Wydanie nr 4/2018 - Na Ratunek

Na Ratunek wydanie nr 4/2018
Na Ratunek wydanie nr 4/2018

Letnie upały okazały się w tym roku przygrywką do konfl iktów i problemów kadrowych. Przyglądając się naszej rzeczywistości, mocno trafi a do mnie argument, że łatwo jest kupić karetkę ze sprzętem, ale znaleźć ludzi, którzy poświęcając się, będą umieli ją wykorzystać, jest znacznie trudniej. Według mnie nie chodzi już tylko o pieniądze, ale także o warunki uprawiania naszych sportów ekstremalnych, jakimi są ratownictwo i „SOR-ing”. O braku bezpieczeństwa pisałem już nieraz, a teraz zastanawiam się, czy wskutek braku sprzętu lub ludzi niedługo nie będzie komu wyjechać do kolejnego zgłoszenia? Kto będzie wtedy winny? Dyspozytor, dysponent, a może zawiadujący system SWD, który regularnie ulega awarii? Wakacje ujawniły koszmarne problemy z kadrą, ale bohatersko utrzymujemy, że damy radę. Roszczeniowe społeczeństwo, skupione egoistycznie na własnych dolegliwościach i chęci uzyskania usługi,kompletnie nie zauważa ani nas, ani naszych problemów. W szpitalach coraz trudniej o specjalistów – również tych od działań ratowniczych. Punktowo zastępuje się usługi lekarzy personelem pielęgniarsko-ratowniczym, pielęgniarki – ratownikami i opiekunkami, a ratowników − ratownikami po KPP. Tylko kto zastąpi tych po KPP lub sanitariuszy? Ciekawy problem menedżerski. Na tym nieco gorzkim tle polecam lekturę artykułu omawiającego zmiany w ustawie o PRM (s. 65). Wymagania stawiane względem dyspozytorów/kierowników ZRM-ów powodują, że rodzą się poważne wątpliwości dotyczące wykonalności dobrego projektu. W numerze znajduje się między innymi artykuł podsumowujący wiedzę o tamowaniu krwotoków na poziomie przedszpitalnym, fachowo napisany przez praktyka (s. 8). Bardzo dobrze prezentuje się także artykuł na temat podawania czynników krzepnięcia krwi ze słuszną uwagą, że im szybciej, tym lepiej (s. 48).

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Masywne krwotoki – zabójca numer jeden na polu walki

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z masywnymi krwotokami na polu walki. Masywne krwotoki są zabójcą numer jeden, w związku z tym tak ważne jest poznanie sposobów radzenia sobie z nimi za pomocą opasek uciskowych oraz mało popularnych opasek junctional, a także procedur pakowania ran.

karta

Algorytm postępowania z poszkodowanym w ratownictwie taktycznym

Artykuł promocyjny

Ambulans w technologii septycznej – bezpieczeństwo pacjenta na najwyższym poziomie

Terenowy ambulans, którego wnętrze wykonane zostało w technologii septycznej, to unikalne na światową skalę rozwiązanie dla transportu medycznego, opracowane przez firmę Concept z Bielska-Białej. Pojazd już jeździ i sprawdza się w terenie.

ANALIZA PRZYPADKU

Samoistne podciśnienie śródczaszkowe – opis przypadku

Bóle głowy stanowią istotny problem diagnostyczno-terapeutyczny w praktyce klinicznej personelu medycznego. Bóle pod postacią samoistnego podciśnienia śródczaszkowego po raz pierwszy zdiagnozowano w 1938 roku, wówczas uznawano je za bardzo rzadkie schorzenie. W artykule przedstawiono przypadek 40-letniego pacjenta odczuwającego od kilku dni ból głowy podczas przyjmowania pozycji stojącej oraz szumy uszne. W badaniu neurologicznym oraz obrazie tomografii komputerowej nie stwierdzono patologii. Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego ujawnił potencjalne miejsce wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego. Kazus zwraca uwagę na niecodzienną przyczynę bólów głowy oraz poważne konsekwencje błędnej i długotrwałej diagnostyki klinicznej.

WIEDZA W PRAKTYCE

Odprowadzenie aVR – czego o nim nie wiemy?

Klasyczne EKG to obraz pracy bioelektrycznej mięśnia sercowego z dwunastu odprowadzeń. Praktyka w tym zakresie niestety pokazuje, że najczęściej odprowadzenie aVR jest pomijane w diagnostyce EKG. Zmiany odcinka ST w odprowadzeniu aVR mogą świadczyć o niedokrwieniu lub martwicy mięśnia sercowego.

