Rzadkie występowanie porodów i resuscytacji świeżorodka w warunkach ZRM nie zwalnia z przygotowania zespołu do takich działań.

Porody w warunkach przedszpitalnych oraz konieczność prowadzenia RKO świeżorodka u wielu członków ZRM mogą budzić obawy. Rzadkość występowania tego typu interwencji może wiązać się z nieznajomością odpowiednich procedur lub niewystarczającą wprawą w ich wykonywaniu.

 

Przeczytaj cały artykuł tutaj