Od 2012 r. każdy pacjent przyjmowany na oddział (z paroma wyjątkami) musi zostać oceniony pod względem stanu odżywienia. Ocena stanu odżywienia powinna być okresowo powtarzana z uwagi na prawdopodobieństwo jego pogorszenia w trakcie rozwoju choroby.

Metody oceny sposobu żywienia są różne, dzielą się na: metody jakościowe (ankietowe, punktowe), ilościowe (inwentarzowe, wagowe, ankietowo-wagowe, chemiczno-analityczne, szacunkowe) i jakościowo-ilościowe (historii żywienia, bieżącego notowania). Użycie jednej z ww. metod i odpowiednie jej zinterpretowanie (poprzez np. wprowadzenie danych do specjalistycznych programów dietetycznych) pozwala na ocenę zwyczajów żywieniowych oraz częściową ocenę stanu odżywienia.

 

Przeczytaj cały artykuł tutaj