Na Ratunek wydanie nr 2/2019
Na Ratunek wydanie nr 2/2019

Następne działania urzędników usiłujących poprawić system PRM budzą z jednej strony szacunek, bo dotyczą sfery organizacyjnej (nie medycznej), a z drugie strony uśmieszki i dezaprobatę pracowników liniowych. Mało kto chce głośno wypowiedzieć oczywistą prawdę, że nie mamy doświadczonych ludzi, którzy z ochotą podejmują się niewykonalnych w obecnym kształcie organizacji systemu PRM zadań. Widzimy jak SOR-y są zalewane potokiem zdezorientowanych pacjentów usiłujących wyegzekwować od systemu opieki zdrowotnej usługę czy wzywających ZRM, aby ominąć system i dostać się na SOR. Zostawiam bez komentarza kierujących na oślep lekarzy POZ. W takich warunkach jakiekolwiek procedury stworzone dla dyspozytorów nie załatwią kolejnych karetek, a jak coraz głośniej się uważa, trzeba mieć dużo zdrowia, żeby wytrzymać pracę na SOR (oczekiwanie na przyjęcie tym bardziej...). Nie chcemy się przyznać, że system został przeciążony i jest coraz mniej chętnych do pracy w tych warunkach. Nie docenia się doświadczenia pracownika, nie ma szacunku społecznego. Pacjenci bez żadnych hamulców wykorzystują słabe strony i bezpłatność dostępu. Mam
wrażenie, że bez systemu restrykcyjnego nie zahamujemy tej fali wezwań czy liczby pacjentów na SOR. Społeczeństwo się starzeje i w wielu miejscach liczby łóżek zachowawczych nie przystają do tego faktu. A my? Pływając w tym systemie, pamiętajmy, że zdrowie mamy jedno i nie tylko o wynagrodzenie idzie. W nawiązaniu do konkluzji polecam kolejny artykuł dotyczący zdrowia wśród ratowników/pracowników zmianowych. Medycyna wymaga cierpliwości, obserwacji i ostrożności.

KNOW-HOW

Postępowanie przedszpitalne w oparzeniach termicznych u dzieci

Oparzenia są jedną z częstszych przyczyn nagłych zachorowań z powodu urazu u dzieci. W przeważającej większości są spowodowane gorącymi płynami lub wynikają z kontaktu dziecka z gorącymi przedmiotami lub urządzeniami. Duża liczba dzieci doznaje powierzchownych oparzeń i wymaga jedynie pomocy doraźnej, a następnie może być wypisana do leczenia ambulatoryjnego. Leczenie średnich i ciężkich oparzeń to proces trudny oraz długotrwały. Poza zagrożeniem życia, pozostawianiem szpecących blizn, ryzykiem infekcji dochodzi także do psychologicznych negatywnych następstw urazu, w tym pojawienia się zespołu stresu pourazowego. Dlatego tak ważne jest, aby już na miejscu zdarzenia mieć na uwadze odległe wyniki leczenia i wdrożyć właściwe postępowanie, które będzie kontynuowane na następnych etapach opieki medycznej. Małe doświadczenie personelu ochrony zdrowia, na co dzień niepracującego z pacjentem pediatrycznym, może powodować pewne ograniczenia w rozpoczęciu właściwej opieki. Niezbędne jest uwzględnienie odmienności anatomicznych, fizjologicznych i psychologicznych dziecka. W artykule omówiono zasady postępowania medycznego z dzieckiem oparzonym na miejscu zdarzenia i w transporcie do szpitala, prezentując dużo praktycznych uwag.

karta

Karta Postępowanie przy oparzeniach termicznych u dzieci

ANALIZA PRZYPADKU

Zawał prawej komory

Zawał prawej komory jako izolowany występuje niezmiernie rzadko. W większości przypadków współwystępuje z zawałem ściany dolnej lewej komory w efekcie wspólnego unaczynienia przez prawą tętnicę wieńcową. Jednym z najczęstszych objawów jest hipotonia, która objawia się między innymi omdleniem ortostatycznym. W artykule przedstawiono analizę przypadku, opis interwencji oraz zastosowaną farmakologię u pacjenta z zawałem prawej komory serca.

