Niepożądane zdarzenia lekowe są częstą przyczyną interwencji zespołów ratownictwa medycznego.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce występuje zjawisko nadmiernej konsumpcji leków. 75,7% osób badanej populacji stosowało przynajmniej jeden z leków lub suplementów diety. Najczęściej leki stosowały osoby w wieku 70 lat i więcej (96,9%) i osoby w wieku 60-69 lat (90%). Blisko 40% osób stosowało leki z powodu bólu głowy. 9% zażywało leki związane z alergią, 6,5% – z cukrzycą. Suplementy diety przyjmowało 42,3% osób stosujących jakiekolwiek leki.

Przeczytaj cały artykuł tutaj