Na Ratunek wydanie nr 2/2017
Na Ratunek wydanie nr 2/2017

Temat wydania to techniki prowadzenia oraz ustawienie ambulansu na miejscu zdarzenia. W numerze m.in.: Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Leczenie pacjentów z OZW w okresie przedszpitalnym – podsumowanie i komentarz do zaleceń dla ZRM, Stany nagłe w ginekologii i położnictwie w praktyce ZRM, Reakcja nadwrażliwości na lek w praktyce ZRM – opis przypadku.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

Reakcja nadwrażliwości na lek w praktyce ZRM – opis przypadku

Celem farmakoterapii jest osiągnięcie zamierzonego celu terapeutycznego. Stosowanie i podaż leków w ratownictwie medycznym może wiązać się z wystąpieniem reakcji niepożądanych. Artykuł przedstawia wystąpienia reakcji nadwrażliwości pod postacią rzadko spotykanego zespołu Stevensa-Johnsona.

Artykuł promocyjny

Na pomoc ratownikom medycznym

Program obejmujący ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone przez ratowników i dyspozytorów medycznych funkcjonuje w ERGO Hestii od 2012 r. Został stworzony we współpracy z Polską Radą Ratowników Medycznych, aby w pełni odpowiadać na potrzeby odbiorców.

WIEDZA W PRAKTYCE

Psycholog w Państwowym Ratownictwie Medycznym – rola i wytyczne

W artykule odnaleźć można informacje i praktyczne wskazówki dotyczące roli, w jaką może się wcielić psycholog funkcjonujący w systemie PRM, tak aby mógł sprostać wielu problemom, ale przede wszystkim zadbać o dobrostan psychofizyczny pracowników. Praca ukazuje nie tylko stan faktyczny, ale także, tam, gdzie to konieczne, poddaje aktualny stan surowej krytyce, wskazując dobrą drogę, pokazując tzw. dobre praktyki i tym samym postulując konieczne wytyczne dla psychologa w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej.

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie w praktyce ZRM Część I: Krwawienie z dróg rodnych

Jednym z powodów interwencji zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) jest krwawienie z dróg rodnych. Może ono być spowodowane krwawieniem po zabiegu ginekologicznym z nieoperacyjnych zmian nowotworowych, poronieniem, ciążą ektopową, urazem czy stanami powodującymi krwotok położniczy. Krwotok położniczy jest wiodącą przyczyną zgonów ciężarnych na świecie. W postępowaniu ratowniczym kluczowe znaczenie mają właściwe rozpoznanie i wstępne leczenie, nastawione na prawidłowe postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu. W celu leczenia wstrząsu spowodowanego krwotokiem położniczym stosujemy zasady hipotensji permisywnej oraz odpowiednie procedury medyczne w nawiązaniu do aktualnej sytuacji położniczej.

Reakcja anafilaktyczna – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie

Objawy reakcji uczuleniowej mogą doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. Konieczne jest właściwe rozpoznanie, a następnie zdecydowane i szybie wdrożenie odpowiedniego postępowania, gdyż w bardzo krótkim czasie wstrząs anafilaktyczny może doprowadzić do zgonu.

Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Leczenie pacjentów z OZW w okresie przedszpitalnym – podsumowanie i komentarz do zaleceń dla ZRM

Stały postęp wiedzy oraz specyfika naszego kraju obejmująca dostępność leków, a także organizację systemu PRM i lecznictwa szpitalnego, uzasadniają zajęcie stanowiska wobec dotychczasowej praktyki klinicznej.

KNOW-HOW

Techniki prowadzenia oraz ustawienie ambulansu na miejscu zdarzenia

Obecnie polskie przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego wymagają ukończenia specjalnego kursu do prowadzenia tego typu pojazdu. Od kierującego nim wymaga się dużego skupienia i umiejętności przewidywania zachowań innych użytkowników drogi. Niestety brak procedur i schematów dotyczących prowadzenia, jak również ustawienie ambulansu w miejscu zdarzenia przyczyniają się do popełniania błędów.

Pojazd uprzywilejowany

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

EKG w pediatrii. Analiza EKG u dzieci – cz. II

EKG jest bardzo ważnym elementem badania pacjentów pediatrycznych z różnymi chorobami wieku dziecięcego, w tym bez klinicznych objawów choroby serca. Prawidłowa interpretacja EKG wykonanego u dziecka wymaga znajomości morfologii poszczególnych załamków, odstępów i odcinków. Ta wiedza w połączeniu z ciężką pracą i wielokrotnymi próbami interpretacji EKG jest kluczem do postawienia prawidłowej diagnozy.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Lean management w medycynie ratunkowej

Zarządzanie Lean wprowadzono w zakładach Toyoty w Japonii, aby uniknąć bankructwa. Narzędzia Lean okazały się wspaniałym rozwiązaniem problemów w przemyśle samochodowym, przez co najlepsi menedżerowie zapragnęli zastosować je w ochronie zdrowia. W krajach takich, jak Wielka Brytania, Dania czy Szwecja wprowadzono zarządzanie Lean do medycyny. Bogate kraje oszczędzają i próbują pracować bardziej efektywnie. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Przygotowaliśmy krótką ankietę dotyczącą wybranych elementów Lean i stwierdziliśmy, że nie jest to popularne narzędzie poprawy jakości pracy.

WARTO WIEDZIEĆ

Analiza porównawcza skuteczności intubacji z wykorzystaniem laryngoskopu Macintosha oraz rurki ETView SL Badanie randomizowane krzyżowe

Badanie zostało zaprojektowane jako prospektywne, randomizowane, krzyżowe badanie symulacyjne i stanowi kontynuację badań podjętych przez autorów celem ewaluacji różnych technik intubacji dotchawiczej w warunkach resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nowość na rynku – włóknina ocieplająca Thinsulate typu G

Na rynku polskim pojawił się nowy typ włókniny ocieplającej typu G o bardzo wysokich parametrach ciepłochronnych.

PRAWO RATOWNIKA

Zasady odpowiedzialności cywilnej ratownika medycznego

Ratownicy medyczni w związku z wykonywanym zawodem mogą ponosić odpowiedzialność prawną. Jednym z jej rodzajów jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnej przez ratowników medycznych w świetle prawa.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij