Wzrost zagrożeń biologicznych wymusza na ratownictwie medycznym odpowiednie przygotowanie.

Triage biologiczny, organizacja i taktyka działań medycznych, indywidualne środki ochrony przed skażeniami i ochrona dróg oddechowych oraz zasady dekontaminacji powinny być powszechnie znane i wykorzystywane w ratownictwie medycznym. Identyfikacja czynnika zakaźnego, odpowiednie pobranie i zabezpieczenie próbek jest kluczowe dla rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Ochrona ludności przed zagrożeniami biologicznymi i bioterrorystycznymi staje się priorytetowym zadaniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

 

Przeczytaj cały artykuł tutaj.