Na Ratunek wydanie nr 3/2014
Na Ratunek wydanie nr 3/2014

Udar niedokrwienny mózgu – temat wydania. W numerze: tonięcie, podręczny sprzęt zabezpieczający ratownika i tonącego w czasie akcji, rana postrzałowa głowy u cywila, zachłyśnięcie u dziecka, zatrucie tlenkiem węgla – ryzyko zawodowe w praktyce ratownika medycznego w świetle obowiązków pracodawców, kim jest i co może rzecznik praw pacjenta. Polecamy kartę ,,Udar” z procedurami postępowanie w przypadku udaru mózgu.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

Udar mózgu

Rozpoznanie udaru mózgu w większości przypadków nie nastręcza trudności. Jednakże dla prawidłowego leczenia, zwłaszcza leczenia mającego na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia powtórnego udaru (profilaktyka wtórna), konieczne jest podjęcie próby ustalenia postaci klinicznej udaru oraz określenia jego etiopatogenezy.

Rana postrzałowa głowy u cywila

Rany postrzałowe głowy w materiale własnym obejmującym leczenie operacyjne urazów czaszkowo-mózgowych w ciągu 12 lat (2001-2013) w Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej stanowią 0,13%. Przedstawiam przypadek pacjenta operowanego z powodu rany postrzałowej głowy bronią palną.

Zachłyśnięcie u dziecka

Większość przypadków nagłego zatrzymania krążenia występujących u dzieci wynika przede wszystkim z hipoksji. Najczęstszą jej przyczyną jest obecność ciała obcego w drogach oddechowych. Praca przedstawia postępowanie dyspozytora oraz zespołu ratownictwa medycznego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dziecka w wyniku asfiksji.

WIEDZA W PRAKTYCE

Tonięcie

Tonięcie wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych na świecie. Kluczowym elementem patofizjologii jest hipoksja. Najważniejsze jest podjęcie natychmiastowej resuscytacji na miejscu zdarzenia. Praca stanowi przegląd epidemiologii, patofizjologii, ratowania i leczenia ofiar tonięć.

Leki u dzieci – czy nie można prościej?

Artykuł dotyczy analizy podawanie leków u pacjentów pediatrycznych. Poza znajomością dawki leku należy również posiadać wiedzę, jak dany lek przygotować i zaaplikować.

Load & go czy stay & play, czyli ratownictwo medyczne w mieście i na wsi

Ratownictwo medyczne i specyfika wyjazdów zespołów na terenach wiejskich zdecydowanie różnią się od charakterystyki pracy w dużych aglomeracjach miejskich. W miastach większość pacjentów udaje się szybko i bezproblemowo dowieźć do najbliższego szpitala. Tymczasem poza miastem to zadanie może okazać się dużo trudniejsze.

KNOW-HOW

Udar niedokrwienny mózgu – ciągle aktualne wyzwanie dla systemu ratownictwa

Udar mózgu uznawany jest za trzecią przyczynę zgonów, najczęściej doprowadza do trwałej niesprawności osób powyżej 40. roku życia. Złotym standardem terapii udarów niedokrwiennych mózgu do 4,5 godziny od wystąpienia objawów jest leczenie trombolityczne. Wynik leczenia udaru jest uzależniony od czasu, w jakim zostało ono podjęte od wystąpienia pierwszych objawów choroby.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Podręczny sprzęt zabezpieczający ratownika i tonącego w czasie akcji

W czasie akcji w wodzie groźba utraty życia dotyczy tak samo ratownika, jak tonącego. Znane, niedrogie i skuteczne środki ratownicze (tzw. podręczny sprzęt ratowniczy) stanowią dobre zabezpieczenie osobiste (nie tylko ratownika, ale też wszystkich osób pływających).

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Zatrucie tlenkiem węgla – ryzyko zawodowe w pracy ratowników medycznych w świetle obowiązków pracodawców

Zatrucie tlenkiem węgla należy do jednego z wielu ryzyk występujących w pracy zawodowej ratowników medycznych. Brak jest powszechnie dostępnych danych mówiących o liczbie zatruć tlenkiem węgla wśród członków zespołów ratownictwa medycznego, jednak w pierwszym kwartale 2014 r. w kraju wystąpiły dwa poważne zatrucia ekip ambulansów. Społeczny Komitet Ratowników Medycznych wystąpił do polityków z apelem o podjęcie pilnych działań w tym obszarze przez wszystkich dysponentów ratownictwa medycznego. Identyfikacja i przeciwdziałanie czynnikom ryzyka są obowiązkiem każdego pracodawcy.

Ambulans na raty kupię

Transport chorych do domu lub na badania do specjalistycznej placówki, przewóz rannych z wypadków czy chorych w nagłych stanach zagrożenia życia – karetki w służbie zdrowia są wykorzystywane do wielu celów.

PRAWO RATOWNIKA

Kim jest i co może rzecznik praw pacjenta?

Niewątpliwe jest, że rzecznik praw pacjenta odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu polskiej służby zdrowia. Coraz częściej bowiem występuje on w interesie pacjentów. Organ ten ma szereg możliwości pozwalających na wyegzekwowanie od podmiotów leczniczych i personelu medycznego przestrzegania tych praw. Może także skutecznie pociągnąć te podmioty do odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości w tym zakresie. W niniejszym artykule zostały podane przykłady podstawowych uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz konsekwencje, jakie mogą wyniknąć dla personelu medycznego oraz podmiotów leczniczych w przypadku stwierdzenia naruszenia praw pacjenta.

RATOWNICZY INTERVIEW

Ratownictwo taktyczne od kuchni

O ratownictwie taktycznym rozmawiamy z Tomaszem Sanakiem z Zakładu Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego.

WYDARZENIA

Pomagając potrzebującym

W ramach działalności Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej polski zespół medyczny, składający się z ratowników, lekarzy i personelu pomocniczego, udzielił pomocy mieszkańcom Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij