Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Artykuł stanowi kompendium wytycznych ERC, AHA, AAP i JRC, których wnioski powinny być podstawą postępowania ZRM w Polsce.

Przeczytaj cały artykuł tutaj