24.08.2016

Postępowanie ratunkowe z pacjentem po urazie w jaskini

W ostatnich latach turystyka jaskiniowa staje się coraz bardziej popularnym zajęciem wśród osób aktywnie spędzających czas wolny. Umiejętność poruszania się pod ziemią od dawna wykorzystywana jest także przez badaczy podziemnego świata.

Dodano: 24.08.2016

EKG jako metoda umożliwiająca postawienie właściwego rozpoznania

Zapis graficzny aktywności elektrycznej serca z powierzchni ciała nazywamy elektrokardiogramem – w skrócie EKG.

Dodano: 20.06.2016

Jak zrozumieć pacjenta obcojęzycznego?

W artykule przedstawiono darmową internetową aplikację, która pozwala przeprowadzić pełny wywiad medyczny z pacjentem komunikującym się w jednym z ośmiu języków obcych.

Dodano: 20.06.2016

Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych

W przebiegu wstrząsu, w sytuacji zmniejszonej amplitudy tętna i niedostatecznego wypełnienia łożyska naczyniowego oraz braku sprzętu do uzyskania dostępu doszpikowego, uzasadnione wydaje się użycie sprzętu do ratunkowej wizualizacji naczyń żylnych.

Dodano: 28.04.2016

Zespół stresu pourazowego – przyczyny, objawy, leczenie

Środowisko pracy ratowników medycznych jest nieprzewidywalne, a często niewdzięczne. Ratownik musi reagować szybko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Dodano: 28.04.2016

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

IV Letnie Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Letnim Ogólnopolskim Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbędzie się 17-19 maja w Grudziądzu.

Data rozpoczęcia: 17.05.2017
Data zakończenia: 19.05.2017
Miejsce: Grudziądz

I Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof

26-28 maja w Centrum Szkoleniowym Falenty k. Warszawy odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof.

Data rozpoczęcia: 26.05.2017
Data zakończenia: 28.05.2017
Miejsce: Warszawa

I Konferencja Ratownictwa Medycznego

10-11.06.2017 r. zaplanowana jest I Konferencja Ratownictwa Medycznego, organizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną, Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Data rozpoczęcia: 10.06.2017
Data zakończenia: 11.06.2017
Miejsce: Szczyrk