Na Ratunek wydanie nr 5/2016
Na Ratunek wydanie nr 5/2016

Temat wydania to kardiowersja elektryczna i przezskórna elektrostymulacja. W numerze m.in.: Uproszczona ocena badania EKG, Migotanie przedsionków w praktyce ZRM, Nagłe stany kardiochirurgiczne. 

INTER RADZI - PRACA BEZ RYZYKA

Wybrane aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej oraz respektowanie praw pacjenta w praktyce wykonywania zawodu ratownika medycznego

W artykule przedstawiono wybrane aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej oraz respektowanie praw pacjenta w praktyce wykonywania zawodu ratownika medycznego.

WIEDZA W PRAKTYCE

Uproszczona ocena badania EKG nastawiona na rozpoznanie zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

Sześciostopniowa metoda oceny EKG jest prostym narzędziem do oceny podstawowych rytmów serca. W artykule przedstawiono metodę sześciu kroków rozszerzoną o uproszczoną ocenę morfologii QRS.

Co warto pamiętać o zatruciu tlenkiem węgla?

Zatrucie tlenkiem węgla jest jedną z głównych przyczyn śmierci wywołanej przez czynniki toksyczne w krajach uprzemysłowionych. Poniższy artykuł przedstawia przyczyny, objawy i leczenie zatrucia tlenkiem węgla, z uwzględnieniem pułapek diagnostycznych (pulsoksymetria) i opisem działania tlenoterapii hiperbarycznej.

Próby samobójcze jako problem diagnostyczno-leczniczy szpitalnego oddziału ratunkowego

Pacjenci po próbach samobójczych stanowią istotny problem w praktyce szpitalnych oddziałów ratunkowych. Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa obciążenia SOR, a także przyczyn prób samobójczych na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w SOR Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. W związku ze złożonością problematyki analizie poddano czynniki społeczne oraz wybrane aspekty związane ze zdrowiem. Ponadto oceniono potencjalne skutki zdrowotne próby samobójczej mogące mieć wpływ na stan zdrowia i życia, rokowanie i ewentualny zgon.

Kubeł zimnej wody ratunkiem dla pacjentów z napadowym częstoskurczem przedsionków

Polanie twarzy zimną wodą, okłady zimnym kompresem na twarzy czy podanie kubka wody do wypicia to pierwsze reakcje osób bez zaawansowanej wiedzy medycznej na zasłabnięcia czy zawroty głowy. Te, z pozoru błahe, zabiegi mają jednak pewne naukowe uzasadnienie. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie zabiegu polegającego na zanurzeniu twarzy w zimnej wodzie w leczeniu pacjentów, u których wystąpił napadowy częstoskurcz przedsionkowy. Zabieg ten wykorzystuje odruch zanurzeniowy, wywołany przez bezdech i stymulację zimną wodą.

Postępowanie w przypadku potencjalnego dawcy po niekontrolowanym zatrzymaniu krążenia – rola ZRM

W Polsce możliwość pobierania narządów od osób po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia jest dozwolona od 2010 roku. Obecnie w kilku ośrodkach transplantacyjnych czynione są przygotowania do uruchomienia stałego programu pobierania narządów od osób po zatrzymaniu krążenia (ang. Donation after Circulatory Death). Czynnik czasu limitujący wszystkie działania w sekwencji zdarzeń koniecznych do prawidłowej certyfikacji zgonu, a następnie autoryzacji pobrania narządów jest główną przeszkodą ograniczającą możliwości efektywnego funkcjonowania takiego programu. System Państwowe Ratownictwo Medyczne jest kluczowym ogniwem w łańcuchu decyzyjnym identyfikacji prawdopodobnych dawców po zatrzymaniu krążenia. W artykule omówiono podstawy medyczne, prawne oraz etyczne zaangażowania zespołów ratownictwa medycznego w opisane działania.

Migotanie przedsionków w praktyce zespołu ratownictwa medycznego

W artykule przedstawiono migotanie przedsionków jako najczęstszą arytmię w codziennej praktyce zespołów ratownictwa medycznego. Ukazano również trudności wynikające z braku możliwości obiektywnego określenia początku arytmii, co przekłada się na podejmowane medyczne czynności ratunkowe. Przedstawiono także argumenty przemawiające przeciwko osiąganiu rytmu zatokowego w opiece przedszpitalnej.

Nagłe stany kardiochirurgiczne. Ostre zespoły aortalne i tamponada serca

Wiele powszechnych u pacjentów objawów, takich jak: ból w klatce piersiowej, duszność czy bardzo częste zasłabnięcie, to niejednokrotnie symptomy ostrego zespołu aortalnego czy zatorowości płucnej. Powikłania tych nagłych stanów prowadzą do zgonu w bardzo krótkim czasie, stąd konieczność wysunięcia trafnego rozpoznania, odpowiedniego postępowania i transportu do ośrodka o najwyższej referencyjności.

KNOW-HOW

Kardiowersja elektryczna i przezskórna elektrostymulacja – nowe możliwości w praktyce ratownika medycznego

Ciągły rozwój Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne doprowadza do stałego zwiększania możliwości diagnostyczno-terapeutycznych ratownika medycznego. Umiejętność prawidłowego zastosowania kardiowersji elektrycznej oraz zewnętrznej przezskórnej elektrostymulacji ma kluczowe znaczenie we właściwym prowadzeniu medycznych czynności ratunkowych.

Karta KARDIOWERSJA I ELEKTROSTYMULACJA

WARTO WIEDZIEĆ

Odzież dla ratowników medycznych. Nie wystarczy stawiać wymagania, trzeba sprawdzać

Powiedzenie „najwyższym stopniem zaufania jest kontrola” sprawdza się również w takiej dziedzinie naszej rzeczywistości, jak przetargi odzieży zawodowej, ostrzegawczej czy roboczej, a ściślej rzecz ujmując – w ich realizacji.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Możliwości nowoczesnej pulsoksymetrii w diagnostyce przedszpitalnej

Pomiar saturacji krwi tętniczej jest bardzo przystępnym, a co najważniejsze – nieinwazyjnym i tanim sposobem pomiaru parametrów oddechowych pacjenta. Producenci pulsoksymetrów opracowują ciągle nowe technologie, które usprawniają tę ocenę. Wykorzystując w fazie przedszpitalnej dostępny sprzęt, możemy ocenić frakcję utlenowanej hemoglobiny, falę tętna na obwodzie, frakcję karboksyhemoglobiny i methemoglobiny oraz indeks perfuzji. Dostępne są również funkcje usprawniające pomiar: dokładne wykrywanie nagłych zmian w nasyceniu krwi tętniczej tlenem czy określenie jakości sygnału.

Kapnografia i kapnometria – istotność monitorowania wentylacji w medycynie ratunkowej

Celem artykułu jest pokazanie, że stosowanie „kapnodiagnostyki” może zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i podnieść poziom jego leczenia już podczas transportu do szpitala.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij