Na Ratunek wydanie nr 1/2013
Na Ratunek wydanie nr 1/2013

W tym numerze polecam szczególnej uwadze trzy teksty. Przede wszystkim temat na czasie, czyli przymus bezpośredni w ratownictwie medycznym w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który szczegółowo opisują Barbara Adamkiewicz-Herok i Jarosław Madowicz. Interesującą pozycją w tym numerze ze względu na dużą liczbę zdjęć, które zawiera, jest artykuł „USG w stanach zagrożenia życia” autorstwa Mirosława Poloka

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

Bądźmy czujni, czyli podstawowa zasada profesjonalnego ratownika medycznego

Upłynięcie pewnego czasu od zaistnienia urazu do interwencji podejmowanej przez ZRM nie zwalnia ratowników medycznych z zachowania czujności i postępowania zgodnie z procedurami International Trauma Life Support.

WIEDZA W PRAKTYCE

Resuscytacja ciężarnej – wskazówki dla zespołu podstawowego

Nagłe zatrzymanie krążenia u ciężarnej jest jedną z rzadszych sytuacji, z jakimi spotyka się w swojej pracy ratownik medyczny. Jej specyfika polega na konieczności leczenia dwóch osób – matki i dziecka. Obowiązkiem każdego medyka jest profesjonalne działanie nawet w tak rzadkich przypadkach. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieją pewne różnice w kompetencjach ratownika medycznego i lekarza, jeżeli chodzi o wykonywane procedury w trakcie resuscytacji reanimowanej ciężarnej.

Zatrucia lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe

Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe są stosowane głównie w anestezjologii. Zatrucia tymi lekami są rzadko spotykane w praktyce ratowniczej, stąd mogą być mniej znane. Jest to spowodowane rzadkością samych przypadków zatruć (zwykle osób zatrudnionych w ochronie zdrowia), wysoką śmiertelnością oraz trudnościami w rozpoznawaniu zatrucia i identyfikacji substancji toksycznej, zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w szpitalu.

Złamania patologiczne kości

Są to złamania kości powstałe na skutek przyczyn, które w zwykłych okolicznościach nie mogłyby spowodować takiego uszkodzenia. Oznacza to więc zawsze istnienie podłoża w postaci poważnych zaburzeń miejscowych lub ogólnych, które naruszyły całość kości. Złamania patologiczne są częste, zwłaszcza w obrębie szyjki kości udowej, a ponieważ zrzeszotnienie wykazuje skłonność do wyraźniejszego występowania w obrębie kręgosłupa i miednicy niż w pozostałej części szkieletu, złamanie kompresyjne jednego kręgu lub więcej kręgów jest częstsze niż samoistne złamanie kości długich.

Zdarzenie symulowane jako forma szkolenia ratowników medycznych

Ćwiczenia symulowanych akcji ratunkowych są niezwykle istotnym elementem kompleksowego przygotowaniu ratownika medycznego do pracy w warunkach szczególnych i nietypowych, wymagających doskonałej koordynacji działań całego zespołu oraz umiejętności radzenia sobie pod presją czasu i silnego stresu. Zadanie pt. „Kibol”, z którym zmierzyły się zespoły na VII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie medycznym w Szczyrku w 2012 r., pozwoliło startującym załogom przetrenować akcję ratowniczą w warunkach zdarzenia masowego.

Duszność okiem (i uchem) ratownika medycznego

Duszność może być objawem wielu chorób, nie tylko układu oddechowego, ale także układu krążenia. Od dokładnego badania i prawidłowo postawionego przez ratownika medycznego rozpoznania zależy właściwie wdrożone postępowanie terapeutyczne, dzięki któremu możliwe jest zapobiegnięcie niewydolności oddechowej i nagłemu zatrzymaniu krążenia.

Liczy się jakość Materiały odblaskowe i włóknina ocieplająca w kontekście odzieży dla ratowników medycznych

Materiały odblaskowe i włóknina ocieplająca w kontekście odzieży dla ratowników medycznych. Tekst odpowiada na pytanie, jakie kryteria decydują o doborze materiałów odblaskowych i włóknin ocieplających

Analiza teletransmisji danych elektrokardiograficznych

Artykuł opisuje ocenę, jakiej poddano 205 teletransmisji danych elektrokardiograficznych nadesłanych do Centrum Kardiologii Allenort (CKA) w Kutnie przez okoliczne ZRM. Dane zostały odebrane przy pomocy systemu LifeNet oraz ZOLL System w terminie od marca 2010 roku do grudnia 2012 roku.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

USG w stanach zagrożenia życia

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania diagnostyki ultrasonograficznej w stanach zagrożenia życia.

PRAWO RATOWNIKA

Przymus bezpośredni w ratownictwie medycznym

Przymus bezpośredni, będący w istocie pogwałceniem autonomii jednostki, wymaga określenia jasnych standardów i zasad postępowania. Ma to szczególne znaczenie w działaniach zespołów ratownictwa medycznego, które co do zasady powołane są do udzielania pomocy pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i dla których kontakt z pacjentem psychiatrycznym może być szczególnie trudny z uwagi na specyfikę objawów oraz niecodzienność tego typu sytuacji.

WYDARZENIA

Zimowe zmagania ratowników

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij