Na Ratunek wydanie nr 5/2016

Na Ratunek wydanie nr 5/2016

Wesołych świąt!

Wesołych świąt Bożego Narodzenia życzy redakcja czasopisma "Na Ratunek".

Dodano: 01.12.2016

Nowy defibrylator

Do rodziny sprzętu ratowniczego marki LIFEPAK właśnie dołączył nowy defibrylator AED – LIFEPAK CR2.

Dodano: 17.11.2016

W poznańskim pogotowiu mniej zespołów specjalistycznych

Dotychczas za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu poznańskiego odpowiadały 23 zespoły: 16 podstawowych oraz 7 specjalistycznych.

Dodano: 04.11.2016

Triage w izbie przyjęć

W izbie przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej wprowadzono triage.

Dodano: 04.11.2016

Ratownicy ze Śląska w Europejskim Korpusie Medycznym

Europejski Korpus Medyczny został utworzony w celu pomocy w mobilizacji zespołów medycznych, zespołów ds. zdrowia publicznego oraz sprzętu w sytuacjach kryzysowych w Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Dodano: 04.11.2016

Centrum urazowe dla dzieci

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu otrzyma z unijnych funduszy 9 mln zł na uruchomienie centrum urazowego dla dzieci.

Dodano: 24.08.2016

Podsumowanie ŚDM

W czasie Światowych Dni Młodzieży pomocy medycznej udzielono ponad 27 tys. pacjentów.

Dodano: 24.08.2016

Nowy SOR

W połowie 2017 r. w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie otwarty zostanie szpitalny oddział ratunkowy.

Dodano: 21.06.2016

[książka] HIPOTERMIA

Kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia.

Dodano: 30.03.2016

Nowość od PZWL

Czasopismo "Na Ratunek" objęło patronatem medialnym najnowszą publikację Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

Dodano: 07.03.2016

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych! Edycja 2016!

Już od pierwszego numeru 2016 roku rozpoczynamy kolejną edycję Internetowego Programu Edukacyjnego, za udział w którym będzie można zdobyć 30 punktów edukacyjnych

Dodano: 23.02.2016

Coraz wyższy poziom!

4 punkty MNiSW oraz 41,24 Index Copernicus

Dodano: 22.02.2016

Nowoczesne fantomy

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi wyposażyła się trzy nowoczesne fantomy: dwie dorosłe kobiety – Anie – oraz Juniora.

Dodano: 22.02.2016

Motoambulans

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zakupiła motocykle, które mają służyć ratownikom do szybszego dotarcia na miejsce zdarzenia.

Dodano: 22.02.2016

Centra urazowe dla dzieci

Na mocy Rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 czerwca 2016 r., powstaną centra urazowe dla dzieci.

Dodano: 22.02.2016

[Książka] System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Polecamy publikację, która wyjaśnia wiele niejasności w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Dodano: 04.12.2015

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Migotanie przedsionków w praktyce zespołu ratownictwa medycznego

Fakt, że migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) jest najczęściej spotykaną arytmią w codziennej praktyce zespołów ratownictwa medycznego, nie powinien dziwić.

Dodano: 02.11.2016

Co warto pamiętać o zatruciu tlenkiem węgla?

Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym, bezwonnym i niedrażniącym gazem powstającym w wyniku niecałkowitego spalania związków zawierających węgiel.

Dodano: 02.11.2016

Ocena stanu odżywienia pacjentów w praktyce ZRM i SOR

Od 2012 r. każdy pacjent przyjmowany na oddział (z paroma wyjątkami) musi zostać oceniony pod względem stanu odżywienia. Ocena stanu odżywienia powinna być okresowo powtarzana z uwagi na prawdopodobieństwo jego pogorszenia w trakcie rozwoju choroby.

Dodano: 24.08.2016

Postępowanie ratunkowe z pacjentem po urazie w jaskini

W ostatnich latach turystyka jaskiniowa staje się coraz bardziej popularnym zajęciem wśród osób aktywnie spędzających czas wolny. Umiejętność poruszania się pod ziemią od dawna wykorzystywana jest także przez badaczy podziemnego świata.

Dodano: 24.08.2016

Jak zrozumieć pacjenta obcojęzycznego?

W artykule przedstawiono darmową internetową aplikację, która pozwala przeprowadzić pełny wywiad medyczny z pacjentem komunikującym się w jednym z ośmiu języków obcych.

Dodano: 20.06.2016

EKG jako metoda umożliwiająca postawienie właściwego rozpoznania

Zapis graficzny aktywności elektrycznej serca z powierzchni ciała nazywamy elektrokardiogramem – w skrócie EKG.

Dodano: 20.06.2016

Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych

W przebiegu wstrząsu, w sytuacji zmniejszonej amplitudy tętna i niedostatecznego wypełnienia łożyska naczyniowego oraz braku sprzętu do uzyskania dostępu doszpikowego, uzasadnione wydaje się użycie sprzętu do ratunkowej wizualizacji naczyń żylnych.

Dodano: 28.04.2016

Zespół stresu pourazowego – przyczyny, objawy, leczenie

Środowisko pracy ratowników medycznych jest nieprzewidywalne, a często niewdzięczne. Ratownik musi reagować szybko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Dodano: 28.04.2016

Wykorzystanie kwasu traneksamowego w ratownictwie medycznym

Tamowanie krwawień zewnętrznych i wewnętrznych związanych z obrażeniami ciała jest cały czas tematem bardzo rozwojowym, zarówno na etapie szpitalnym, jak i przedszpitalnym.

Dodano: 22.02.2016

Wytyczne 2015 – podsumowanie zmian

15 października 2015 r. Europejska Rada Resuscytacji (ERC) opublikowała Wytyczne resuscytacji 2015.

Dodano: 22.02.2016

Czy w Anglii brakuje ratowników medycznych?

Angielski system ratownictwa medycznego, będący częścią NHS (National Health System), jest rozpoznany jako jeden z najlepszych na świecie.

Dodano: 05.01.2016

Postępowanie z dziećmi z obrażeniami ciała – wskazówki dla ZRM

Obrażenia ciała spowodowane urazem są jedną z wiodących przyczyn umieralności na świecie. Są pierwszą przyczyną zgonów w grupie wiekowej 10-45 lat.

Dodano: 05.01.2016

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

Symulacja zdarzenia masowego

Zdarzenie masowe jest wyzwaniem dla każdego szpitala, a przede wszystkim dla szpitalnego oddziału ratunkowego, który stoi na pierwszej linii udzielania pomocy.

Dodano: 23.11.2016
Miejsce: Bartoszyce

XII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

24-27 stycznia 2017 r. w Bielsko-Białej odbędą się XII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym.

Data rozpoczęcia: 24.01.2017
Data zakończenia: 27.01.2017
Miejsce: Bielsko-Biała

26. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

1-4 marca 2017 r. w Karpaczu odbędzie się kolejna edycja Zimowej Konferencji Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii.

Data rozpoczęcia: 01.03.2017
Data zakończenia: 04.03.2017
Miejsce: Karpacz