Na Ratunek wydanie nr 4/2017

Na Ratunek wydanie nr 4/2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

Dodano: 19.09.2017

Elamed Media Group wyłącznym przedstawicielem IndustryStock w Polsce

21 lipca b.r. Elamed Media Group (EMG) i Deutscher Medien Verlag (DMV) podpisały umowę o współpracy, na mocy której EMG staje się wyłącznym polskim przedstawicielem i administratorem będącego własnością DMV portalu IndustryStock.

Dodano: 02.08.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim

W firmie JMM Mariusz Lewandowski opracowano projekt, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciuset ratowników medycznych mieszkających na terenie woj. śląskiego.

Dodano: 31.05.2017

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych! Edycja 2017!

Już od pierwszego numeru 2017, który ukaże się w lutym, roku rozpoczynamy kolejną edycję Internetowego Programu Edukacyjnego, za udział w którym będzie można zdobyć 30 punktów edukacyjnych.

Dodano: 13.02.2017

Koperta życia

„Koperta życia” to inicjatywa skierowana głównie do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych.

Dodano: 02.01.2017

Mapa defibrylatorów AED

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) to specjalistyczne urządzenie, które może uratować życie osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia, czyli nieprzytomnej i nieoddychającej.

Dodano: 02.01.2017

Nowy defibrylator

Do rodziny sprzętu ratowniczego marki LIFEPAK właśnie dołączył nowy defibrylator AED – LIFEPAK CR2.

Dodano: 17.11.2016

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Ostre zapalenie krtani u dzieci w praktyce ratownika medycznego

W praktyce zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) nierzadko zdarzają się wezwania do dziecka z dusznością.

Dodano: 04.09.2017

Działania ratownictwa medycznego w obliczu zagrożenia biologicznego

Wzrost zagrożeń biologicznych wymusza na ratownictwie medycznym odpowiednie przygotowanie.

Dodano: 04.09.2017

Raportowanie chorych – współpraca ZRM i SOR

Istotną częścią pracy w systemie ratownictwa medycznego jest raportowanie.

Dodano: 21.06.2017

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po porodzie – zalecenia

Rzadkie występowanie porodów i resuscytacji świeżorodka w warunkach ZRM nie zwalnia z przygotowania zespołu do takich działań.

Dodano: 21.06.2017

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie w praktyce ZRM

Część I: Krwawienie z dróg rodnych.

Dodano: 21.04.2017

Leczenie pacjentów z OZW w okresie przedszpitalnym

Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Dodano: 21.04.2017

Nagłe zagrożenia zdrowotne wynikające z zaburzeń krzepnięcia krwi

Leczenie pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi, takimi jak hemofilia A i hemofilia B, odbywa się pod kontrolą specjalistycznych ośrodków na zasadzie tzw. leczenia domowego.

Dodano: 21.02.2017

Bezpieczeństwo pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu w praktyce ZRM

Leczenie trombolityczne jest współcześnie jedną z najskuteczniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów kwalifikujących się do typu leczenia.

Dodano: 21.02.2017

Diagnostyka zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych (ZŻG)

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa złożona jest z dwóch jednostek chorobowych: zatorowości płucnej (ZP) oraz zakrzepicy żył głębokich (ZŻG).

Dodano: 02.01.2017

Praktyczne aspekty nebulizacji w postępowaniu przedszpitalnym

Nebulizacja jest metodą rozpraszania roztworów lub zawiesin, polegającą na inhalacji leków w postaci rozpylonej mgiełki.

Dodano: 02.01.2017

Co warto pamiętać o zatruciu tlenkiem węgla?

Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym, bezwonnym i niedrażniącym gazem powstającym w wyniku niecałkowitego spalania związków zawierających węgiel.

Dodano: 02.11.2016

Migotanie przedsionków w praktyce zespołu ratownictwa medycznego

Fakt, że migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) jest najczęściej spotykaną arytmią w codziennej praktyce zespołów ratownictwa medycznego, nie powinien dziwić.

Dodano: 02.11.2016

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

I Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników SOR

20 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Dodano: 08.05.2017
Miejsce: miasto Łódź

III Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych

Serdecznie zapraszamy na III Interdyscyplinarną Konferencję Środowisk Medycznych, która odbędzie się w 28-30 września 2017 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym "Rewita" nad Jeziorem Zegrzyńskim w odległości 30 km od Warszawy.

Data rozpoczęcia: 28.09.2017
Data zakończenia: 30.09.2017
Miejsce: Białobrzegi, k. Warszawy

IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Polska Rada Ratowników Medycznych zaprasza do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbędzie się 6-8 października 2017 r. w Orlim Gnieździe w Szczyrku.

Data rozpoczęcia: 06.10.2017
Data zakończenia: 08.10.2017
Miejsce: Szczyrk

5. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w 5. Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych, który odbędzie się 12-14 października 2017 r. w Krakowie.

Data rozpoczęcia: 12.10.2017
Data zakończenia: 14.10.2017
Miejsce: Kraków

Konferencja ECMO Wyzwania 2017

14 października 2017 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się konferencja "ECMO Wyzwania 2017". Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty obejmujące techniki symulacyjne prowadzenia terapii pozaustrojowych.

Data rozpoczęcia: 14.10.2017
Data zakończenia: 15.10.2017
Miejsce: Poznań

X Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2017”

Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencji Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2017” odbędzie się 17-19 listopada 2017 r. w Łodzi.

Data rozpoczęcia: 17.11.2017
Data zakończenia: 19.11.2017
Miejsce: miasto Łódź