Leczenie trombolityczne jest współcześnie jedną z najskuteczniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów kwalifikujących się do typu leczenia.

W wielu randomizowanych badaniach udowodniono, że dożylne podawanie streptokinazy do 4, 5 godzin, a w niektórych przypadkach do 6 godzin od wystąpienia udaru znacząco obniża śmiertelność w tej chorobie, a także znacząco poprawia jakość życia pacjenta po udarze.

Kluczowe znaczenie dla skuteczności tego procesu terapeutycznego ma decyzja kierownika zespołu ratownictwa medycznego (podstawowego lub specjalistycznego), dotycząca tego, gdzie z miejsca zdarzenia ma być przewieziony pacjent z podejrzeniem udaru mózgu – na najbliższy odział ratunkowy/izbę przyjęć szpitala, który nie prowadzi leczenia trombolitycznego, czy też bezpośrednio do najbliższej jednostki zajmującej się tego typu terapią.

Przeczytaj cały artykuł tutaj