Na Ratunek wydanie nr 4/2019

Na Ratunek wydanie nr 4/2019

Koniec sezonu pracy karetek wodnych na Mazurach

W miniony weekend karetki wodne zakończyły pracę na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To był pracowity sezon - ratownicy i lekarze interweniowali ponad 250 razy.

Dodano: 30.09.2019

Algorytm zbierania wywiadu przez dyspozytora medycznego

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zamieszczono obwieszczenie dotyczące algorytmu zbierania wywiadu przez dyspozytora medycznego.

Dodano: 12.09.2019

Najnowsze wytyczne TCCC

Od 1 sierpnia 2019 roku dostępne są najnowsze wytyczne TCCC.

Dodano: 10.09.2019

Zmiany w przepisach dotyczących składów komisji egzaminacyjnych

Dzięki nowelizacji do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 marca 2007 roku, w komisji egzaminacyjnej będą mogli zasiadać nie tylko specjaliści, ale również przedstawiciele innych zawodów medycznych pracujących w systemie ratownictwa.

Dodano: 27.08.2019

XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego

28-29 maja w Inowrocławiu odbyło się kolejne Forum Ratownictwa Medycznego. W tym roku wydarzeniu przewodniczyło hasło „Bezpieczeństwo zdrowotne 4.0. Nowe technologie monitorowania, obrazowania, modelowania, prognozowania stanu zdrowia i środowiska”.

Dodano: 10.07.2019

Masowe skażenia chemiczne – ćwiczenia ratownicze w Olsztynie

To pierwsze w mieście takie ćwiczenia łączące elementy ratownictwa technicznego i medycznego z elementami ratownictwa chemicznego.

Dodano: 10.07.2019

Współpraca z Militaria.pl

Magazyn "Na Ratunek" rozpoczął współpracę ze sklepem Militaria.pl! Co z tego wynika dla Was?

Dodano: 20.07.2018

Poprawki do ustawy o upaństwowieniu ratownictwa

Przyjęta przez Senat poprawka do uchwalonej tzw. małej nowelizacji, przedłuża o kwartał termin obowiązywania umów między firmami a NFZ na ratownictwo medyczne.

Dodano: 12.06.2018

Pacjent ma prawo do leczenia bólu

Czy zapis w Ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (2) obowiązuje również zespoły ratownictwa medycznego? Czy jest przestrzegany?

Dodano: 28.05.2018

Ratownicy dla ratowników. Podziel się doświadczeniem

Podziel się swoja historią, relacją z interwencji, ciekawym przypadkiem, odczuciami po ciężkiej akcji.

Dodano: 23.04.2018

Zmiany w Internetowym Programie Edukacyjnym

Jeśli brałeś udział w tegorocznej edycji Internetowego Programu Edukacyjnego, koniecznie przeczytaj, jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Dodano: 25.10.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

Dodano: 19.09.2017

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP.

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Stany nagłe w praktyce zawodowej stomatologów oraz lekarzy rodzinnych

W artykule omówiono aspekty prawne związane z wystąpieniem stanu nagłego w placówkach medycznych, które nie są na co dzień przystosowane do udzielania pomocy w przypadku np. nagłego zatrzymania krążenia.

Dodano: 12.08.2019

Wstrząs neurogenny – niecodzienne wyzwanie dla ZRM

Przypadek kliniczny przedstawiony w artykule stanowił dla ratowników medycznych przybyłych na miejsce zdarzenia niebanalne wyzwanie.

Dodano: 21.03.2019

Lęk napadowy z zespołem hiperwentylacji w praktyce ZRM

Wiedza na temat właściwego wsparcia psychicznego i edukacji oddechowej chorych z napadem lęku może istotnie wpłynąć na redukcję alkalozy oddechowej i stabilizację ich stanu emocjonalnego.

Dodano: 18.02.2019

Wszczepiony stymulator (PM) czy kardiowerter-defibrylator (ICD)?

W artykule przedstawiono ocenę wiedzy lekarzy i ratowników medycznych na temat rozpoznawania, czy pacjent ma wszczepiony stymulator (PM), czy kardiowerter-defibrylator (ICD).

Dodano: 18.02.2019

Ratowanie ludzkiego życia w strefie niebezpiecznej

W publikacji została przedstawiona problematyka współpracy ZRM oraz Straży Pożarnej dotycząca ratowania ludzkiego życia w strefach niebezpiecznych, co z uwagi na istniejące ryzyko i niebezpieczeństwo dla ratujących stanowi problem medyczny i prawny.

Dodano: 13.12.2018

Optymalna metoda kompresji klatki piersiowej u niemowląt

Celem pracy jest ocena jakości trzech technik kompresji klatki piersiowej niemowlęcia prowadzonej przez studentów medycyny.

Dodano: 13.12.2018

Postępowanie w zaburzeniach gospodarki potasowej

Potas, wraz z innymi elektrolitami, odpowiada za regulację bilansu wodnego organizmu oraz odpowiednią pobudliwość nerwowo-mięśniową. Kiedy należy podejrzewać zaburzenia elektrolitowe?

Dodano: 23.11.2018

Padaczka u kobiety ciężarnej

W pracy przedstawiono opis przypadku kobiety w 17. tygodniu ciąży, u której wystąpił napad drgawek. Opisano etiologię padaczki i postępowanie w przypadku wystąpienia drgawek.

