Na Ratunek wydanie nr 3/2016
Na Ratunek wydanie nr 3/2016

Temat wydania to komunikacja z pacjentem obcojęzycznym. W numerze m.in.: Zdarzenie masowe w Bosley, Odtrutki zespołu podstawowego. Glukagon, Zator gazowy i infekcje o ciężkim przebiegu - zastosowanie HBO. Szczególnie polecamy: EKG jako metoda umożliwiająca postawienie właściwego rozpoznania. 

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

Zdarzenie masowe w Bosley

17 lipca 2015 r. o godz. 9.14 w miejscowości Bosley w hrabstwie Cheshire doszło do wybuchu w tartaku specjalizującym się w wytwarzaniu mączki drzewnej. Zdarzenie szybko zostało zakwalifikowane jako wypadek masowy i w perspektywie czasu stało się jedną z najdłuższych akcji poszukiwawczo-ratowniczych, jakie miały miejsce w Anglii.

WSPÓŁPRACA ZRM I SOR

EKG jako metoda umożliwiająca postawienie właściwego rozpoznania

Elektrokardiografia (EKG) to zabieg diagnostyczny wykorzystywany przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca. Interpretacja wyniku EKG zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to: wiek, stosowane leki i schorzenia pozasercowe.

INTER RADZI - PRACA BEZ RYZYKA

Skutki prawne przekroczenia uprawnień zawodowych przez ratownika medycznego

ZRM podstawowy zostaje zadysponowany do wypadku drogowego. Na miejscu zdarzenia zastaje nieprzytomnego pacjenta z izolowanym urazem czaszkowo-mózgowym i z wynikiem 6 punktów w skali Glasgow. Mężczyzna był niewydolny oddechowo. Czas dojazdu zespołu specjalistycznego lub śmigłowca to ponad 20 minut. Według aktualnej wiedzy medycznej pacjent powinien zostać zaintubowany, co ratownik medyczny może zrobić jedynie w sytuacji zatrzymania krążenia (NZK). ZRM zdecydował się jednak na intubację, dzięki czemu ustabilizował układ oddechowy pacjenta.

WIEDZA W PRAKTYCE

Transport chorych – pozycja pacjenta w praktyce ZRM

Pozycja, w jakiej zespół ratownictwa medycznego transportuje pacjenta, ma wpływ na funkcjonowanie jego organizmu i podstawowe parametry życiowe. W artykule przedstawiono pozycje stosowane w warunkach zespołu ratownictwa medycznego.

Odtrutki zespołu podstawowego. Glukagon

Odtrutka (antidotum) to substancja, która łagodzi lub znosi działanie trucizny. Artykuł przedstawia użycie glukagonu jako odtrutki na zatrucie β-blokerami i Ca-blokerami.

Zator gazowy i infekcje o ciężkim przebiegu – zastosowanie HBO

Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100-proc. tlen pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym, znajdujący się w specjalnym pomieszczeniu – tzw. komorze hiperbarycznej. Użycie tlenu hiperbarycznego znajduje zastosowanie m.in. w przypadku zatoru gazowego i infekcji o ciężkim przebiegu.

KNOW-HOW

Jak zrozumieć pacjenta obcojęzycznego?

Zebranie dokładnego wywiadu medycznego stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich działań ratowniczych i terapeutycznych. Bariera językowa może uniemożliwić właściwe rozpoznanie i leczenie pacjenta. W artykule przedstawiono darmową internetową aplikację, która pozwala przeprowadzić pełny wywiad medyczny z pacjentem komunikującym się w jednym z ośmiu języków obcych.

Karta PACJENT OBCOJĘZYCZNY

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Zastosowanie urządzeń do kompresji klatki piersiowej w praktyce ZRM

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej służy do zapewnienia lepszych efektów resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku wystąpienia u pacjentów nagłego zatrzymania krążenia oraz wspomaga członków zespołów ratownictwa medycznego udzielających pomocy pacjentowi w prowadzeniu pośredniego masażu serca.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Publicznie Aktywny Defibrylator – systemy PAD

W krajach wysoko rozwiniętych wdraża się setki lokalnych programów PAD (ang. Public Access Defibrillation), czyli publicznego lub powszechnego dostępu do defibrylatorów AED, których celem jest stworzenie gęstej siatki AED w miejscach publicznych oraz zaangażowanie jak największej liczby wolontariuszy gotowych do niesienia pomocy.

Centralizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego na podstawie Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej w Olsztynie

Od kilku lat w Polsce ma miejsce centralizacja dyspozytorni medycznych. Przykładem może być dyspozytornia w Olsztynie, która swym zasięgiem obejmuje całe województwo warmińsko-mazurskie. Jesteśmy na etapie wdrażania nowego systemu SWD PRM. Kilka lat doświadczeń pracowników Systemu Powiadamiania Ratunkowego pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest jego pełna centralizacja.

PRAWO RATOWNIKA

Medyczne czynności ratunkowe w świetle nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Nowy akt prawny rozszerza katalog wykonywanych medycznych czynności ratunkowych, jak również zwiększa wachlarz podaży leków. Reguluje również podjęcie czynności medycznych poza system.

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych w świetle Ustawy o PRM

Od 1 maja 2016 r. obowiązują kolejne zmiany Ustawy o PRM dotyczące ratowników medycznych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych regulacji dotyczących doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

GŁOS ZE ŚRODOWISKA

Zasada jednych noszy – postęp i standard w medycynie ratunkowej czy wielki mit?

Nosze typu deska stanowią standardowe wyposażenie większości służb ratowniczych na świecie. System szkoleń i edukacja ratowników oparte są bowiem na tym prostym sprzęcie. Dlaczego więc ciągle spotykamy się z problemami przy jego użyciu?

WARTO WIEDZIEĆ

Czy w polskich CU stosowany jest protokół AT-MIST?

Wytyczne ATLS i ETC rekomendują schemat AT-MIST jako sposób raportowania chorego z obrażeniami wielonarządowymi. Celem artykułu jest ocena, czy w przekazywaniu pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi stosowany jest protokół AT-MIST. Przesłano anonimową ankietę dotyczącą sposobu przekazywania takiego pacjenta do 14 centrów urazowych w Polsce.

WYDARZENIA

Drużynowa rywalizacja w Hucisku

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Z życia wzięte

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij