Na Ratunek wydanie nr 4/2013
Na Ratunek wydanie nr 4/2013

Edukacji ratowników medycznych, o kształceniu i potrzebie nowoczesnego i interdyscyplinarnego podejścia w wydaniu. Polecamy: ostre zatrucie żelazem - objawy i podstawowe zasady leczenia, resuscytacja noworodka, zastosowanie opatrunków hydrożelowych w warunkach zdarzenia masowego oraz EKG - kompendium ratownika medycznego. W wydaniu podpowiadamy jak sobie radzić z ofiarami wypadków drogowych.

ANALIZA PRZYPADKU

Wypadek busa

Wypadek z wieloma poszkodowanymi często stanowi poważny problem organizacyjny dla służb ratowniczych. Działanie w takim przypadku to wykonywanie procedur pośrednich pomiędzy wypadkiem mnogim a wypadkiem masowym. Każdą taką sytuację należy traktować indywidualnie.

WIEDZA W PRAKTYCE

Ostre zatrucie żelazem – objawy i podstawowe zasady leczenia

Zatrucia solami żelaza należą do rzadkości, niemniej jednak należy pamiętać, że często zdarzają się w populacji dziecięcej i ze względu na powikłania stanowią poważny problem. Ważne jest zatem dokładne badanie przeprowadzone przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Praktyczna edukacja zawodowa ratowników medycznych

Celem niniejszej pracy jest wskazanie alternatywy dla edukacji zawodowej ratowników. W kształceniu potrzeba nowoczesnego i interdyscyplinarnego podejścia, gdyż w krótkim procesie szkolenia ratownik musi posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznania stanów zagrożenia życia oraz wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Drogi oddechowe. Cz. I Anatomia dróg oddechowych. Aspekty prawne

Drożne drogi oddechowe umożliwiają skuteczną wentylację i zachowanie funkcji układu krążenia. Istnieje wiele metod udrażniania dróg oddechowych, których ratownik medyczny nie może podjąć ze względu na ograniczenia prawne.

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu. Artykuł stanowi kompendium wytycznych ERC, AHA, AAP i JRC, których wnioski powinny być podstawą postępowania ZRM w Polsce.

Zastosowanie opatrunków hydrożelowych w warunkach zdarzenia masowego

Oparzenia są jednym z najczęściej występujących obrażeń. Szybkie i poprawne działanie ogranicza destrukcyjny wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka..

KNOW-HOW

EKG – kompendium ratownika medycznego. Cz. III

Sztuka interpretacji EKG jest jedną z podstawowych umiejętności, którą ratownik medyczny powinien doskonale opanować. Od słusznego i trafnego rozpoznania zależy podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych i profesjonalne postępowanie. Kompendium EKG ratownika medycznego zawiera najważniejsze informacje i przykłady pomagające zrozumieć obraz pracy serca w zapisie EKG i nauczyć się jego oceny.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Teletransmisja zapisu EKG – wsparcie, przymus czy niepotrzebny wydatek?

Teletransmisja zapisu EKG stanowi dla zespołów ratownictwa medycznego przydatne narzędzie doradcze, dzięki któremu pacjenci z ostrym zawałem serca trafiają bezpośrednio do pracowni kardiologii inwazyjnej.

Rola Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w organizacji i funkcjonowaniu systemu 112

Numer alarmowy 112 obowiązuje na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W Polsce obsługiwany będzie wyłącznie w Wojewódzkich Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatora numeru alarmowego. Jego zadaniem po przyjęciu zgłoszenia będzie zebranie odpowiedniego wywiadu i przekierowanie połączenia do właściwych jednostek ratowniczych.

RATOWNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Jak radzić sobie z ofiarami wypadku – aspekty psychologiczne zdarzenia drogowego

Wypadek drogowy jest zawsze wydarzeniem traumatycznym dla jego uczestników. Pomoc psychologiczna udzielana ofiarom przez ratowników jest niezbędnym elementem działań podczas akcji ratowniczej. Ma sens, jeśli udzielane wsparcie psychologiczne jest efektywne i pozwala ratownikowi skupić się na jego podstawowym zadaniu, jakim jest ratowanie życia. Dla ofiary doświadczenie kontaktu z ratownikiem, który był obecny i udzielał jej wsparcia, jest często najważniejszym pozytywnym wspomnieniem pomagającym odzyskać równowagę psychiczną po wypadku.

WYDARZENIA

Współpraca transgraniczna

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij