Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

 

Mając na uwadze stworzenie łódzkim ratownikom medycznym warunków do rozwoju kwalifikacji zawodowych w firmie JMM Mariusz Lewandowski wraz z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach opracowaliśmy projekt Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych siedemset dziewięćdziesięciu pięciu ratowników medycznych mieszkających lub pracujących na terenie woj. łódzkiego. Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 53 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych. Kursy są skierowane do czynnych zawodowo ratowników medycznych pracujących w jednostkach PRM. Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

Kurs organizowany będą na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, oraz na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410). Program kursuopracowany został przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zaś po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych w danym okresie edukacyjnym. Kursy będą realizowane w całości (w ciągu 6 dni) lub podzielone na dwie części (2dni+4dni; 3dni+3dni); albo podzielone na trzy części (2dni+2dni+2dni) jednakże cały program jednego kursu musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

Aktualne terminy kursów: tutaj: http://www.cmkp.edu.pl/kursy/?rok=2017&ro=2&spe=176

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

- posiadająca tytuł ratownika medycznego,

- mieszkająca lub pracująca na terenie województwa łódzkiego.

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa,

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy,

Załącznik 2, 3 – Oświadczenie PDO,

Załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika aktualność danych pierwsze wsparcie.

 

 

KONTAKT

telefon: 695-910-889

telefon: 32 609 31 57

mail: KDRM_lodzkie@jmm.net.pl

Telefon jest czynne w godzinach 8:00-14:00

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej http://jmm.net.pl/kdrm_lodzkie/ .

W ramach projektu dla min. 100 ratowników medycznych, którzy odbędą Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych, będzie możliwość uczestnictwa dodatkowo w kursie prawa jazdy kategorii „C”.

Wszystkie powyższe kursy są w 100% finansowane z budżetu Unii Europejskiej.