Na Ratunek wydanie nr 3/2019
Na Ratunek wydanie nr 3/2019

Wakacje na horyzoncie, a życie pędzi jak szalone: zmiany w prawie, problemy z grafikami, ciągły brak rąk do pracy... A gdzie w tej rzeczywistości jest pacjent? Jest ich przecież coraz więcej. Myślę, że większość z nas już spotkała tych agresywnych, piszących na nas i nasze działania donosy. Swoją drogą nurtuje mnie pytanie, co dało nam bycie funkcjonariuszem publicznym, skoro dyspozytorzy są codziennie bezkarnie znieważani przez wzywających, a celowość naszych działań jest podważana przez pacjentów, ich rodziny, a na końcu przez przełożonych, którzy są zmuszani przez obowiązującą linię orzeczniczą do zgłaszania wszystkiego do prokuratury... To robi się nieprzyjemne!

W tej sytuacji wszyscy zaczynają stosować postępowanie defensywne – pacjenci kłamią i agresywnie wymagają usługi (zrozumiałe... ale dlaczego bezkarne?); dyspozytorzy większość zawiadomień przyjmują, obniżając tym samym jakość wywiadu i działań organizacyjnych (nie są w stanie lepiej, bo jest ich za mało). ZRM przyjmie (podenerwuje się), a ostatecznie większość zawiezie na SOR lub IP (szkoda czasu na tłumaczenie się później). Pytanie: kto przy zdrowych zmysłach będzie chciał przyjmować tych pacjentów na SOR, który obecnie świadczy usługę poradni wielospecjalistycznej. Słusznie wprowadzane obecnie zasady triage’u niosą ze sobą konieczność retriage’u, który może będzie wykonalny w mniejszych szpitalach, ale napotka prozaiczny problem braku rąk do pracy w dużych szpitalach. Organizacyjnie wszystko dobrze wygląda, ale co do realizacji w tych uwarunkowaniach prawnych mam poważne wątpliwości...

W numerze znajdziecie świetne artykuły branżowe dotyczące zatruć, anafilaksji i ratunkowego cięcia cesarskiego – cieszę się, bo mamy potrzebną pigułkę wiedzy w tych tematach. A wiedzy nigdy dość – Zainteresowanie naszą nową pozycją Standardy postępowania w ratownictwie medycznym przeszło nasze najśmielsze oczekiwania! (więcej szczegółów o publikacji na II okładce). To świetnie, bo mamy prawo czasem poratować się „ratunkową ściągą”.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Odma prężna – postępowanie przedszpitalne

Odma prężna to stan bezpośredniego zagrożenia życia, w którym ważną rolę odgrywają szybkie rozpoznanie i wykonanie nakłucia klatki piersiowej. W przedstawionej pracy opisano przypadek rowerzysty, który po upadku ze zbocza doznał urazu klatki piersiowej, w wyniku którego rozwinęła się odma prężna.

WIEDZA W PRAKTYCE

Wykorzystanie ultrasonografii przez ZRM, przegląd badań na temat urazów klatki piersiowej

Dostęp do aparatów ultrasonograficznych i wiedza Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) na temat łatwości obrazowania w stanach zagrożenia życia mogą być przydatne w jeszcze skuteczniejszej opiece przedszpitalnej nad pacjentem. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania oraz możliwości, jakie daje ultrasonografia w opiece przedszpitalnej, ze szczególnym uwzględnieniem urazów klatki piersiowej.

Rekreacyjne stosowanie atropiny – postępowanie w zatruciu

W artykule omówiono, czym jest atropina i gdzie występuje w naturze oraz w jakim mechanizmie oddziałuje na organizm i na który neuroprzekaźnik. Opisano także, w których roślinach w Polsce można ją spotkać i jakie jest jej rekreacyjne zastosowanie, oraz skutki jej zażycia i przedawkowania wraz z objawami oraz postępowaniem, które należy podjąć u osoby zatrutej tą substancją, włącznie z interakcjami, w które wchodzi atropina z innymi środkami. W artykule zawarto również opis ostrego zespołu cholinolitycznego oraz jego różnicowanie od innych chorób mających podobny obraz kliniczny.

Permisywna i zbilansowana płynoterapia w medycynie ratunkowej

Płynoterapia ratunkowa w miarę upływu lat ulegała ewolucji. Główną zasadą ratunkowej terapii zbilansowanej jest permisywna hipotensja. Polega ona na utrzymywaniu perfuzji ważnych życiowo organów. Warto stosować płyny w odpowiedniej objętości i składzie, które choć trochę zbliżone są do osocza, a przez mniejszą zawartość chloru nie będą powodować wystąpienia kwasicy hiperchloremicznej.

Postępowanie z poszkodowanym w środowisku wodnym w praktyce ZRM

Udzielanie medycznych czynności ratunkowych w obliczu następstw zdarzeń w środowisku wodnym to dla ZRM duże wyzwanie. Zagrożenia z tym związane wymagają usystematyzowanej znajomości algorytmów ratunkowych oraz złożonych czynności w kierunku ratowania ludzkiego życia. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń wynikających ze zdarzeń w środowisku wodnym, a także postępowania ZRM.

Zatrzymanie krążenia u ciężarnej – postępowanie według najnowszych wytycznych

W wypadkach masowych i katastrofach ciężarne mogą doznać obrażeń typowych, takich jak złamania, oparzenia itd., ale również specyficznych dla tej grupy tzw. nagłych stanów położniczych, które mogą wpływać na życie matki i płodu. Szybka i dobrze skoordynowana odpowiedź na zatrzymanie krążenia u kobiety ciężarnej jest bardzo ważna. Przeżycie płodu zazwyczaj zależy od przeżycia ciężarnej.

WARTO WIEDZIEĆ

Analiza działań medycznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w 2018 roku

Jednym z wielu działań, których podejmują się strażacy, są działania medyczne na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Każdy strażak jest przeszkolony z udzielania KPP. Dysponując dostępnym sprzętem medycznym i stosując odpowiednie procedury w wielu sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, strażacy prowadzą skuteczną pomoc medyczną do czasu przyjazdu zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Celem pracy jest analiza zdarzeń z działaniami medycznymi prowadzonymi przez zastępy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Lublinie w 2018 roku.

ANALIZA PRZYPADKU

Anafilaksja – stan bezpośredniego zagrożenia życia

Analiza przedstawia przypadek 30-letniego mężczyzny, dotychczas nieleczonego przewlekle, z otyłością, u którego doszło do wstrząsu anafilaktycznego w wyniku użądlenia przez owada błonkoskrzydłego. U pacjenta zastosowano leczenie zgodnie z algorytmem postępowania w sytuacjach szczególnych opisanych w Wytycznych Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. Ze względu na brak oczekiwanego efektu terapeutycznego leczenie zostało poddane modyfikacji, przede wszystkim w zakresie terapii adrenaliną.

PRAWO RATOWNIKA

Zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta

Zasadą jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zgody pacjenta. Wyjątkiem jest przymus. Specyficznym rodzajem przymusu w medycynie jest przymus bezpośredni. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych i zasad stosowania przymusu bezpośredniego.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij