Na Ratunek wydanie nr 6/2014
Na Ratunek wydanie nr 6/2014

Hipotermia – temat wydania. W numerze m.in.: tamponada serca jako powikłanie po uciskaniu klatki piersiowej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, port naczyniowy – bezpieczeństwo i funkcjonalność . Szczególnie polecamy artykuł o ocenie równowagi kwasowo-zasadowej.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Pracownicy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wspólnie z członkami Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego utworzyli procedurę leczenia pozaustrojowego hipotermii głębokiej (www.hipotermia.edu.pl), która objęła swoją opieką chorych z terenu całego województwa małopolskiego.

ANALIZA PRZYPADKU

Tamponada serca jako powikłanie po uciskaniu klatki piersiowej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

W artykule autorzy przedstawili przypadek pacjenta, u którego w przebiegu nagłego zatrzymania krążenia rozwinęła się tamponada serca jako powikłanie po prowadzeniu uciskania klatki piersiowej.

WIEDZA W PRAKTYCE

Padaczka alkoholowa oraz inne rodzaje epilepsji. Postępowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego w Częstochowie w latach 2011-2012

Padaczka to choroba polegająca na niekontrolowanych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Zadaniem ratownika medycznego jest zebranie wywiadu SAMPLE, podanie odpowiednich leków oraz zaopatrzenie powstałych urazów.

Barszcz Sosnowskiego – zagrożenia związane z ekspozycją i możliwości przeciwdziałania jej skutkom

Barszcz Sosnowskiego i barszcz olbrzymi to rośliny z rodziny selerowatych. Początkowo były uprawiane jako rośliny pastewne, jednak ze względu na ich właściwości toksyczne i inwazyjność zaniechano upraw. Obecnie rośliny te występują w wielu miejscach Europy, w tym także w Polsce, rozprzestrzeniając się spontanicznie. Barszcze zawierają furanokumaryny, które uwrażliwiają skórę na działanie promieni ultrafioletowych, powodując trudno gojące się oparzenia i hiperpigmentację.

Port naczyniowy – bezpieczeństwo i funkcjonalność długoterminowego dostępu żylnego

Port naczyniowy jest rodzajem długoterminowego dostępu żylnego umożliwiającego przewlekłe podawanie farmaceutyków. Celem pracy jest opis procedur użytkowania portu, które mają wpływ na bezpieczeństwo stosowania i długość utrzymania. Najważniejsze wydaje się postępowanie redukujące ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych i zakrzepowych.

Ocena równowagi kwasowo-zasadowej w ratownictwie medycznym

Gazometria krwi tętniczej, w połączeniu z badaniem i działaniem w schemacie ABCDE, umożliwia optymalizację leczenia pacjenta w stanie zagrożenia życia oraz pozwala na wczesne rozpoczęcie normalizacji pracy narządów u pacjenta po przywróceniu spontanicznego krążenia krwi (Return of Spontaneous Circulation, ROSC) i walkę z chorobą poresuscytacyjną.

KNOW-HOW

Hipotermia – fakty i mity

Postępowanie medyczne w hipotermii jest tylko pozornie proste. W rzeczywistości diagnostyka i leczenie mogą sprawić duże trudności. Problemy mogą wynikać między innymi z niewiedzy i funkcjonujących błędnych przekonań. Podjęliśmy zatem próbę wyjaśnienia i obalenia niektórych mitów na podstawie naszych doświadczeń i w oparciu o badania naukowe.

Karta Hipotermia

Ból w obrębie jamy brzusznej – cz. II

Ból brzucha jest częstą przyczyną wezwań ratowników medycznych. W sporadycznych przypadkach dolegliwości te są stanem zagrożenia życia. W artykule przedstawiono schemat badania brzucha i omówiono niepokojące objawy związane z bólem brzucha.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Porównanie intubacji laryngoskopem Macintosh i urządzeniem Cobra PLA wśród ratowników medycznych podczas resuscytacji – badania randomizowane

Celem niniejszego badania była ocena skuteczności intubacji z wykorzystaniem laryngoskopu Macintosh oraz intubacji z użyciem urządzenia Cobra PLA. W badaniu uczestniczyło 87 ratowników medycznych, którzy w sposób randomizowany wykonywali intubację dwoma urządzeniami.

PRAWO RATOWNIKA

Trudna decyzja o odstąpieniu

Odstąpienie od wykonywania medycznych czynności ratunkowych wpisane jest w pracę ratownika medycznego. Najwięcej trudności sprawia podjęcie decyzji w przypadku pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia. Najważniejszymi czynnikami, które należy brać pod uwagę, podejmując decyzję o odstąpieniu od resuscytacji (niepodjęciu lub przerwaniu), to: czas wystąpienia zatrzymania krążenia, mechanizm zatrzymania krążenia, czas rozpoczęcia zabiegów resuscytacyjnych, czas dotarcia Zespołu Ratownictwa Medycznego, wydłużona resuscytacja z utrzymującą się asystolią oraz warunki środowiskowe.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Możliwości zwiększenia skuteczności reagowania Systemu Ratownictwa Medycznego na przykładzie organizacji Hatzalah

Od początku istnienia Systemu Ratownictwa Medycznego zastanawiano się, jak skrócić czas reakcji na zdarzenie. Czas reakcji systemu rozpatrywany jest jako okres od momentu przyjęcia wezwania do momentu dotarcia i podjęcia czynności ratunkowych. Jedno z prostych, ale jednocześnie skutecznych rozwiązań zostało opracowane i zastosowane w Izraelu.

Szkolenie w Afganistanie

Decyzją władz RP został wycofany z Afganistanu Polski Kontyngent Wojskowy. Ukończenie misji niesie za sobą szereg przedsięwzięć zainicjowanych przez polskich żołnierzy – i to na wielu płaszczyznach związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa przez lokalne siły afgańskie w prowincji Ghazni.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Z życia wzięte

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij