Na Ratunek wydanie nr 4/2017
Na Ratunek wydanie nr 4/2017

Temat wydania to SPIKES – algorytm przekazywania złych informacji. W numerze m.in.: Ostre zapalenie krtani u dzieci w praktyce ratownika medycznego, Wstrząs neurogenny – niecodzienne wyzwanie dla zespołu ratownictwa medycznego.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Kalejdoskop

KNOW-HOW

SPIKES jako algorytm przekazywania złych informacji

Celem artykułu jest przybliżenie procedur SPIKES oraz 123, które znajdują zastosowanie w przekazywaniu trudnych wiadomości dotyczących śmierci członka rodziny. Przeprowadzona została ankieta zawierająca pytania o doświadczenie w tym zakresie oraz znajomość procedury

Karta SPIKES

Karta SPIKES

ANALIZA PRZYPADKU

Wstrząs neurogenny – niecodzienne wyzwanie dla zespołu ratownictwa medycznego

Obrażenia rdzenia kręgowego w praktyce zespołu ratownictwa medycznego nie są częstym przypadkiem. Stanowią zatem trudność nie tylko pod względem diagnostycznym, ale również terapeutycznym. Problemem zespołu dwuosobowego staje się nie tylko sam transport, ale również prawidłowe zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego na czas dotarcia na szpitalny oddział ratunkowy.

Pourazowe NZK u 2-letniego dziecka na poziomie SOR szpitala powiatowego

Praca opisuje przypadek postępowania w pourazowym zatrzymaniu krążenia u 2-letniego dziecka w SOR-ze szpitala powiatowego (w 5-letnim okresie SOR odnotował jeden przypadek pourazowego NZK u dzieci).

WIEDZA W PRAKTYCE

Specyfika działań ratownictwa medycznego w obliczu zagrożenia biologicznego

Wzrost zagrożeń biologicznych wymusza na ratownictwie medycznym odpowiednie przygotowanie. Triage biologiczny, organizacja i taktyka działań medycznych, indywidualne środki ochrony przed skażeniami i ochrona dróg oddechowych oraz zasady dekontaminacji powinny być powszechnie znane i wykorzystywane w ratownictwie medycznym. Identyfikacja czynnika zakaźnego oraz odpowiednie pobranie i zabezpieczenie próbek są kluczowe dla rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Ochrona ludności przed zagrożeniami biologicznymi i bioterrorystycznymi staje się priorytetowym zadaniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie w praktyce ZRM Część II: Farmakoterapia u kobiety ciężarnej

Artykuł ten ma na celu przybliżenie problemu farmakologii w przypadku kobiety ciężarnej. W tekście opisano wpływ leków na kobietę i na płód.

Leki przeciwwymiotne w zespołach ratownictwa medycznego – metoclopramid, ondansetron, tietylperazyna

Artykuł ten zawiera prezentacje trzech leków mogących mieć zastosowanie w leczeniu nudności i wymiotów oraz porównanie i rekomendacje w ich stosowaniu w zespołach ratownictwa medycznego.

Ostre zapalenie krtani u dzieci w praktyce ratownika medycznego

W artykule przedstawiono etiologię, objawy oraz leczenie ostrego zapalenia krtani u dzieci z uwzględnieniem rozpoznania różnicowego oraz postępowania w fazie przedszpitalnej.

Możliwości point of care testing w medycynie ratunkowej

Technika sprzętu używanego w POCT pozwala w stosunkowo krótkim czasie uzyskać wzrost trafnych diagnoz, co przyczynia się do zwiększenia efektów leczenia. Choć w ramach POCT dostępnych jest wiele możliwości, to do medycyny ratunkowej warto implikować tylko niektóre z nich.

WARTO WIEDZIEĆ

Postępowanie przedszpitalne zespołu ratownictwa medycznego wobec pacjentki potencjalnie zgwałconej

Niniejszy artykuł prezentuje szczególne aspekty postępowania przedszpitalnego w przypadku wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego do pacjentki, co do której istnieje podejrzenie, że mogła zostać zgwałcona.

Ocena i utrzymanie zdolności żołnierzy do zabezpieczenia masywnych krwotoków w poszczególnych strefach symulowanego środowiska taktycznego – doniesienie wstępne

Implementacja wytycznych Taktyczno-Bojowej Opieki nad Poszkodowanym (ang. Tactical Combat Casualty Care) w realiach zabezpieczenia medycznego środowiska taktycznego stanowi podstawowy standard współczesnej medycyny pola walki. Ewaluacja i utrzymanie pełnych umiejętności do udzielania pomocy na polu walki jest kolejnym wyzwaniem dla żołnierzy oraz przełożonych odpowiadających za realizację zabezpieczenia medycznego operacji wysokiego ryzyka. W pracy przedstawiono propozycję autorskiej techniki ewaluacji wiedzy dotyczącej tamowania masywnych krwotoków wg standardu TC3 oraz zaproponowano periodykę ćwiczeń w celu utrzymania gotowości do wykonywania techniki tamowania masywnych krwotoków za pomocą opaski uciskowej.

CIEKAWOSTKI

Wsparcie na starcie dla absolwentów WSPS

Wsparcie na starcie dla absolwentów WSPS

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij