Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Proces taki to jednak kwestia czasu i odpowiednich kursów; istnieje niemniej kilka sposobów, które ad hoc mogą ułatwić komunikację ratownik-dziecko-rodzice w trudnej sytuacji postępowania przedszpitalnego.

Przeczytaj cały artykuł tutaj