WIEDZA W PRAKTYCE

Pacjent ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym

Diagnostyka i leczenie obrzęku mózgu stanowią poważne wyzwanie dla personelu na wszystkich szczeblach systemu opieki zdrowotnej, począwszy od zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, kończąc na zespołach oddziałów intensywnej terapii, neurologii i neurochirurgii. Na każdym z nich bardzo ważne jest wielokierunkowe i multidyscyplinarne postępowanie tak, aby poprawić rokowanie neurologiczne pacjenta. Celem pracy jest podkreślenie roli wybranych procedur, których wykonywanie ma istotne znaczenie w ograniczaniu wtórnego uszkodzenia mózgu.

Urazy u pacjentów przyjętych na SOR z powodu terapii wysokoenergetycznej i wszczepionego kardiowertera-defibrylatora

Pacjenci ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) stanowią coraz większą grupę pacjentów SOR. Komorowe zaburzenia rytmu serca będące przyczyną interwencji wysokoenergetycznej ICD mogą prowadzić do zaburzeń hemodynamicznych i upadku pacjenta, w wyniku którego może on doznać urazu. Celem badania jest ocena częstości występowania urazów u pacjentów przyjętych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) po wyładowaniu ICD. Grupę badaną stanowiło 56 pacjentów w wieku 62  ± 11,8 lat, w tym 44 (78,6%) mężczyzn, przyjętych na SOR z powodu terapii wysokoenergetycznej.

Astma oskrzelowa w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego

Astma to przewlekła, obturacyjna choroba zapalna dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli spowodowana przewlekłym zapaleniem prowadzi do nawracających epizodów duszności, świszczącego oddechu, ściskania w klatce piersiowej oraz kaszlu. Postępowanie ratowników medycznych na miejscu zdarzenia warunkuje, czy pacjent przeżyje, a jego przyszła kondycja zdrowotna znacznie ucierpi. Właściwe postępowanie wdrożone przez Zespoły Ratownictwa Medycznego może zapobiec pogorszeniu się stanu pacjenta, a nawet wystąpieniu zagrożenia życia, do jakiego w skrajnych sytuacjach może doprowadzić astma. Artykuł obejmuje problematykę występowania oraz leczenia przedszpitalnego astmy oskrzelowej w zespołach ratownictwa medycznego.

WYWIAD

Misje medyczne, czyli rób, co potrafisz, by ratować ludzkie życie

Dr Renata Popik na co dzień pracuje jako chirurg ogólny w rudzkim szpitalu. Ciekawość świata i chęć niesienia pomocy potrzebującym sprawiły, że w 2014 roku po raz pierwszy wyjechała na misję medyczną. Odwiedziła takie miejsca, jak: Uganda, Tanzania, Kamerun i Mjanma (Birma). W rozmowie z Michałem Wieczorkiem – doświadczonym ratownikiem i wielokrotnym uczestnikiem misji medycznych – opowiada o tym, jak wygląda życie na misji, co tam zastała, a także z jakimi trudnościami musiała się zmierzyć.

Zdaniem eksperta

Praca w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

W numerze 1/2019 czasopisma „Na Ratunek” daliśmy naszym Czytelnikom możliwość zadania pytania ekspertowi. Spośród nadesłanych pytań wybraliśmy to dotyczące pracy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR), a o pomoc w rozwianiu wątpliwości oraz nakreśleniu warunków rekrutacji i pracy poprosiliśmy zastępcę Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania LPR − Marcina Podgórskiego.

WARTO WIEDZIEĆ

Niepodjęcie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego

W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z postępowaniem ratowników medycznych w ZRM bez lekarza, w przypadkach tzw. wezwań nieuzasadnionych. Artykuł nie obejmuje kwestii odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych wobec nieodwracalnego zatrzymania krążenia/zgonu pacjenta.

Brak fizjologicznego snu w pracy ratownika medycznego

W Systemie Ratownictwa Medycznego w Polsce pracuje blisko 14 000 ratowników medycznych. Pracują oni w systemie zmianowym, w tym często w nocy. Funkcjonowanie w porze nocnej nie leży w naturze człowieka i niesie za sobą szereg poważnych zagrożeń dla zdrowia, głównie w ujęciu biopsychospołecznym. Ratownicy pomimo gruntownego wykształcenia medycznego i doświadczeń klinicznych z różnymi chorobami oraz zaburzeniami, często zapominają o własnym zdrowiu i nie stosują podstawowych zasad higieny pracy i czasu wolnego.

PRAWO RATOWNIKA

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w ramach ratownictwa wodnego

Ratownik medyczny może wykonywać swój zawód między innymi w ramach ratownictwa wodnego. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących ratownictwa wodnego w Polsce.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij