W dniach 15 i 16 grudnia 2017 r. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbędzie się VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego.

Lokalizacja:
Kraków
Data rozpoczęcia:
15.12.2017
Data zakończenia:
16.12.2017
Strona www:
http://kongres....

Kongres będzie okazją do podsumowania 15 lat działalności Polskiej Rady Resuscytacji w kontekście medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego oraz medycyny katastrof, a także szansą na określenia kierunków dalszego rozwoju tych dziedzin medycyny w naszym kraju. Renomowani wykładowcy wystąpią w sesjach: medycyny katastrof z pokazem działań ratunkowych w zagrożeniu terrorystycznym, sesji ratownictwa medycznego, resuscytacji przedszpitalnej, wybranych problemów i kontrowersji w zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci, etyki i prawa w resuscytacji, a także postępów w rozpoznawaniu śmierci mózgu i kwalifikacji do pobrania narządów w celu transplantacji oraz nauczanie resuscytacji dorosłych i dzieci. Równolegle do obrad odbędzie się Dzień Instruktorski instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji oraz warsztaty USG, mechanicznego wspomaganie krążenia w przypadku NZK, symulacji transportu w mechanicznej kompresji, zakładania dostępów doszpikowych oraz planowania działań w trakcie resuscytacji i in.

Więcej informacji na kongres.prc.krakow.pl