Zdarzenia masowe i katastrofy, w których zagrożone są zdrowie i życie znacznej liczby osób, stanowią olbrzymie wyzwanie dla ratownictwa medycznego.

W swej codziennej pracy zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy pojedynczym pacjentom, co daje możliwość zastosowania standardowych procedur, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jednak im większa liczba poszkodowanych na raz, tym staje się to trudniejsze, a ostatecznie – niemożliwe z uwagi na niewystarczające siły i środki.

Przeczytaj cały artykuł tutaj