Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.

Generalne zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych reguluje w art. 12 i następnych Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.1868), zwana dalej Ustawą o PRM. Zasady doskonalenia zawodowego ratowników uległy zmianie 1 maja 2017 r. w rezultacie wejścia w życie nowelizacji Ustawy o PRM (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2015, poz. 1991).

Przeczytaj cały artykuł tutaj