Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym, bezwonnym i niedrażniącym gazem powstającym w wyniku niecałkowitego spalania związków zawierających węgiel.

Źródłem zatrucia CO mogą stać się wadliwe instalacje grzewcze, spaliny lub pożary. Zatrucie tlenkiem węgla jest jedną z głównych przyczyn śmierci wywołanej przez czynniki toksyczne w krajach uprzemysłowionych. Zatrucie może być zarówno nieintencjonalne, jak i intencjonalne – dokonywane w celach samobójczych (na przykład poprzez zatrucie spalinami w słabo wentylowanych pomieszczeniach, czasem w połączeniu z zatruciem lekami i/lub alkoholem). Warto także zwrócić uwagę na możliwość zbiorowego zatrucia CO. Zatrucie tlenkiem węgla jest zatruciem sezonowym – obserwuje się wzrost zatruć w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, jednakże zdarzają się także przypadki „pozasezonowe”. 

Przeczytaj cały artykuł tutaj