Na Ratunek wydanie nr 5/2018
Na Ratunek wydanie nr 5/2018

Świadomość zapisów art 44 ust. o PRM , a raczej jej brak, powoduje, że wśród personelu szpitali współpracujących z przedszpitalną medycyną (ZRM i POZ) panuje kompletne niezrozumienie priorytetów wynikających z różnych miejsc pracy. W efekcie obserwujemy  przetrzymywanie na korytarzach szpitali Zespołów Ratownictwa Medycznego, co jest wynikiem opóźniania wdrożenia diagnostyki i leczenia pacjenta z potencjalną szkodą przez personel medyczny. Pierwszymi ofiarami są pacjenci, a następnymi dyspozytorzy, którzy nie mają możliwości wysłać ZRM do pilnych zdarzeń. Rozumiejąc czynnik ludzki, powinniśmy apelować o rzetelność zawodową i to na każdym stanowisku - lekarza POZ, ratownika  /kierownika ZRM, czy personelu SOR.  Tylko w ten sposób PRM będzie przynosiło korzyść potencjalnym biorcom usług medycznych, czyli pacjentom, a także zapewni bezpieczeństwo personelowi pracującemu na kolejnych etapach niesienia pomocy i leczenia  pacjentów.
O sposobie działania informujemy najczęściej dopiero wtedy, gdy coś już się wydarzy. Brak komunikacji i słuchania wzajemnego rozpoznania potrzeb i świadomości istnienia uwarunkowań społecznych i ustawowych powoduje, że społeczność lokalna oraz administracja dowiaduje się o tym, jak system działa w momencie realnych zagrożeń. Rzetelność zawodowa dotyczy nie tylko naszej pracy w ambulansach czy SOR-ach, ale także sposobu i jakości przyjmowania wiedzy. Jesteśmy zobowiązani do ciągłego szkolenia po to, aby jak najlepiej pomóc.
W obecnym numerze znajdziecie Państwo jak zwykle serię praktycznych artykułów, również tych kazuistycznych, których lektura może wyjątkowo zaskoczyć nowo zdobytą wiedzą. Zmiany w ustawie i prawie powodują, że niemal co parę miesięcy trzeba odświeżać pogląd na zakres udzielanych świadczeń i poziom odpowiedzialności – szczególnie w dobie wskazania kierownika ZRM.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Kliniczne aspekty choroby węzła zatokowego

Bradykardia jest stosunkowo częstym objawem w warunkach medycyny ratunkowej. Jednym z jej powodów jest choroba węzła zatokowego, a właściwie zespół chorego węzła zatokowego, tj.zaburzenie automatyzmu i przewodzenia zatokowo-przedsionkowego, powodujące zbyt niską w stosunku do potrzeb częstotliwość rytmu serca. Najgroźniejsza forma tego typu zaburzeń to incydenty bloku zatokowo-przedsionkowego bądź zahamowania zatokowego z na tyle długą pauzą, że powoduje to utratę przytomności z możliwością wtórnego urazu

karta

Schemat postępowania w przypadku bradykardii zatokowej

ANALIZA PRZYPADKU

Ostry zespół aortalny - szybka i właściwa diagnoza ratuje życie

Publikacja przedstawia postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w przypadku wstrząsu hipowolemicznego spowodowanego pęknięciem tętniaka aorty brzusznej oraz objawy i wskazówki kliniczne dotyczące rozpoznawania obecności tętniaka aorty w praktyce klinicznej.

Reanimacja dziecka z hipotermią

Celem pracy było omówienie zasad postępowania w trakcie zatrzymania krążenia u dziecka w wyniku tonięcia, na podstawie opisu przypadku. Utrzymanie przy życiu dziecka po nagłym zatrzymaniu krążenia zależy od szybkiego rozpoznania i wdrożenia właściwego postępowania przez Specjalistyczny Zespół Pogotowia Ratunkowego. Efektem profesjonalnego działania terapeutycznego było całkowite wyzdrowienie dziecka, bez powikłań neurologicznych.

Poród przedwczesny w warunkach Zespołów Ratownictwa Medycznego

Poród przedwczesny nadal jest największym wyzwaniem dla położnictwa, gdyż mimo postępów medycyny nie ma wystarczająco skutecznych metod jego rozpoznawania, zapobiegania mu i jego leczenia. Praca omawia przypadek 31-letniej pacjentki z porodem przedwczesnym. W artykule przedstawiono zagadnienie porodu przedwczesnego oraz zagrażającego porody przedwczesnego, a także propozycję postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego.

Kwasica mleczanowa u chorego na cukrzycę typu II przyjmującego metformine i nadużywającego alkoholu

Kwasica mleczanowa to rzadkie, potencjalnie śmiertelne powikłanie cukrzycy. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta u chorych obciążonych cukrzycą, przyjmujących metforminę i nadużywających alkoholu. W pracy opisano czynniki ryzyka, objawy kliniczne oraz metody wstępnego leczenia kwasicy mleczanowej.

WIEDZA W PRAKTYCE

Zatrucie glikolem etylenowym w praktyc podstawowego zespołu ratownictwa medycznego

Glikol jest alkoholem dwuwodorotlenowym stosowanym w przemyśle chemicznym i motoryzacyjnym (jako składnik płynów niezamarzających do chłodnic i płynów hamulcowych). Zarówno metanol, jak i glikol etylenowy to alkohole toksyczne, które są częstą przyczyną zatruć w Polsce. Jest to jeden z częstszych powodów hospitalizacji pacjentów w oddziale toksykologicznym. Alkohole te przyjęte drogą doustną ulegają biotransformacji w wątrobie przy udziale dehydrogenaz metabolitów. Zatrucia tymi substancjami cechuje duża śmiertelność. Zespoły ratownictwa medycznego praktycznie codziennie mają styczność z pacjentem po spożyciu alkoholu często niewiadomego pochodzenia

Ocena medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez ZRM u pacjenta z udarem mózgu

Celem artykułu jest analiza działań ZRM-u u pacjenta, u którego występują objawy mogące sugerować wystąpienie ostrego udaru mózgu, w opiece przedszpitalnej podczas mistrzostw w ratownictwie medycznym. Analizie retrospektywnej poddano karty zadań zespołów ratownictwa medycznego, które uczestniczyły w mistrzostwach w ratownictwie medycznym. Powodzenie akcji u pacjenta, który znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, zależy od dyspozytora medycznego oraz jakości medycznych czynności ratunkowych wykonywanych na miejscu zdarzenia przez członków ZRM. Lekarze, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki powinni być szkoleni przynajmniej raz do roku. Kampanie społeczne i edukacja społeczeństwa mogą wpłynąć na zmniejszenie opóźnienia przedszpitalnego

WARTO WIEDZIEĆ

Farmakoterapia bólu pourazowego - dlaczego metoksyfluran jest tak ważny w praktyce ratownika medycznego?

Ból pourazowy wymaga skutecznego i bezpiecznego postępowania analgetycznego. W praktyce oprócz klasycznych analgetyków stosowane są obecnie leki, które z uwagi na swój mechanizm działania, jak i możliwość bezinwazyjnego podania uzupełniają możliwości skutecznego i bezpiecznego postepowania przeciwbólowego. Jednym z nich jest metoksyfluran, który podawany w miejscu zdarzenia powoduje szybkie i równocześnie krótkie działanie analgetyczne nieobarczone ryzykiem występowania ciężkich działań niepożądanych

WYWIAD

Misje medyczne - oswoić nieznane

Misje medyczne – wszyscy wiedzą, na czym polegają i z czym są związane, niejednokrotnie jednak ze strachu przed nieznanym niewielu się na nie decyduje. Redakcja czasopisma „Na Ratunek” postanowiła przybliżyć temat misji medycznych: pokazać, w jaki sposób realizowana jest opieka nad poszkodowanymi, jakie trzeba mieć kwalifikacje, czego można się spodziewać w obcym kraju, często ogarniętym wojną. O pomoc w przygotowaniu materiału poprosiliśmy Michała Wieczorka, wielokrotnego uczestnika misji medycznych i doświadczonego ratownika. W rozmowie z Magdaleną Palion przybliża tematykę misji medycznych i zasadność powołania nowego działu w naszym czasopiśmie, nad którym będzie sprawował nadzór merytoryczny.

WARTO WIEDZIEĆ

Doświadczenia z pacjentami z marginesu społecznego w działaniach ZRM-u i w SOR-ze

Codziennym trudem pracy w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych jest kontakt z pacjentami z marginesu społecznego, a w szczególności z osobami pijanymi. Jednym z podstawowych problemów jest uzależnienie od alkoholu, które utrudnia postępowanie z pacjentem zarówno pod względem medycznym, jak i w aspekcie socjalnym. W artykule przedstawiono najczęstsze problemy związane z tym tematem, uwarunkowania prawne oraz własne doświadczenia autorów.

PRAWO RATOWNIKA

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego po nowelizacji ustawy o PRM z maja 2018 r.

Nowelizacja z dnia 10 maja 2018 r. w istotny sposób zmieniła Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmian jest bardzo dużo, a większość z nich obowiązuje od 26 czerwca 2018 r. Zmiany ustawy dotyczą także ratowników medycznych. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczących bezpośrednio ratowników medycznych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij