Na Ratunek wydanie nr 6/2017

Na Ratunek wydanie nr 6/2017

Zmiany w Internetowym Programie Edukacyjnym

Jeśli brałeś udział w tegorocznej edycji Internetowego Programu Edukacyjnego, koniecznie przeczytaj, jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Dodano: 25.10.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

Dodano: 19.09.2017

Elamed Media Group wyłącznym przedstawicielem IndustryStock w Polsce

21 lipca b.r. Elamed Media Group (EMG) i Deutscher Medien Verlag (DMV) podpisały umowę o współpracy, na mocy której EMG staje się wyłącznym polskim przedstawicielem i administratorem będącego własnością DMV portalu IndustryStock.

Dodano: 02.08.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim

W firmie JMM Mariusz Lewandowski opracowano projekt, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciuset ratowników medycznych mieszkających na terenie woj. śląskiego.

Dodano: 31.05.2017

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych! Edycja 2017!

Już od pierwszego numeru 2017, który ukaże się w lutym, roku rozpoczynamy kolejną edycję Internetowego Programu Edukacyjnego.

Dodano: 13.02.2017

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń lekowych przez ratowników medycznych

Niepożądane zdarzenia lekowe są częstą przyczyną interwencji zespołów ratownictwa medycznego.

Dodano: 18.12.2017

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.

Dodano: 18.12.2017

Postępowanie w ostrej niewydolności serca

Ostra niewydolność serca (ONS) to nagłe lub szybko pogarszające się zaburzenie funkcji skurczowej i/lub rozkurczowej serca, prowadzące do upośledzenia jego funkcji jako pompy krwi

Dodano: 20.10.2017

Tężyczka jako stan zagrożenia życia w zespole ratownictwa medycznego

Hipokalcemia to zmniejszenie stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi poniżej 2,25 mmol/l i/lub wapnia zjonizowanego poniżej 0,95 mmol/l.

Dodano: 20.10.2017

Ostre zapalenie krtani u dzieci w praktyce ratownika medycznego

W praktyce zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) nierzadko zdarzają się wezwania do dziecka z dusznością.

Dodano: 04.09.2017

Działania ratownictwa medycznego w obliczu zagrożenia biologicznego

Wzrost zagrożeń biologicznych wymusza na ratownictwie medycznym odpowiednie przygotowanie.

Dodano: 04.09.2017

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po porodzie – zalecenia

Rzadkie występowanie porodów i resuscytacji świeżorodka w warunkach ZRM nie zwalnia z przygotowania zespołu do takich działań.

Dodano: 21.06.2017

Raportowanie chorych – współpraca ZRM i SOR

Istotną częścią pracy w systemie ratownictwa medycznego jest raportowanie.

Dodano: 21.06.2017

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie w praktyce ZRM

Część I: Krwawienie z dróg rodnych.

Dodano: 21.04.2017

Leczenie pacjentów z OZW w okresie przedszpitalnym

Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Dodano: 21.04.2017

Nagłe zagrożenia zdrowotne wynikające z zaburzeń krzepnięcia krwi

Leczenie pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi, takimi jak hemofilia A i hemofilia B, odbywa się pod kontrolą specjalistycznych ośrodków na zasadzie tzw. leczenia domowego.

Dodano: 21.02.2017

Bezpieczeństwo pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu w praktyce ZRM

Leczenie trombolityczne jest współcześnie jedną z najskuteczniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów kwalifikujących się do typu leczenia.

Dodano: 21.02.2017

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

XIII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

23-26 stycznia 2018 r. w Bielsko-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.

Data rozpoczęcia: 23.01.2018
Data zakończenia: 26.01.2018
Miejsce: Bielsko-Biała

27. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej I Intensywnej Terapii

W dniach 8-10 marca 2018 r. odbędzie się 27. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej I Intensywnej Terapii.

Data rozpoczęcia: 08.03.2018
Data zakończenia: 10.03.2018
Miejsce: Karpacz

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, która odbywać się będzie w dniach 9-11.04.2018 roku w Masłowie.

Data rozpoczęcia: 09.04.2018
Data zakończenia: 11.04.2018
Miejsce: Masłów

Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe

W dniach 19-20.04.2018 r. we Wrocławiu odbędzie się IV Konferencja Naukowa "Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe".

Data rozpoczęcia: 19.04.2018
Data zakończenia: 20.04.2018
Miejsce: Wrocław

II Konferencja Ratownictwa Medycznego

W dniach 2-3 czerwca odbędzie się II Konferencja Ratownictwa Medycznego. Równolegle do Konferencji odbywać się będą Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.

Data rozpoczęcia: 02.06.2018
Data zakończenia: 03.06.2018
Miejsce: Kraków