Na Ratunek wydanie nr 1/2018

Na Ratunek wydanie nr 1/2018

Ratownicy medyczni w grupie najgorzej wynagradzanych specjalistów

Jak informuje GUS ratownicy medyczni znaleźli się w grupie najgorzej wynagradzanych specjalistów.

Dodano: 23.02.2018

Konkurs Klub Ratownika

Prenumerujesz? ZYSKUJESZ! Dołącz do Klubu Ratownika i zdobywaj nagrody!

Dodano: 20.02.2018

Zmiany w Internetowym Programie Edukacyjnym

Jeśli brałeś udział w tegorocznej edycji Internetowego Programu Edukacyjnego, koniecznie przeczytaj, jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Dodano: 25.10.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

Dodano: 19.09.2017

Elamed Media Group wyłącznym przedstawicielem IndustryStock w Polsce

21 lipca b.r. Elamed Media Group (EMG) i Deutscher Medien Verlag (DMV) podpisały umowę o współpracy, na mocy której EMG staje się wyłącznym polskim przedstawicielem i administratorem będącego własnością DMV portalu IndustryStock.

Dodano: 02.08.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim

W firmie JMM Mariusz Lewandowski opracowano projekt, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciuset ratowników medycznych mieszkających na terenie woj. śląskiego.

Dodano: 31.05.2017

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Organizacja pomocy medycznej w zdarzeniach masowych – ćwiczenia DRIVER

Zdarzenia masowe i katastrofy, w których zagrożone są zdrowie i życie znacznej liczby osób, stanowią olbrzymie wyzwanie dla ratownictwa medycznego.

Dodano: 20.02.2018

Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń lekowych przez ratowników medycznych

Niepożądane zdarzenia lekowe są częstą przyczyną interwencji zespołów ratownictwa medycznego.

Dodano: 18.12.2017

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.

Dodano: 18.12.2017

Postępowanie w ostrej niewydolności serca

Ostra niewydolność serca (ONS) to nagłe lub szybko pogarszające się zaburzenie funkcji skurczowej i/lub rozkurczowej serca, prowadzące do upośledzenia jego funkcji jako pompy krwi

Dodano: 20.10.2017

Tężyczka jako stan zagrożenia życia w zespole ratownictwa medycznego

Hipokalcemia to zmniejszenie stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi poniżej 2,25 mmol/l i/lub wapnia zjonizowanego poniżej 0,95 mmol/l.

Dodano: 20.10.2017

Ostre zapalenie krtani u dzieci w praktyce ratownika medycznego

W praktyce zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) nierzadko zdarzają się wezwania do dziecka z dusznością.

Dodano: 04.09.2017

Działania ratownictwa medycznego w obliczu zagrożenia biologicznego

Wzrost zagrożeń biologicznych wymusza na ratownictwie medycznym odpowiednie przygotowanie.

Dodano: 04.09.2017

Raportowanie chorych – współpraca ZRM i SOR

Istotną częścią pracy w systemie ratownictwa medycznego jest raportowanie.

Dodano: 21.06.2017

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po porodzie – zalecenia

Rzadkie występowanie porodów i resuscytacji świeżorodka w warunkach ZRM nie zwalnia z przygotowania zespołu do takich działań.

Dodano: 21.06.2017

Leczenie pacjentów z OZW w okresie przedszpitalnym

Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Dodano: 21.04.2017

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie w praktyce ZRM

Część I: Krwawienie z dróg rodnych.

Dodano: 21.04.2017

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, która odbywać się będzie w dniach 9-11.04.2018 roku w Masłowie.

Data rozpoczęcia: 09.04.2018
Data zakończenia: 11.04.2018
Miejsce: Masłów

IV Studencka Konferencja Anestezjologiczna

W dniu 15.04.2018 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się IV Studencka Konferencja Naukowa „Anestezjologia i intensywna terapia - interdyscyplinarnie”.

Data rozpoczęcia: 15.04.2018
Data zakończenia: 15.04.2018
Miejsce: Warszawa

Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe

W dniach 19-20.04.2018 r. we Wrocławiu odbędzie się IV Konferencja Naukowa "Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe".

Data rozpoczęcia: 19.04.2018
Data zakończenia: 20.04.2018
Miejsce: Wrocław

I Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego

Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Śląskiej Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Mysłowicach.

Data rozpoczęcia: 20.04.2018
Data zakończenia: 20.04.2018
Miejsce: Mysłowice

XVI Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Mistrzostwach Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym, które odbędą się na terenie powiatu bartoszyckiego w dniach 9-11.05.2018 r.

Data rozpoczęcia: 09.05.2018
Data zakończenia: 11.05.2018
Miejsce: Bartoszyce

XXIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa, które odbędzie się 15-16 maja w Inowrocławiu.

Data rozpoczęcia: 15.05.2018
Data zakończenia: 16.05.2018
Miejsce: Innowrocław

Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, która odbędzie się 24 maja 2018 r. we Wrocławiu.

Data rozpoczęcia: 24.05.2018
Data zakończenia: 24.05.2018
Miejsce: Wrocław

II Konferencja Ratownictwa Medycznego

W dniach 2-3 czerwca odbędzie się II Konferencja Ratownictwa Medycznego. Równolegle do Konferencji odbywać się będą Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.

Data rozpoczęcia: 02.06.2018
Data zakończenia: 03.06.2018
Miejsce: Kraków

IX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Otwartych Mistrzostwach Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym, które odbędą się 6-8 czerwca w Lublinie.

Data rozpoczęcia: 06.06.2018
Data zakończenia: 08.06.2018
Miejsce: Lublin