Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa złożona jest z dwóch jednostek chorobowych: zatorowości płucnej (ZP) oraz zakrzepicy żył głębokich (ZŻG).

Aktualne badania coraz częściej wskazują na rosnącą wartość niepełnego testu uciskowego USG (limited compression ultrasound, LC US) jako narzędzia, które powinno być rutynowo wykorzystywane w diagnostyce ZŻG (3). Udowodnione korzyści wynikające z jego wykorzystania w warunkach szpitalnych oddziałów ratunkowych to: skrócenie czasu do postawienia diagnozy, zmniejszenie liczby chorych z włączonym empirycznym leczeniem przeciwzakrzepowym łączącym się z ryzykiem krwawienia oraz zmniejszenie liczby powtórnych wizyt (4).

Coraz częściej promuje się wykorzystanie przenośnego USG w karetkach pogotowia ratunkowego zarówno przez personel lekarski, jak i ratowniczy (5, 16). Na fakt ten autorzy patrzą przez pryzmat przyszłego wykorzystania przenośnego aparatu USG do wykonania niepełnego testu uciskowego (7) w celu wykluczania ZŻG u pacjentów zaopatrywanych przez zespoły ratownictwa medycznego.

 

Przeczytaj cały artykuł tutaj