Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Opublikowane ostatnio zalecenia dla zespołów ratownictwa medycznego dotyczące leczenia antyagregacyjnego pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (ACS – acute coronary syndrome), które jest wspólnym stanowiskiem ekspertów reprezentujących medycynę ratunkową i kardiologię, systematyzuje zasady postępowania w okresie przedszpitalnym.

Stały postęp wiedzy oraz specyfika naszego kraju obejmująca dostępność leków, a także organizację systemu PRM i lecznictwa szpitalnego, uzasadniają zajęcie stanowiska wobec dotychczasowej praktyki klinicznej.

Przeczytaj cały artykuł tutaj