Na Ratunek wydanie nr 1/2014
Na Ratunek wydanie nr 1/2014

Mnogie obrażenia ciała jako kryteria kwalifikacji poszkodowanych do centrów urazowych – temat wydania. W numerze: badania neurologiczne w pracy ratownika medycznego, ostre stany zapalne w neurologii, glikokortykosteroidy stosowane w ratownictwie medycznym, alternatywne sposoby udrażniania dróg oddechowych oraz wykorzystanie respiratorów transportowych. Polecamy: algorytm postępowania z pacjentami pediatrycznymi.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

Mnogie obrażenia ciała jako kryteria kwalifikacji poszkodowanych do centrów urazowych

W niniejszej pracy autorzy na podstawie opisu obrażeń ciała będących skutkiem wypadku samochodowego przedstawili wskazania do kwalifikacji pacjentów urazowych do centrum urazowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz trudności, z jakimi spotyka się zespół ratownictwa medycznego na miejscu takiego zdarzenia.

WIEDZA W PRAKTYCE

Badanie neurologiczne w pracy ratownika medycznego

Rozwój nowoczesnej diagnostyki zmniejszył zainteresowanie badaniem fizykalnym, pokładając większe zaufanie w wynikach badań pomocniczych, szczególnie w metodach obrazowania. Diagnostyka neurologiczna oparta na badaniu jest jednak nadal podstawą w rozpoznaniu wielu chorób układu nerwowego, między innymi chorób układu pozapiramidowego, zespołów bólowych, padaczki i migreny. Wywiad chorobowy w neurologii ma szczególne znaczenie, ponieważ wiele chorób rozpoznać można już na podstawie informacji uzyskanych od chorego lub osób z jego otoczenia. Wywiad na początku jest spontaniczny, w przypadku ustalonego podejrzenia powinien być umiejętnie ukierunkowany. Przy badaniu fizykalnym we wstępnej ocenie należy wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia chorego i jego wiek biologiczny. Ścisły związek pomiędzy stanem ogólnym i neurologicznym chorego nakazuje, aby badanie neurologiczne poprzedzić oceną ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Ostre stany zapalne w neurologii w praktyce ratownika medycznego

Nagłe stany neurologiczne zdarzają się w praktyce ratownika medycznego bardzo często, czasami mogą mieć one pochodzenie zapalne. Można wyróżnić kilka ostrych stanów zapalnych dotyczących układu nerwowego, takich jak: neuropatie, miopatie, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Creutzfeldta-Jacoba czy neuroborelioza.

Glikokortykosteroidy stosowane w ratownictwie medycznym

Sterydy glikokortykoidowe to jedne z podstawowych leków używanych w ratownictwie medycznym. W artykule podano ich krótką charakterystykę, mechanizm działania, wskazania i dawkowanie. Uwzględniono także najnowsze zalecenia Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa odnośnie niestosowania metyloprednizolonu w urazach rdzenia kręgowego.

Alternatywne sposoby udrażniania dróg oddechowych

Zapewnienie drożności dróg oddechowych to jedno z podstawowych zadań ratownika medycznego. Drożne drogi oddechowe umożliwiają skuteczną wentylację i zachowanie funkcji układu krążenia.

KNOW-HOW

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca liczba interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich. Proces taki to jednak kwestia czasu i odpowiednich kursów; istnieje niemniej kilka sposobów, które ad hoc mogą ułatwić komunikację na linii ratownik – dziecko – rodzice w trudnej sytuacji postępowania przedszpitalnego.

KARTA PEDIATRYCZNA

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Wykorzystanie respiratorów transportowych w ratownictwie medycznym

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej użycie respiratora transportowego w stanach zagrożenia życia wydaje się powinnością ratownika medycznego, szczególnie w sytuacji, kiedy pracuje on w zespole podstawowym – dwuosobowym.

Działalność i wyposażenie GOPR-u na przykładzie Grupy Beskidzkiej

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe istnieje od 1952 roku. Zadanie statutowe GOPR-u to niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego. Aby zostać ratownikiem GOPR-u, trzeba przejść intensywne szkolenie oraz testy i egzaminy kwalifikacyjne, które sprawdzają nie tylko umiejętności teoretyczne, takie jak wiedza medyczna oraz topografia terenu, ale także kondycję fizyczną. Ratownicy GOPR-u pełnią 24-godzinne dyżury przez wszystkie dni w roku w swoich stacjach ratunkowych. Dzięki świetnemu wyszkoleniu ratowników i dobremu wyposażeniu GOPR udowadnia, że międzynarodowe zalecenia i standardy są w Polsce rzetelnie przestrzegane i realizowane, a wytyczne dotyczące technicznych elementów bezpiecznego i nowoczesnego ratownictwa górskiego są podstawowym meritum w służbie górskiej w Polsce.

RATOWNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Wypalenie zawodowe wśród pracowników ratownictwa medycznego

Ratownicy, mając do czynienia z bezpośrednim ratowaniem życia ludzkiego, wykonują niezwykle odpowiedzialny zawód, obarczony licznymi trudnościami fizycznymi oraz psychicznymi. W przypadku gdy dotychczasowe wyobrażenia o przyszłej pracy okażą się dalekie od rzeczywistości, a nadmiar czynników stresogennych spowoduje stopniowe wyczerpanie psychiczne, może dojść do wypalenia zawodowego. Mimo wszystkich niedogodności zdumiewająca większość ratowników jest jednak usatysfakcjonowania ze swojej pracy zawodowej.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Teletransmisja EKG – stosować tylko w OZW?

Teletransmisja elektrokardiogramów w ostrych zespołach wieńcowych staje się w Polsce standardem dla każdego zespołu ratownictwa medycznego. Artykuł przedstawia modele oraz zasady działania systemu teletransmisji, a także omawia wyniki analizy danych statystycznych dotyczących wykorzystania teletransmisji w praktyce.

Dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego na przykładzie London Ambulance Service

London Ambulance Service jest światowej klasy jednostką przyjmującą dziennie tysiące wezwań. Każde połączenie alarmowe jest triage’owane zgodnie z obowiązującymi protokołami, tak by uzyskać właściwy priorytet wyjazdu, a tym samym zapewnić jak najlepszą pomoc pacjentowi. Różnorodne pojazdy dysponowane są do stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, w których personel medyczny, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności oraz wyposażenia, stara się zapewnić wysokiej jakości opiekę.

PRAWO RATOWNIKA

Zawód ratownika medycznego w świetle tzw. dużej nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

WYDARZENIA

Zimowe mistrzostwa

Misja w Sudanie Południowym, cz. I

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij