Już od pierwszego numeru 2017, który ukaże się w lutym, roku rozpoczynamy kolejną edycję Internetowego Programu Edukacyjnego.

W Programie może wziąć udział każdy Ratownik Medyczny, który zapisze się (będzie kontynuował) prenumeratę w roku 2017. Cena prenumeraty dla osób biorących udział w Programie pozostaje bez zmian.

Program jest akredytowany przez Wojewódzkiego Konsultanta (woj. śląskie) medycyny ratunkowej. Rozliczenie programu nastąpi po ostatnim numerze w roku 2017 (do końca lutego 2018 r.), wtedy też będzie można pobrać certyfikaty (do końca lutego 2018 r.) potwierdzające uczestnictwo z zebraną liczbą punktów edukacyjnych. Prośby o wcześniejsze rozliczenie punków będą rozpatrywane indywidualnie.

Jeżeli jesteś zainteresowany, zamów prenumeratę tutaj

Regulamin edycji 2017 dostępny jest tutaj