Na Ratunek wydanie nr 3/2013
Na Ratunek wydanie nr 3/2013

Analiza przypadku: Precyzyjnie zebrany wywiad medycznyBłahy powód wezwania na karcie wyjazdowej w obecnym systemie ratownictwa nie należy do rzadkości. Okazać się może, że nieprecyzyjnie zebrany przez dyspozytora wywiad medyczny nie koreluje z faktycznym stanem pacjenta. Pomimo początkowo niepoważnych informacji profesjonalny ratownik medyczny powinien zawsze mieć do dyspozycji cały potrzebny sprzęt, którego natychmiastowa dostępność pozwala na trafną diagnozę i właściwe postępowanie terapeutyczne.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

Osłabiony po antybiotyku, czyli precyzyjnie zebrany wywiad medyczny

Błahy powód wezwania na karcie wyjazdowej w obecnym systemie ratownictwa nie należy do rzadkości. Okazać się może, że nieprecyzyjnie zebrany przez dyspozytora wywiad medyczny nie koreluje z faktycznym stanem pacjenta. Pomimo początkowo niepoważnych informacji profesjonalny ratownik medyczny powinien zawsze mieć do dyspozycji cały potrzebny sprzęt, którego natychmiastowa dostępność pozwala na trafną diagnozę i właściwe postępowanie terapeutyczne.

Współdziałanie służb na miejscu wypadku komunikacyjnego

Wypadek komunikacyjny często staje się wielodyscyplinarnym problemem. Mieszają się tutaj zagadnienia medyczne, techniczne i aspekty prawne. Istotna okazuje się w takiej sytuacji dobra współpraca co najmniej trzech służb ratunkowych: zespołów ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji.

Elektrostymulacja jako zabieg ratujący życie

Ratownicy medyczni podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych często muszą podejmować trudne decyzje, mając na uwadze dobro pacjenta. Ważne, żeby ich wiedza i umiejętności pozwoliły dokonywać właściwych wyborów.

WIEDZA W PRAKTYCE

Postępowanie w urazach miednicy u dzieci

W okresie dziecięcym miednica osiąga swoją największą elastyczność, dlatego rzadko dochodzi w tym czasie do jej złamań. Zwykle uraz miednicy następuje w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zdecydowaną większość stanowią złamania stabilne, bez przerwania ciągłości miednicy, niewymagające leczenia operacyjnego, a jedynie zachowawczego.

Wprowadzenie do tlenoterapii hiperbarycznej

Założeniem niniejszego artykułu jest omówienie kluczowych aspektów medycyny hiperbarycznej w kontekście pracy personelu zatrudnionego w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także w wyspecjalizowanych oddziałach, które zapewniają ciągłość leczenia pacjentów wstępnie zaopatrzonych w izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych.

KNOW-HOW

EKG – kompendium ratownika medycznego. Cz. II

Sztuka interpretacji EKG jest jedną z podstawowych umiejętności, którą ratownik medyczny powinien doskonale opanować. Od słusznego i trafnego rozpoznania zależą podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych i profesjonalne postępowanie. Kompendium EKG ratownika medycznego zawiera najważniejsze informacje i przykłady pomagające zrozumieć obraz pracy serca w zapisie EKG i nauczyć się jego oceny.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Mechaniczne ręce ratownika

Urządzenia do uciskania klatki piersiowej mogą w znaczący sposób usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego, a w szczególności zespołów podstawowych, dwuosobowych. Ponadto liczne badania potwierdzają wzrastającą liczbę skutecznych resuscytacji przy użyciu tych urządzeń, jak również wzrost przeżywalności pacjentów zarówno do przyjęcia, jak i do wypisu ze szpitala.

PRAWO RATOWNIKA

Ratownik medyczny w świetle Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Ratownik medyczny, mimo możliwości prowadzenia szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy, aby pracować jako ratownik wodny, sam musi ukończyć taki kurs.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Zabezpieczenie i przygotowanie noworodka do transportu

Kierujemy ten zestaw podręcznych zasad opieki nad noworodkiem i jego transportu do zespołów systemu PRM, zarówno S, jak i P. Są one zwięzłym zestawieniem najważniejszych elementów postępowania, o których nie można zapomnieć w trakcie udzielania pomocy. Liczymy się z tym, że niektóre działania mogą nastręczać sporych problemów. Równocześnie musimy pamiętać, że możemy zostać postawieni przed koniecznością realizacji również i takich zadań.

WYDARZENIA

Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym

XI Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij