Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyjny Operator Systemu i dostawca urządzenia pokładowego eCall)

Projekt ten połączył opcję komercyjną, w ramach preferowanej przez UE formuły funkcjonowania Systemu eCall (usługi dodane – TPSP), z funkcją państwową CPR. Funkcje Projektu eCall Polska to:

  • możliwość uruchomienia akcji ratowniczej w ciągu 4 sekund od przyjęcia alarmu eCall przez Operatora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
  • ograniczenie ilości ofiar śmiertelnych w wyniku zaistnienia wypadku drogowego w ramach „złotej godziny”,
  • możliwość obniżenia kosztów leczenia i odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz OC,
  • obiektywna dokumentacja kolizji i wypadków drogowych przez odczytanie z urządzenia pokładowego IVS (In-Vehicle System – urządzenie pokładowe eCall Systemu eCall),
  • zdalna diagnostyka pojazdu,
  • spersonalizowanie kontaktów w razie konieczności żądania pomocy przez kierującego lub pasażera poprzez kontakt głosowy z Centrum Operacyjnym,
  • kompatybilność operacyjna z opracowanym przez Rządowe Centrum Projektów Informatycznych Systemem SIPR i telefonem 112,
  • odciążenie budżetu państwa w zakresie ponoszenia kosztów wdrożenia Systemu eCall.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: prezi.com/esjpjrkdp3w-/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy