Na Ratunek wydanie nr 5/2019
Na Ratunek wydanie nr 5/2019

W obecnym numerze prezentujemy artykuły zarówno specjalistyczne dotyczące pacjentów z dysfunkcją układu krążenia, jak i odpowiedzi na pytania dotykające nas codziennie (np. co z kołnierzem przy złamaniach? Kiedy wkłucie doszpikowe?). Po ostatnich zawodach utwierdziłem się w przekonaniu, że coraz częściej wymykają się sprawy zasadnicze w opiece nad pacjentem przy względnie poprawnie wykonywanych skomplikowanych procedurach medycznych. Już starożytni mawiali: powtarzanie jest matką wiedzy. Zatem do czytania i do nauki! 

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Kiedy nie ma już wyboru – czyli o dostępie doszpikowym

Sama czynność wykonania dostępu doszpikowego nie jest trudna przy użyciu dostępnych urządzeń. Jednakże właściwe wyznaczenie miejsca do skutecznego uzyskania tej drogi podawania leków może być problematyczne bez elementarnej wiedzy. Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące nie tylko samego dostępu doszpikowego, ale również niezbędnego sprzętu, który umożliwia skuteczne przeprowadzenie czynności.

Artykuł promocyjny

DGT dla Państwowego Ratownictwa Medycznego

DGT Spółka z o.o. zrealizuje do końca 2020 roku projekt pn. „Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM)”. Zamawiającym jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w którym funkcjonuje Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

KNOW-HOW

Zastosowanie wkłuć doszpikowych w ratownictwie medycznym

W stanach zagrożenia życia jednym z najbardziej istotnych elementów postępowania z pacjentem jest dostęp do naczyń krwionośnych, który umożliwia podanie leków lub płynów. Opóźnienie wykonania lub nieuzyskanie dojścia dożylnego znacząco pogarsza rokowania pacjenta. Zastosowanie wkłucia doszpikowego jest doskonałą alternatywą dla podaży leków i płynów drogą dożylną, gdyż zapewnia osiągnięcie poziomu stężenia leków i płynów w osoczu w czasie porównywalnym do drogi dożylnej. Dostęp doszpikowy w warunkach przedszpitalnych stanowi szybki oraz bezpieczny sposób podawania leków donaczyniowo w zatrzymaniu krążenia oraz stanach zagrożenia życia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

WIEDZA W PRAKTYCE

Pacjent z kontrapulsacją wewnątrzaortalną w transporcie międzyszpitalnym

Niewydolność serca jest przyczyną częstych przyjęć pacjentów do szpitala. Zbyt późno włączone leczenie lub szybko postępująca niewydolność to przyczyny wielu powikłań i zgonów. Niejednokrotnie leczenie farmakologiczne bywa niewystarczające, wtedy mogą zostać zastosowane metody mechanicznego wspomagania układu oddechowego i krążenia. Jedną z metod jest kontrapulsacja wewnątrzaortalna IABP (intra-aortic balloon pump). Celem zastosowania stosunkowo małoinwazyjnego mechanicznego wspomagania serca jest zapewnienie właściwej perfuzji narządów, ale również ochrona mięśnia sercowego.

Mechaniczna kompensacja ubytków krwi we wstrząsie krwotocznym

Postępowanie lecznicze we wstrząsie krwotocznym jest częstym zadaniem w codziennym działaniu Zespołów Ratownictwa Medycznego. Możliwość bezpośredniego zaopatrzenia krwawień zewnętrznych jest leczeniem przyczynowym, a następowa płynoterapia pozwala doraźnie ustabilizować stan ogólny pacjenta. Artykuł w zwięzłej formie omawia mechaniczne metody kompensacji ubytków krwi we wstrząsie krwotocznym.

Stosowanie kołnierza ortopedycznego u pacjentów urazowych a współtowarzyszące złamanie obojczyka

Złamanie obojczyka jest dość częstym urazem, do którego może dojść w następstwie mechanizmu urazu izolowanego, jak również podczas zdarzeń wysokoenergetycznych. Wśród pacjentów po urazach uogólnionych, z podejrzeniem obrażeń odcinka szyjnego kręgosłupa, tego typu złamanie powinno stanowić przeciwwskazanie względne do założenia kołnierza ortopedycznego. Niestabilna obręcz kończyny górnej po stronie złamania nie stanowi właściwego podparcia dla kołnierza szyjnego, zaś nacisk jego dolnej krawędzi na ruchome odłamy kostne złamanego obojczyka powoduje nasilenie dolegliwości bólowych w okolicy miejsca urazu oraz niesie ryzyko powstania obrażeń wtórnych w postaci uszkodzenia struktur naczyniowo-nerwowych oraz odmy śródpiersiowej.

Stan padaczkowy u dzieci – postępowanie przedszpitalne Analiza przypadku

Uogólniony stan padaczkowy to bardzo poważny stan zagrożenia życia, wymagający niezwłocznej interwencji. Stan padaczkowy określany jest jako pojedynczy, nieprzerwany napad trwający dłużej niż 5 minut, lub seria następujących po sobie napadów bez powrotu do stanu wyjściowego. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek dziewczynki z porażeniem mózgowym, u której wystąpił stan padaczkowy, oraz postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego.

WARTO WIEDZIEĆ

Kolejna kawa na dyżurze – czyli wpływ metyloksantyn na organizm

Kofeina pobudza nasz organizm, nakręca metabolizm, przyśpiesza przemianę materii, akcję serca i oddychanie. Tym samym powoduje wzrost ciśnienia tętniczego i temperatury, poprawia przepływ krwi przez mózg, ponieważ rozszerza naczynia krwionośne w mózgu, jednak kurczy je w narządach trzewnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nie tylko efektów jej spożywania, ale również skutków, jakimi niewątpliwie są zatrucie oraz uzależnienie.

PRAWO RATOWNIKA

Dyspozytorzy medyczni w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Do podstawowych elementów systemu ratownictwa medycznego należą dyspozytornie medyczne. Dyspozytornie wskutek zmian legislacyjnych przechodzą obecnie reformę. Ratownicy medyczni mogą w nich pracować jako dyspozytorzy medyczni. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących dyspozytorni i dyspozytorów medycznych po zmianach ustawy.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij