20 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Organizatorem spotkania był Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Szpital im. Kopernika.

Celem pierwszego spotkania ordynatorów było omówienie najważniejszych problemów, z jakimi na co dzień borykają się szpitalne oddziały ratunkowe. Dyskusja skupiona była na pięciu tematach – omówiono różnice podczas triage’u pacjentów i dokumentacji medycznej, problematykę roszczeń, szkoleń oraz zatrudniania w SOR.

W Łodzi pojawili się przedstawiciele wszystkich województw oraz konsultanci wojewódzcy z dziedziny medycyny ratunkowej. Konferencja przyczyniła się do zintegrowania środowiska bezpośrednio zarządzającego szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. 
Następne spotkanie ordynatorów i kierowników SOR planowane jest na 17 listopada 2017 r., jako początek Konferencji Kopernik 2017.