Na Ratunek wydanie nr 4/2016
Na Ratunek wydanie nr 4/2016

Temat wydania to leki przeciwpłytkowe. W numerze m.in.: Postępowanie ratunkowe z pacjentem po urazie w jaskini, Bradykardia jako powikłanie OZW, Błąd medyczny w pracy ratownika medycznego.

ANALIZA PRZYPADKU

Postępowanie ratunkowe z pacjentem po urazie w jaskini

Artykuł przedstawia opis przypadku 53-letniego mężczyzny po urazie kręgosłupa, którego doznał w wyniku upadku z wysokości 7 metrów, w trakcie prowadzenia prac badawczych w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

INTER RADZI - PRACA BEZ RYZYKA

Czynności medyczne podejmowane przez ratowników medycznych pod nadzorem lekarza Systemu PRM

Czy ZRM podstawowy, współpracując z osobą, co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ma kwalifikacje lekarza systemu PRM, może wykonać pod jej nadzorem procedurę, wykraczając poza uprawnienia samodzielnego ratownika medycznego?

WIEDZA W PRAKTYCE

Obrzęk płuc. Analiza wyjazdów ZRM w latach 2014-2015 w mieście Chorzowie

Obrzęk płuc to stan bezpośredniego zagrożenia życia – najczęściej pochodzenia kardiologicznego. Nie jest to częsty przypadek w systemie PRM, lecz gdy się zdarzy, zespół ratownictwa medycznego musi działać szybko i zdecydowanie.

Stan astmatyczny – czy jest szansa na zmniejszenie śmiertelności w warunkach przedszpitalnych?

Stan astmatyczny, jako krytyczne, rozlane zwężenie dróg oddechowych (oskrzeli), może przebiegać zarówno jako zaostrzenie astmy, jak i w wyniku zaostrzenia POChP. Jest zdarzeniem klinicznym obarczonym w warunkach przedszpitalnych bardzo wysoką śmiertelnością. Wymaga od ratownika postępowania w sposób wyważony, ale też często bardzo zdecydowany.

Bradykardia jako powikłanie OZW – postępowanie przedszpitalne

W postępowaniu przedszpitalnym z chorym, u którego występują kliniczne objawy ostrego zespołu wieńcowego, bardzo ważnym elementem jest zbadanie pacjenta w schemacie ABCDE, a także jak najszybsze wykonanie i analiza 12-odprowadzeniowego EKG. W przypadku bradykardii zagrażającej życiu jako lek pierwszego rzutu stosowana jest atropina. Do leków drugiego rzutu zaliczamy: dopaminę, adrenalinę, izoprenalinę i teofilinę. W przypadku braku reakcji na stosowane leczenie należy niezwłocznie podjąć próbę wykonania elektrostymulacji zewnętrznej.

Epidemiologia mnogich obrażeń ciała oraz skuteczność prognostyczna skal urazowych

Celem pracy było przedstawienie analizy demograficznej i epidemiologicznej obrażeń ciała u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia w CU. Oceniono skale urazowe i wskaźniki prognostyczne oraz ich związek z czasem hospitalizacji oraz pobytem w oddziale intensywnej terapii. Badanie przeprowadzono w CU Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Analizie poddano dokumentację medyczno-lekarską pacjentów transportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) do leczenia w CU w latach 2011-2014.

Czy ratownik medyczny to funkcjonariusz publiczny?

Ratownicy medyczni, wykonując obowiązki zawodowe, często narażeni są na agresję słowną i fizyczną. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy ratownik medyczny to funkcjonariusz publiczny i czy jest on chroniony prawem w szczególny sposób.

KNOW-HOW

Leki przeciwpłytkowe – nowe możliwości medycyny ratunkowej w przedszpitalnej fazie zaopatrzenia OZW

Rola zespołów ratownictwa medycznego w pierwszej fazie postępowania u pacjenta z OZW jest bardzo duża. Tym bardziej, że zmiany prawne wprowadzają możliwość zastosowania leczenia przeciwpłytkowego (klopidogrel, tikagrelor) już na etapie ambulansu. Tikagrelor jest rekomendowany przez Europejskie i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Wykazuje silniejsze działanie przeciwpłytkowe niż inne leki. Podanie go jest skuteczne i bezpieczne.

Karta NOWE LEKI ANTYKOAGULACYJNE W ZRM

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Zarządzanie działaniami ratowniczymi w zdarzeniach masowych i katastrofach. Propozycje rozwiązań systemowych

W Polsce funkcjonują dwa różne systemy ratownicze – Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy (KSRG) i System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Działania ratunkowe w dużych wypadkach i katastrofach wymagają współpracy obu służb. Mimo że głównym celem zarówno KSRG, jak i PRM jest niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, różnice w organizacji tych służb, ich strukturze, systemach dowodzenia, procedurach postępowania czy kwalifikacjach personelu utrudniają ich efektywne współdziałanie na miejscu dużego wypadku czy katastrofy.

PRAWO RATOWNIKA

Błąd medyczny w pracy ratownika medycznego

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego w pracy zawodowej spotykają się coraz częściej z roszczeniami zarówno pacjentów, jak i ich rodzin. Zazwyczaj są wzywani do stanów zagrożenia życia i zdrowia i wykonują medyczne czynności ratunkowe pod presją rodziny czy świadków zdarzenia w miejscach publicznych.

WARTO WIEDZIEĆ

Ocena stanu odżywienia pacjentów w praktyce ZRM i SOR

Od 2012 roku każdy pacjent przyjmowany na oddział (z paroma wyjątkami) musi zostać oceniony pod względem stanu odżywienia. Prawidłowo przeprowadzony wywiad pozwala w dużej mierze zidentyfikować i zdiagnozować zagrożenia żywieniowe oraz zaplanować odpowiednią interwencję idącą w parze z „normalną” farmakoterapią. Ocena stanu odżywienia powinna być okresowo powtarzana z uwagi na prawdopodobieństwo jego pogorszenia w trakcie rozwoju choroby oraz leczenia przeciwnowotworowego.

Wpływ stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu na liczbę interwencji pogotowia w ostrych stanach krążeniowych

Celem badania jest przedstawienie wpływu stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na zaostrzenie chorób układ krążeniowego oraz na związaną z tym liczbę interwencji Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (KPR).

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij