Ratownik - M. Wnorowski Sp. j. dostarcza Ambulanse Sanitarne w Polsce od 2004 roku. Oferujemy ambulanse sanitarne: Specjalistyczne - typ: „C”; Podstawowe - typ „B”; Transportowe - typ „A” i „A-1” oraz samochody przystosowane do przewozu osób dializowanych, niepełnosprawnych.

Wszystkie oferowane przez nas Ambulanse posiadają świadectwa homologacji „na pojazd skompletowany – Ambulans” oraz są zgodne z polską normą PN-EN 1789, PN-EN 1865 - spełniają wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia - i mogą nimi być świadczone usługi zarówno ratownictwa medycznego jaki i transportu sanitarnego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa NFZ

Ambulanse sanitarne Ratownik - M. Wnorowski Sp. j. dostarcza Ambulanse Sanitarne w Polsce od 2004 roku. Oferujemy ambulanse sanitarne: Specjalistyczne - typ: „C”; Podstawowe - typ „B”; Transportowe - typ „A” i „A-1” oraz samochody przystosowane do przewozu osób dializowanych, niepełnosprawnych.

Wszystkie oferowane przez nas Ambulanse posiadają świadectwa homologacji „na pojazd skompletowany – Ambulans” oraz są zgodne z polską normą PN-EN 1789, PN-EN 1865 - spełniają wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia - i mogą nimi być świadczone usługi zarówno ratownictwa medycznego jaki i transportu sanitarnego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa NFZ

Nazwa firmy:
DYSTRYBUTOR AMBULANSÓW SANITARNYCH

tel. 0-22 628-38-23

e-mail: ratownik@ratownik.com.pl