Na Ratunek wydanie nr 1/2016
Na Ratunek wydanie nr 1/2016

Ratownictwo taktyczne to temat wydania. W numerze m.in.: Zagrażający życiu tętniak aorty piersiowej, Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle zmian Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szczególnie polecamy: Wytyczne 2015 - podsumowanie zmian, Wykorzystanie kwasu traneksamowego w ratownictwie medycznym.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

WSPÓŁPRACA ZRM I SOR

Zatorowość tętnicy płucnej – ciągle aktualny problem

Celem powstania tego cyklu artykułów jest poprawa współpracy pomiędzy zespołem ratownictwa medycznego i szpitalnym oddziałem ratunkowym na przykładzie opisu przypadków. Staranne podejście do każdego przypadku – nawet jeśli jest to tylko zlecenie transportu z POZ – warunkuje bezpieczeństwo pacjenta i jego dalsze losy. Szczególne znaczenie ma to w przypadku takich nietypowych jednostek jak zatorowość płucna.

WIEDZA W PRAKTYCE

Zagrażający życiu tętniak aorty piersiowej

Zespoły ratownictwa medycznego bardzo często wyjeżdżają do pacjentów uskarżających się na bóle w klatce piersiowej o różnym charakterze, umiejscowieniu oraz nasileniu. Zazwyczaj dolegliwość ta kojarzy się nam z ostrym zespołem wieńcowym lub z zaostrzeniem choroby wieńcowej, nierzadko z bólem odkręgosłupowym. Należy jednak pamiętać o innych schorzeniach, m.in. o tętniakach.

Wytyczne 2015 – podsumowanie zmian

15 października 2015 r. Europejska Rada Resuscytacji (ERC) opublikowała Wytyczne resuscytacji 2015. Wytyczne resuscytacji są jedną z najważniejszych publikacji dla personelu medycznego zajmującego się stanami nagłymi, jak również dla osób udzielających pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy. W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany w stosunku do wytycznych z 2010 r.

Resuscytacja pacjenta z NZK spowodowanym ostrym zespołem wieńcowym

W artykule skonfrontowano dwa sprzeczne stanowiska dotyczące transportu do pracowni hemodynamiki pacjenta w stanie nagłego zatrzymania krążenia z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Przedstawiono argumenty przemawiające za podjęciem pilnego transportu z kontynuacją działań resuscytacyjnych jako jedynej metody leczenia potencjalnie odwracalnej przyczyny nagłego zatrzymania krążenia. W artykule zderzono również możliwość prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w trakcie transportu ze współczesnym, krajowym modelem dwuosobowych zespołów ratownictwa medycznego.

Wykorzystanie kwasu traneksamowego w ratownictwie medycznym

Tamowanie krwawień zewnętrznych i wewnętrznych związanych z obrażeniami ciała jest cały czas tematem bardzo rozwojowym, zarówno na etapie szpitalnym, jak i przedszpitalnym. Wieloaspektowe podejście do tematu daje duże możliwości w zakresie prowadzenia badań oraz wdrażania nowych rozwiązań. Jednym z możliwych rozwiązań wspomagania tamowania krwawienia na etapie przedszpitalnym może być dożylne podanie kwasu traneksamowego (TXA).

KNOW-HOW

Co z ratownictwa taktycznego sprawdziłoby się w ratownictwie cywilnym?

Misje stabilizacyjne w Iraku i Afganistanie bardzo wpłynęły na rozwój ratownictwa taktycznego. Wiele rozwiązań z medycyny pola walki jest wdrażanych do cywilnego ratownictwa medycznego.

Karta RATOWNICTWO TAKTYCZNE

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Respiratory transportowe w praktyce ratownika medycznego

Wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia i koszt zakupu sprzętu to dwa najważniejsze czynniki decydujące o wyborze kupowanych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego respiratorów.

Transport pacjenta. Nowe rozwiązania technologiczne

Nosze transportowe do ambulansów Power-PRO XT ze sterowaniem elektryczno-hydraulicznym i podstawą Power-LOAD ułatwiają pracę personelowi medycznemu. Od „zwykłych” noszy są zdecydowanie bardziej bezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i obsługującego oraz bardziej efektywne. Produkt jest trwały, sprawdzony w Stanach Zjednoczonych i Europie.

INTER RADZI - PRACA BEZ RYZYKA

Prawa ratownika medycznego w obliczu agresji – cz. II

Zawody medyczne związane z bezpośrednim kontaktem z pacjentem są najbardziej narażone na powstanie odpowiedzialności cywilnej. Jej źródła mogą być bardzo różne – od typowego błędu w postępowaniu medycznym do naruszenia praw pacjenta. Jak wygląda sytuacja prawna ratownika podczas udzielania świadczeń medycznych? Jakie są jego prawa i obowiązki? Jaka jest droga dochodzenia praw ratownika do ochrony w przypadku agresji słownej lub fizycznej i na czyj wniosek dochodzi do ścigania sprawcy?

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Ratownik medyczny – nowy zawód o szczególnym charakterze

Celem pracy jest analiza regulacji prawnych dotyczących opieki profilaktycznej nad kandydatami i osobami wykonującymi zawód ratownika medycznego w obliczu czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku: ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych oraz porównanie powyższych z regulacjami dotyczącymi funkcjonariuszy PSP.

PRAWO RATOWNIKA

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle zmian Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące ratowników medycznych. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych regulacji ustawowych dotyczących wykonywania zawodu ratownika medycznego.

GŁOS ZE ŚRODOWISKA

Nowe leki w ratownictwie

W internecie można znaleźć Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. W niniejszym artykule chciałbym przyjrzeć się bliżej załącznikowi nr 1 do tego projektu, a konkretniej – lekom, których nie ma w obowiązującym Rozporządzeniu, a które może podać ratownik medyczny bez konsultacji z lekarzem.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Z życia wzięte

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij