Na Ratunek wydanie nr 2/2016
Na Ratunek wydanie nr 2/2016

Temat wydania to zdarzenia masowe i mnogie. W numerze m.in.: Symulacja medyczna przyszłością nauczania na kierunkach medycznych, Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych, Obowiązek zachowania tajemnicy przez ratownika medycznego. Szczególnie polecamy: Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego i mnogiego. Ujednolicenie działań na miejscu zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem ZRM.

ANALIZA PRZYPADKU

Wezwanie do urazu kości udowej

4 stycznia specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego S1 – 207 Opole – Zaodrze został zadysponowany do zdarzenia, z opisu którego wynikało, że poszkodowana jest kobieta, która doznała urazu biodra w wyniku potknięcia się w piwnicy.

WSPÓŁPRACA ZRM I SOR

Hipotermia – przypadek szczególny

Hipotermia to stan organizmu, w wyniku którego temperatura ciała spada poniżej 35°C. Stan taki jest spowodowany zbyt szybkim ochładzaniem organizmu w stosunku do jego zdolności wytwarzania ciepła. Ze względu na zróżnicowanie pacjentów w stanie hipotermii należy wypracować procedury postępowania w różnych przypadkach.

WIEDZA W PRAKTYCE

Urazy nerek

Wraz z rozwojem technik obrazowania oraz nowo przyjętymi strategiami leczenia większość urazów nerek może być leczona zachowawczo. Prawidłowe i szczegółowe badanie fizykalne powinno być wykonane, aby wykluczyć rany penetrujące. Krwiomocz, ból boku, otarcia, krwiaki i wybroczyny okolicy lędźwiowej, pęknięcie żeber, tkliwość przy badaniu palpacyjnym brzucha, zwiększenie obwodu lub wyczuwalna masa w brzuchu mogą wykazywać na uszkodzenie nerki.

Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w stanach zagrożenia życia

Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100-proc. tlen pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym znajdujący się w specjalnym pomieszczeniu – tzw. komorze hiperbarycznej. Użycie tlenu hiperbarycznego znajduje zastosowanie w stanach zagrożenia życia, m.in. w przypadku ciężkiego zatrucia CO i w chorobie dekompresyjnej.

Symulacja medyczna przyszłością nauczania na kierunkach medycznych

Symulacja medyczna jest metodą edukacji opartą na sprzężeniu zwrotnym, w trakcie której uczący się ćwiczy na kompletnie wyposażonych stanowiskach pracy, tak, aby w jak największym stopniu odtworzyć realne warunki występujące podczas pracy w środowisku medycznym. W ramach ćwiczeń wykorzystywany jest sprzęt edukacyjny, od prostych trenażerów, służących do nauki pojedynczych czynności medycznych, po symulatory pacjenta wiernie naśladujące człowieka i jego funkcje fizjologiczne. Dzięki temu symulacja medyczna umożliwia kreowanie realistycznych warunków do ćwiczeń bez stwarzania zagrożenia dla pacjenta oraz znacząco poprawia efektywność nauczania w medycynie.

KNOW-HOW

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego i mnogiego. Ujednolicenie działań na miejscu zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem ZRM

Zdarzenia o charakterze masowym zawsze są dużym wyzwaniem dla służb ratowniczych. Prawidłowe postępowanie na miejscu zdarzenia stanowi gwarancję minimalizacji wtórnych skutków zdarzenia w każdym wymiarze – medycznym, społecznym i ekonomicznym. Obecnie schemat działań powinien się opierać na procedurach postępowania w wypadkach mnogich i masowych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i przekazanych do realizacji wojewodom. Zastosowanie procedur skutkuje mniejszą liczbą potencjalnych błędów na miejscu wypadku.

Karta WYPADEK MASOWY

Analiza procedur wypadku mnogiego/masowego

Dla zespołów ratownictwa medycznego zostały stworzone „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego”. Obowiązują one od 11 czerwca 2015 r., kiedy to zostały podpisane przez ministra zdrowia. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach miało dwukrotnie okazję przyjrzeć się tym procedurom od strony praktycznej.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Cyfrowe oko ratownika

Bezzałogowe statki latające, szerzej znane pod pojęciem dronów, w coraz większym stopniu zarysowują swoją obecność wokół nas.

Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych

Wstrząs jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Do typowych wykładników wstrząsu należą: hypoperfuzja, hipoksja i hipotensja. W przebiegu wstrząsu, w sytuacji zmniejszonej amplitudy tętna i niedostatecznego wypełnienia łożyska naczyniowego oraz braku sprzętu do uzyskania dostępu doszpikowego, uzasadnione wydaje się zastosowanie sprzętu do ratunkowej wizualizacji naczyń żylnych. Wizualizacja naczyń może być wykorzystana do nauki anatomii porównawczej i topograficznej.

Telemedycyna w ratownictwie medycznym – przyszłość czy fikcja?

W dobie zaawansowanej i bardzo szybko rozwijającej się techniki informatycznej coraz częściej stosowanej w medycynie, w tym również w ratownictwie medycznym, mamy do czynienia z nowymi rozwiązaniami technicznymi. Obecne rozwiązania funkcjonujące w Polsce wymagają na pewno dostosowania do modeli krajów europejskich.

INTER RADZI - PRACA BEZ RYZYKA

Pacjent pod wpływem alkoholu – ryzyko prawne

Kiedy podpis pacjenta pod wpływem alkoholu/narkotyków ma wartość prawną? Jaki stopień upojenia alkoholowego daje przesłankę o błędzie oświadczenia woli? W jaki sposób ZRM może zweryfikować, czy pacjent jeszcze może decydować o sobie? Jaka jest podstawa prawna przetrzymania pijanej osoby do czasu przekazania jej służbom takim jak Policja czy Straż Miejska?

PRAWO RATOWNIKA

Ustawowe standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego

Zawód ratownika medycznego jest uregulowany ustawowo. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują istotne zmiany Ustawy o PRM dotyczące ratowników medycznych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych regulacji dotyczących obowiązków ustawowych ratownika medycznego, szczególnie w zakresie praw pacjenta.

Obowiązek zachowania tajemnicy przez ratownika medycznego

Ratownicy medyczni mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, jak również wszelkich informacji o pacjencie zdobytych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ten dotyczy bezwzględnie wszystkich obszarów aktywności zawodowej ratowników medycznych, zarówno w Systemie PRM, jak i poza tym systemem. W przepisach prawa istnieją ściśle określone sytuacje, kiedy możliwe jest ujawnienie informacji objętych tajemnicą.

WARTO WIEDZIEĆ

Odzież zimowa dla ratowników medycznych – jaką włókninę ocieplającą wybrać?

Każdy, kto wykonuje pracę na otwartej przestrzeni w okresie jesienno-zimowym w naszym klimacie, narażony jest na działanie niesprzyjających warunków pogodowych. Poczucie ciepła i komfortu jest różne i zależy od wielu czynników. Temperatura powietrza, wilgotność, prędkość wiatru, opady i kondycja naszego organizmu – to wszystko wpływa na nasze subiektywne odczucie ciepła i można przedstawić to jako temperaturę odczuwalną, która z kolei ma wpływ na nasze samopoczucie i komfort pracy.

Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku – ostry dyżur internistyczny

Celem pracy jest ocena stanu zdrowia osób starszych – mieszkańców Katowic, którzy trafili na ostry dyżur internistyczny – i określenie najczęstszych jednostek chorobowych będących przyczyną hospitalizacji.

Zespół stresu pourazowego – przyczyny, objawy, leczenie

Środowisko pracy ratowników medycznych jest nieprzewidywalne, a często niewdzięczne. Ratownik musi reagować szybko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo obserwowanie cierpienia innych ludzi, w tym dzieci, śmierć pacjentów/poszkodowanych czy strata kolegów potęgują przeżywanie stresu i są ogromnym obciążeniem. Dlatego ta grupa zawodowa jest szczególnie narażona na ryzyko stresu traumatycznego.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Z życia wzięte/ Kalendarium

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij