W czasie Światowych Dni Młodzieży pomocy medycznej udzielono ponad 27 tys. pacjentów.

Największa kumulacja zdarzeń nastąpiła w niedzielę – w dniu, w którym papież odprawił w Brzegach Mszę Posłania ŚDM. Wtedy pomocy udzielono 7 tys. osób. Większość interwencji to nie były poważne
przypadki – głównie omdlenia, zasłabnięcia, różnego rodzaju urazy. Zdarzały się zabiegi operacyjne, podejrzenia ostrych zespołów wieńcowych, podejrzenie udaru mózgu. ŚDM zabezpieczało 3,5 tys. pracowników medycznych z różnych grup zawodowych, m.in.: lekarze, pielęgniarki, ratownicy. Personel Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego wspierali pracownicy medyczni z całej Polski. Pielgrzymom pomocy udzielało także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowce miały na swoich pokładach 27 pacjentów; 6 interwencji miało miejsce w niedzielę w Brzegach. LPR, poza transportowaniem pacjentów, wspierało również służby medyczne w Brzegach.