Ostra niewydolność serca (ONS) to nagłe lub szybko pogarszające się zaburzenie funkcji skurczowej i/lub rozkurczowej serca, prowadzące do upośledzenia jego funkcji jako pompy krwi

Pobierz: artykul

Ostra niewydolność serca (ONS) to nagłe lub szybko pogarszające się zaburzenie funkcji skurczowej i/lub rozkurczowej serca, prowadzące do upośledzenia jego funkcji jako pompy krwi. Populacja chorych z ONS jest grupą o poważnym rokowaniu, obciążoną licznymi chorobami współistniejącymi. Prawidłowe rozpoznanie i właściwe postępowanie przedszpitalne w ramach zespołu ratownictwa medycznego umożliwiają wstępne ustabilizowanie stanu klinicznego pacjenta oraz wyrównanie zaburzeń hemodynamicznych i metabolicznych.