Do rodziny sprzętu ratowniczego marki LIFEPAK właśnie dołączył nowy defibrylator AED – LIFEPAK CR2.

Defibrylator LIFEPAK CR2 posiada wszystkie funkcje i zalety poprzedniego modelu, które zostały rozbudowane tak, aby spełniać dzisiejsze standardy. Zastosowany system cprINSIGHT zmienia dotychczasowe zasady prowadzenia resuscytacji, dostosowując je do najnowszych wytycznych ogłoszonych przez Europejską Radę Resuscytacji w 2015 roku. W poprzedniej generacji urządzeń dostępnych na rynku wymagana była ponad 10-sekundowa przerwa na analizę stanu pacjenta. Teraz dzięki autorskiej technologii cprINSIGHT, która umożliwia stałą analizę w czasie prowadzenia resuscytacji, nie ma potrzeby przerywania akcji. LIFEPAK CR2 jest obecnie jedynym urządzeniem na rynku, który pozwala na jednoczesne uciskanie klatki piersiowej i stałą analizę EKG, niwelując przerwy między defibrylacją a uciskaniem klatki piersiowej.