Na Ratunek wydanie nr 2/2014
Na Ratunek wydanie nr 2/2014

Postępowanie przedszpitalne w oparzeniach – temat wydania. Polecamy: obrzęk płuc w praktyce ratownika medycznego, teletransmisja jako wsparcie zespołów ratownictwa medycznego, problemy w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych oraz bezpieczeństwo w obszarach wodnych. W wydaniu: perun, sauceratio oraz kwiaty Lichtenbacha - profesjonalne i bezpieczne udzielanie pomocy w szczególnych warunkach pogodowych.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

RATOWNICZY INTERVIEW

Usprawniając system

Rozmowa ze Stefanem Balawajderem, przedstawicielem Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych

ANALIZA PRZYPADKU

Perun, sauceratio oraz kwiaty Lichtenbacha

Porażenie piorunem to zdarzenie niebezpieczne dla poszkodowanego, ale również dla osób udzielających pomocy. W skrajnych przypadkach logiczna wydaje się odmowa realizacji takiego zlecenia.

WIEDZA W PRAKTYCE

Obrzęk płuc w praktyce ratownika medycznego

W swojej pracy zawodowej ratownicy medyczni często spotykają się z wezwaniem o charakterze „duszność”. Podstawowym zadaniem ratowników jest zróżnicowanie ciężkiej astmy oskrzelowej lub zaostrzenia POChP z obrzękiem płuc. Obrzęk płuc nie jest chorobą, a jedynie objawem zagrażającym życiu. Najczęściej jest to powikłanie ostrej postaci niewydolności lewokomorowej serca. Objawy obrzęku płuc są dość typowe i charakterystyczne, lecz trudne do zróżnicowania z innymi stanami nagłymi pochodzenia oddechowego. Głównymi celami leczenia są jak najlepsze natlenienie pacjenta oraz przerwanie błędnego koła prowadzącego do dekompensacji.

Wstrząs – od rozpoznania do postępowania

Ratownicy medyczni w swojej pracy zawodowej mają możliwość częstego spotkania się z pacjentem we wstrząsie różnego pochodzenia. Umiejętność różnicowania i leczenia wstrząsów jest niebywale ważna. Wstrząs to niedotlenienie organizmu na poziomie komórkowym.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Teletransmisja jako wsparcie zespołów ratownictwa medycznego

Zespoły ratownictwa medycznego w Polsce otrzymują wsparcie merytoryczne w ograniczonym zakresie. Praktycznie ogranicza się ono do transmisji EKG do oddziału kardiologii inwazyjnej. Tymczasem nowoczesne techniki medyczne dają możliwość pełniejszego wspierania ratowników w ich decyzjach – np. transmisji wszystkich parametrów pacjenta. Warto zapoznać się z takimi możliwościami i ocenić, na ile będą w rzeczywistości stanowiły wsparcie zespołów ratownictwa medycznego.

SKED – czy działa? Test w terenie

Ewakuacja poszkodowanego urazowego w trudnym terenie powoduje konieczność użycia specjalistycznego sprzętu oraz zaangażowania większej liczby ratowników. Na rynku dostępne jest alternatywne wyposażenie. Artykuł opisuje testy noszy SKED. Wyniki testów pozwalają zastanowić się, czy nosze te nie powinny stanowić alternatywy dla obecnie używanego sprzętu ewakuacyjnego.

Lepiej widoczni – widocznie lepsi

Sam fakt posiadania materiału odblaskowego na odzieży nie znaczy, że jesteśmy widoczni w warunkach o ograniczonej widoczności, ponieważ często te materiały są bardzo słabej jakości. Na polskim rynku dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów materiałów odblaskowych w kolorze srebrnym, mających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.

KNOW-HOW

Postępowanie przedszpitalne w przypadkach oparzeń – wskazówki dla zespołów ratowniczych + KARTA ,,OPARZENIA"

Oparzenie jest uszkodzeniem skóry oraz głębiej położonych tkanek i narządów, spowodowane działaniem ciepła, substancji żrących, energii elektrycznej (prąd, łuk elektryczny), promieniowania słonecznego lub promieniowania RTG. Doprowadza do zniszczenia ich na skutek koagulacji białka lub zwęglenia. Uszkodzenia skóry, tkanek miękkich, kości, aparatu kostno-więzadłowego często są nieodwracalne. W artykule przedstawiono podział oparzeń w zależności od głębokości, ukazano odrębność rany oparzeniowej oraz metody oceny rany oparzeniowej pod względem głębokości i rozległości. Wyszczególniono wskazania do hospitalizacji pacjentów oparzonych oraz praktyczne rady w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentem oparzonym, skierowane szczególnie do ratowników medycznych, a wynikające z nabytych umiejętności i ogromnego doświadczenia personelu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Program publicznego dostępu do defibrylatora bez wad

Szybka defibrylacja elektryczna w zatrzymaniu krążenia w mechanizmach migotania komór serca (VF) lub częstoskurczu komorowego bez tętna (VTp) zwiększa szanse na przeżycie. Defibrylacja elektryczna jest jedyną techniką o naukowo udowodnionej skuteczności przywracania czynności elektrycznej i hemodynamicznej serca.

PRAWO RATOWNIKA

Problemy w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych funkcjonuje prawnie i praktycznie już od 6 lat, ale wciąż jest wiele nieścisłości i pytań. Największe wątpliwości budzi sposób finansowania oraz egzekwowania dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych – refleksje po dwóch latach obowiązywania ustawy

W 2012 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wraz z rozporządzeniami. Wprowadzono nowe definicje pojęć związanych z ratownictwem wodnym, uwzględniając współpracę z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Przepisy wykonawcze określiły zasady szkolenia, oznakowanie obszarów wodnych, liczbę ratowników wodnych na obszarach wodnych oraz wyposażenie obszarów wodnych. Nadal jednak istnieje potrzeba debaty nad wprowadzonymi regulacjami.

WYDARZENIA

Misja w Sudanie Południowym – cz. II

Jedyne takie sympozjum

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij