Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa, które odbędzie się 15-16 maja w Inowrocławiu.

Lokalizacja:
Innowrocław
Data rozpoczęcia:
15.05.2018
Data zakończenia:
16.05.2018
Strona www:
http://www.foru...

Podczas XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa odbędzie się debata naukowa nt. „Ratownictwo medyczne w Polsce 1918-2018. Doświadczenia z przeszłości, współczesne kierunki rozwoju”. Obrady będą miały miejsce 15 maja 2018 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu i 16 maja 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Podczas sesji naukowych w Inowrocławiu zostaną przedstawione kluczowe rozwiązania prawno-organizacyjne, logistyczne, technologiczne i edukacyjne dotyczące ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i medycyny katastrof. Odbędzie się również interdyscyplinarne seminarium pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne i ratownictwo medyczne w strategiach i programach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej” z udziałem przedstawicieli ministerstw i ekspertów środowisk naukowych. W trakcie pierwszej sesji, która odbędzie się w Bydgoszczy zostanie przedstawiony dorobek naukowy i organizacyjny nestora anestezjologii i ratownictwa medycznego śp. prof. dr hab. Witolda Jurczyka. W drugiej sesji odbędzie się debata lekarzy klinicystów dotycząca wkładu poszczególnych dyscyplin w rozwój medycyny ratunkowej. Z okazji Forum zostanie wydana monografia zawierająca studia i materiały, a także wykaz kluczowych publikacji dotyczących dziejów ratownictwa medycznego w ostatnim stuleciu, oceny, wnioski i rekomendacje ekspertów dotyczące ratownictwa medycznego wynikające z zapisów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz przyjętych regulacji prawnych i projektów aktów wykonawczych.

Więcej informacji na www.forumrat.inowroclaw.pl