Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili sobie z nimi radzić

O ile ostra reakcja na stres ma charakter przejściowy, o tyle pojawienie się objawów dysocjacyjnych w trakcie lub po wydarzeniu urazowym rokuje rozwinięciem się u poszkodowanego ostrych zaburzeń stresowych (ASD). Te z kolei są zawsze predyktorem zaburzeń stresu pourazowego PTSD.

Przeczytaj cały artykuł tutaj