Lokalizacja stazy taktycznej w ratownictwie cywilnym

Prawie połowa zgonów w ciągu pierwszej doby hospitalizacji pacjentów z obrażeniami ciała jest konsekwencją krwotoków. Jedną z metod ich tamowania jest staza taktyczna, której zastosowanie pozwala zmniejszyć śmiertelność o 20%. Urządzenie to, choć znane od dawna i stosowane powszechnie w medycynie pola walki, jest coraz częściej wykorzystywane przez cywilne zespoły ratownictwa medycznego. Ponieważ charakter podejmowanych przez nie interwencji w oczywisty sposób różni się od środowiska taktycznego, lokalizacja stazy taktycznej w przypadku krwotoków budzi niekiedy kontrowersje. W artykule przedstawiono aktualne zalecenia towarzystw naukowych w zakresie tamowania krwawień. Dowodzą one, że w warunkach cywilnych zespołów ratownictwa medycznego staza taktyczna jest ostateczną metodą kontroli krwawień. Należy ją zakładać w odległości 5-7 cm od miejsca krwawienia, jeśli jest ono możliwe do zlokalizowania. Obecnie umieszczenie stazy proksymalnie, w miejscu przebiegu pojedynczych kości, zalecane jest jedynie, gdy występują obiektywne trudności w precyzyjnym zlokalizowaniu źródła krwawienia.

Postępowanie w przypadku drgawek gorączkowych

Drgawki gorączkowe są częstym stanem nagłym w pediatrii. W artykule omówiono epidemiologię, charakterystykę choroby oraz postępowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego. Przedstawiono również nowoczesne formy podawania benzodiazepin (donosowo i dopoliczkowo). Artykuł rozszerzono o schemat diagnostyki szpitalnej drgawek gorączkowych.

Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych u pacjenta pediatrycznego

Umiejętność zabezpieczenia drożności dróg oddechowych to jedna z podstawowych umiejętności personelu ratownictwa medycznego. Poprawne zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i wdrożenie optymalnej wentylacji zastępczej ma tym bardziej kluczowe znaczenie w odniesieniu do pacjentów pediatrycznych, u których to właśnie zaburzenia oddychania i postępująca hipoksja są głównymi przyczynami zatrzymania krążenia. W artykule przedstawiono przegląd urządzeń stosowanych do udrożnienia dróg oddechowych u pacjentów pediatrycznych, z odniesieniem do licznych badań naukowych dotyczących poszczególnych urządzeń.

Zastosowanie koncentratów czynników krzepnięcia u chorych na hemofilię w przypadkach nagłego krwawienia lub urazu w praktyce ZRM – nowy obowiązek ratowników medycznych

Krwawienie lub uraz u chorych na hemofilię albo pokrewne skazy krwotoczne mogą być stanami zagrożenia życia. W takich przypadkach, zgodnie z obowiązującymi standardami, leczenie substytucyjne czynnikami krzepnięcia należy wdrożyć jak najszybciej. Dzięki nowym przepisom ratownicy medyczni w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą samodzielnie podawać czynnik krzepnięcia lub desmopresynę z zasobów własnych chorego.

WARTO WIEDZIEĆ

Indywidualne środki ochrony dla ratownictwa medycznego

Wzrost zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych (zagrożenia CBRN/HAZMAT) wymusza na ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej odpowiednie przygotowanie. Jednym z elementów przygotowania jest wyposażenie personelu medycznego w indywidualne środki ochrony. Autorzy w artykule przedstawili analizę dostępnych środków ochrony możliwych do wykorzystania w ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej oraz medycynie katastrof, zaprezentowali własne wyniki badań i doświadczenia w ich zastosowaniu oraz zaproponowali modelowe rozwiązania.

Gdy śmierć przychodzi w milczeniu – analiza prób samobójczych w Polsce w latach 2013-2017

Samobójstwo jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od początku jej istnienia. Według aktualnych prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba ofiar prób samobójczych w 2020 roku może sięgać nawet 1,5 miliona. Dane Eurostatu opublikowane w 2014 roku umiejscowiły Polskę na szóstym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, które są dotknięte problemem samobójstw. Według danych Komendy Głównej Policji w latach 2013-2017 w Polsce miało miejsce ponad 49 tysięcy prób samobójczych, z czego 57,5% zakończyło się zgonem. Celem artykułu jest przedstawienie informacji dotyczących płci i wieku osób podejmujących próby odebrania sobie życia oraz przyczyn i metod samobójstw na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronach internetowych Policji.

PRAWO RATOWNIKA

Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym w świetle nowelizacji z maja 2018 roku

Nowelizacja z 10 maja 2018 roku w istotny sposób zmieniła Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmian jest bardzo dużo, a większość z nich obowiązuje od 26 czerwca 2018 roku. Zmiany skutkują m.in. upaństwowieniem zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto zmienia się organizacja systemu. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij