„Koperta życia” to inicjatywa skierowana głównie do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych.

Celem akcj jest zwiększenie skuteczności udzielenia pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach. Na specjalnej
karcie informacyjnej umieszcza się najważniejsze informacje o uczuleniach, rodzajach przyjmowanych leków oraz dane dotyczące przebiegu chorób. Tak zebrane informacje – w postaci „Koperty życia” – powinny znajdować się w lodówce, ponieważ urządzenie to jest powszechne i można je bez trudu odnaleźć w każdym domu. Na lodówce nakleja się także odpowiednią naklejkę, która informuje ratowników medycznych o przystąpieniu chorego do akcji.
„Koperty życia” są popularne już w wielu polskich miastach. Teraz do programu pragnie także dołączyć Pogotowie Ratunkowe w Skawinie. Ratownicy z własnego budżetu planują pokryć koszty zakupu foliowych, przeźroczystych kopert na wypełnione formularze, a gmina deklaruje pomoc w akcji informacyjnej.