Dodano: 23.11.2018

Pęknięcie macicy – stan nagły w położnictwie

W pracy przedstawiono przypadek 37-letniej kobiety w 32. tygodniu ciąży, u której zdiagnozowano pęknięcie macicy. Opisano postępowanie przedszpitalne u pacjentki z podejrzeniem pęknięcia macicy i objawami wstrząsu.

Dodano: 23.11.2018

Postępowanie w przypadku drgawek gorączkowych

Drgawki gorączkowe są częstym stanem nagłym w pediatrii. W artykule omówiono epidemiologię, charakterystykę choroby oraz postępowanie ZRM. Przedstawiono również nowoczesne formy podawania benzodiazepin (donosowo i dopoliczkowo).

Dodano: 23.11.2018

Misje medyczne – oswoić nieznane

Michał Wieczorek, wielokrotny uczestnik misji medycznych i doświadczony ratownik, w rozmowie z Magdaleną Palion przybliża tematykę misji medycznych oraz opowiada, czego można się spodziewać w obcym kraju.

Dodano: 23.11.2018

Udar mózgu − postępowanie przedszpitalne

Udar mózgu jako schorzenie o wysokim współczynniku zapadalności i umieralności był wielokrotnie analizowany i badany w celu określenia potencjalnych czynników ryzyka.

Dodano: 29.10.2018

Ostry zespół aortalny – szybka i właściwa diagnoza ratuje życie

Publikacja przedstawia postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w przypadku wstrząsu hipowolemicznego spowodowanego pęknięciem tętniaka aorty brzusznej oraz objawy i wskazówki kliniczne.

Dodano: 15.10.2018

Doświadczenia z pacjentami z marginesu społecznego

Codziennym trudem pracy ZRM-u kontakt z pacjentami z marginesu społecznego, a w szczególności z osobami pijanymi. W artykule przedstawiono najczęstsze problemy związane z tym tematem, uwarunkowania prawne oraz własne doświadczenia autorów.

Dodano: 15.10.2018

Barszcz Sosnowskiego - zagrożenia związane z ekspozycją

Kontakt z tą rośliną może skutkować poparzeniami i długo gojącymi się ranami. Należy zatem wiedzieć, jak rozpoznać niebezpieczne rośliny, czym charakteryzują się wywołane przez nie uszkodzenia skóry i co zrobić w przypadku, gdy dojdzie do ekspozy...

Dodano: 14.08.2018

Ciepło, cieplej, gorąco - hipertermia w praktyce ratownika medycznego

Co nam zagraża podczas wakacji? Hipertermia to inaczej przegrzanie organizmu, które bez odpowiedniego leczenia może wywołać udar cieplny, a w konsekwencji nawet śmierć.

Dodano: 14.08.2018

Masywne krwotoki – zabójca numer jeden na polu walki

Krzysztof Pluta „WIR” o tym, jak ważne jest poznanie sposobów radzenia sobie z masywnymi krwotokami za pomocą opasek uciskowych oraz małopopularnych opasek junctional, a także omawia procedurę pakowania ran.

Dodano: 07.08.2018

Zastosowanie koncentratorów czynników krzepnięcia

Zastosowania koncentratorów czynników krzepnięcia u chorych na hemofilię w przypadkach nagłego krwawienia lub urazu w praktyce ZRM jako nowy obowiązek ratowników medycznych.

Dodano: 07.08.2018

Analgetyki w podstawowym zespole ratownictwa medycznego

Autorzy w niniejszym artykule mają na celu wyjaśnienie potrzeby skutecznego rozpoznawania bólu, stosowania skal jego oceny oraz wdrażania farmakoterapii przeciwbólowej.

Dodano: 16.07.2018

Zabezpieczenie kręgosłupa zgodnie z nowymi wytycznymi ITLS

Ocena poszkodowanego po urazie jest procesem wykonywanym w celu ustalenia obrażeń oraz stanu fizjologicznego pacjenta. Postępowanie zalecane przez ITLS składa się z: badania wstępnego, dalszego i powtórnego.

Dodano: 16.07.2018

„Złota godzina” w wypadkach drogowych

Pojęcie „złotej godziny” określa czas, w jakim pacjent będący w stanie zagrożenia życia powinien otrzymać specjalistyczną pomoc.

Dodano: 15.06.2018

Wypadki drogowe a obrażenia narządów wewnętrznych

Wypadki komunikacyjne stanowią poważne wyzwanie dla służb ratunkowych.

Dodano: 25.04.2018

Wyniki konkursu Klub Ratownika

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy laureatów konkursu na anegdotę lub dowcip związane z tematyką ratownictwa medycznego

Dodano: 13.04.2018

Ratownictwo po godzinach

Serdecznie zapraszamy na spotkania z cyklu Ratownictwo Po Godzinach cała Polska 2019

Data rozpoczęcia: 01.01.2019
Data zakończenia: 31.12.2019
Miejsce: Cała Polska

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Debata z ekspertami na temat bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego.

Data rozpoczęcia: 23.10.2019
Data zakończenia: 23.10.2019
Miejsce: Warszawa

XII Konferencja Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2019"

Serdecznie zapraszamy na dwunastą już odsłonę Konferencji Medycyny Ratunkowej "Kopernik", która się odbędzie 15-17.11.2019 r., w Łodzi

Data rozpoczęcia: 15.11.2019
Data zakończenia: 17.11.2019
Miejsce: Łódź,
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij