Na Ratunek wydanie nr 6/2019
Na Ratunek wydanie nr 6/2019

Publikujemy wnioski z ćwiczeń zdarzenia masowego (str. 54).  Mam déjà vu – podobne wnioski pokazują się po wielu ćwiczeniach. Trzeba nam ćwiczeń na żywo, ale także tych przy stoliku – ćwiczeń dla dowódców, ale też dla wykonujących polecenia. Z własnych doświadczeń pamiętam skok wiedzy po kursie zdarzeń masowych zakończony omówieniem i zwrotną informacją – z obrazami włącznie. Poprawiać tak! Nawet następnego dnia. Ćwiczyć? Jak najbardziej, ale – BEZ UPRZEDZENIA I BEZ SZCZEGÓLNEJ OPRAWY, a informować dopiero na miejscu podczas ćwiczenia. W  numerze znajdziecie omówienie  szerokich kompetencji ratowników w  szeregach wojska  – niecierpliwie oczekuję wniosków (oby „jawnych”) po stosowaniu możliwych procedur w warunkach działań wojskowych (str. 66). Medycy innych armii czerpią wiedzę garściami z działań wojskowych – rozumiemy, że działania na polu walki mają nieco inną specyfi kę, ale... dość zbliżoną po pierwotnych wzorców działań w SOR-ach, co zostawiam bez komentarza

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Syntetyczne kannabinoidy − postępowanie w zatruciu dopalaczami

W artykule omówiono, czym są dopalacze oraz dlaczego są niebezpieczne. Opisano także, jak powstają syntetyczne kannabinoidy oraz przedstawiono statystyki odnośnie zatruć i zgonów po zażyciu dopalaczy. Omówiono skutki i najczęstsze objawy przedawkowania oraz szczegółowe wskazówki, jak postępować z osobą, która uległa zatruciu syntetycznymi kannabinoidami.

karta

POSTĘPOWANIE W PODEJRZENIU ZATRUCIA DOPALACZAMI

Postępowanie w podejrzeniu zatrucia dopalaczami zarówno w przypadku pacjenta przytomnego, jak i nieprzytomnego.

WIEDZA W PRAKTYCE

Niewydolność oddechowa oraz możliwości udrażniania dróg oddechowych

Duszność nie jest sklasyfikowaną jednostką chorobową, lecz subiektywnym odczuciem pacjenta polegającym na problemach z oddychaniem. Może to mieć pokrycie w związku z rozpoznawanymi przez ZRM patologiami w obrębie układu oddechowego lub tylko odczuciem pacjenta niemającym związku z zaburzeniami wentylacji. Diagnostyka pracy układu oddechowego to niezwykle ważna część postępowania przy pacjencie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W niniejszej pracy autorzy chcą przekazać chociaż część ze wskazówek przydatnych w ocenie układu oddechowego i omówić najczęstsze choroby, w których konieczne będzie specyficzne postępowanie, także u pacjentów pediatrycznych.

Zespół Kounisa − diagnostyka i postępowanie w warunkach ZRM

Wystąpienie anafilaksji u pacjenta może wiązać się równocześnie z ostrym zespołem wieńcowym. Zespół Kounisa jest powikłaniem reakcji alergicznej, niektóre mediatory zapalne uwolnione w przebiegu anafilaksji powodują skurcz tętnic wieńcowych.

Zator płynem owodniowym − opis przypadku

Zator płynem owodniowym może wystąpić w trakcie porodu, przed jego rozpoczęciem oraz w 1.-2. dniu połogu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jest on trudny do zdiagnozowania, co z kolei wpływa na trudności w określeniu częstości jego występowania. W niniejszym artykule przedstawiamy typowe objawy tego rodzaju zatoru oraz poszczególne etapy jego przebiegu. Praca została również wzbogacona analizą przypadku.

Polski konsensus leczenia ciężkich odmrożeń

W Polsce w przypadku odmrożeń dominuje cały czas model pasywnej strategii postępowania, charakteryzujący się obserwacją, leczeniem zachowawczym i amputacją, bez podejmowania leczenia przyczynowego. W artykule przedstawiono podsumowanie prac zespołu naukowego, który opracował nowy model postępowania w przypadku odmrożeń.

WARTO WIEDZIEĆ

Ostra niewydolność serca z wysokim ciśnieniem tętniczym, zastosowanie nitrogliceryny lub urapidylu – przegląd piśmiennictwa

Ostra niewydolność serca to jeden z wielu stanów nagłych w chorobach układu sercowo-naczyniowego, który wymaga podjęcia pilnych interwencji terapeutycznych. Leczenie pacjentów z AHF jest uzależnione od przyczyny nagłej dekompensacji hemodynamicznej. Celem pracy jest przegląd aktualnie obowiązujących wytycznych kardiologicznych oraz doniesień naukowych na temat roli używania leków o działaniu naczyniorozszerzającym u pacjentów z AHF z jednoczesnym nadciśnieniem tętniczym.

Bezpieczna odzież dla ratowników medycznych

Sam fakt posiadania materiału odblaskowego na odzieży nie znaczy, że jesteśmy widoczni w warunkach o ograniczonej widoczności, ponieważ często materiały te są bardzo słabej jakości. Na rynku polskim dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów materiałów odblaskowych w kolorze srebrnym, mających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, a każdy z nich jest inny od poprzedniego

Współpraca ratownictwa medycznego ze służbami porządkowymi − wnioski z ćwiczeń ze zdarzenia masowego

Doskonalenie zawodowe w zakresie własnych kompetencji oraz ćwiczenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami to bardzo ważne elementy pracy ratownika medycznego. Szczególne znaczenie mają zatem szkolenia, podczas których uczestnicy mają do czynienia z realnymi sytuacjami i problemami, takimi jak chaos czy trudności w komunikacji pomiędzy poszczególnymi zespołami.

Case Study

Optic nerve sheath diameter – pośrednia ocena podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego

Ultrasonograficzna ocena pomiaru osłonki nerwu wzrokowego zastosowana jako badanie przesiewowe jest bardzo pomocnym narzędziem oraz uzupełnieniem badania fizykalnego pacjentów w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku zastosowania USG osłonek nerwu wzrokowego u pacjenta nieprzytomnego, uzyskując potwierdzenie w wynikach tomografii komputerowej głowy.

PRAWO RATOWNIKA

Specyfika zadań wojskowych ratowników medycznych w świetle nowych przepisów prawa

Nowe, szersze kompetencje wojskowych ratowników medycznych są krokiem milowym w historii zawodu ratownika medycznego w Polsce. Przedmiotowe akty prawne pozwoliły na pełną implementację standardów obowiązujących w dokumentach doktrynalnych wojsk sojuszu NATO. W artykule zostały przedstawione nowe zadania oraz wyzwania odnoszące się do ratowników medycznych w naszym kraju.

Alkohol w pracy ratownika medycznego – wybrane aspekty prawne

Alkohol jest najbardziej powszechną substancją psychoaktywną. Ratownicy medyczni w swej pracy spotykają się z różnymi problemami związanymi z alkoholem. Część z nich jest uregulowanych prawnie. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących badań na zawartość alkoholu we krwi oraz funkcjonowania izb wytrzeźwień.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij