System LIFENET to rozwiązanie unikalne na skalę światową.
Jednym z podstawowych zastosowań Systemu LIFENET są konsultacje z lekarzem kardiologiem. Za jego pośrednictwem, każdego dnia tysiące zapisów 12 odprowadzeniowych EKG i danych z defibrylatorów LIFEPAK są przesyłane bezpośrednio z miejsc działania zespołów ratownictwa medycznego do lekarzy specjalistów.
Drugim zastosowaniem Systemu LIFENET i jego komponentów jest możliwość analizy przeprowadzonych terapii. Użytkownik dzięki oprogramowaniu Code Stat Suite ma możliwość prześledzenia:

  • Rodzaju zastosowanej terapii
  • Stanu pacjenta sekunda po sekundzie
  • Automatycznej oceny przeprowadzonej resuscytacji
Rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia zarówno w jednostkach ratownictwa medycznego (przesyłanie danych na odległość – transmisja danych 3G), jak również w jednostkach szpitalnych (zgrywanie danych bezpośrednio do komputera lub siecią Wi-Fi).

System LIFENET (Code Stat Suite 9.0) System LIFENET to rozwiązanie unikalne na skalę światową.
Jednym z podstawowych zastosowań Systemu LIFENET są konsultacje z lekarzem kardiologiem. Za jego pośrednictwem, każdego dnia tysiące zapisów 12 odprowadzeniowych EKG i danych z defibrylatorów LIFEPAK są przesyłane bezpośrednio z miejsc działania zespołów ratownictwa medycznego do lekarzy specjalistów.
Drugim zastosowaniem Systemu LIFENET i jego komponentów jest możliwość analizy przeprowadzonych terapii. Użytkownik dzięki oprogramowaniu Code Stat Suite ma możliwość prześledzenia:

  • Rodzaju zastosowanej terapii
  • Stanu pacjenta sekunda po sekundzie
  • Automatycznej oceny przeprowadzonej resuscytacji
Rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia zarówno w jednostkach ratownictwa medycznego (przesyłanie danych na odległość – transmisja danych 3G), jak również w jednostkach szpitalnych (zgrywanie danych bezpośrednio do komputera lub siecią Wi-Fi).

Nazwa firmy:
Physio-Control Poland Sales Sp.z o.o.

tel. 22 569 12 10