W firmie JMM Mariusz Lewandowski opracowano projekt, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciuset ratowników medycznych mieszkających na terenie woj. śląskiego.

Projekt Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
W ramach projektu zorganizowanych zostanie 40 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych. Kursy są skierowane do czynnych zawodowo ratowników medycznych pracujących
w jednostkach PRM. Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.
Kursy organizowane będą na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410). Program kursu opracowany został przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zaś po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych w danym okresie edukacyjnym. Kursy będą realizowane w całości (w ciągu 6 dni), podzielone na dwie części (2dni+4dni; 3dni+3dni) albo podzielone na trzy części (2dni+2dni+2dni), jednakże cały program jednego kursu musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

Aktualne terminy kursów dostępne są tutaj: http://www.cmkp.edu.pl/kursy/?rok=2017&ro=2&spe=176

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
- posiadająca tytuł ratownika medycznego
- mieszkająca lub pracująca na terenie województwa śląskiego

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 – Oświadczenie PDO
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika aktualność danych pierwsze wsparcie.

BIURO PROJEKTU
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice
I piętro, pokój nr 125
telefon: 695 910 889
telefon: 32 609 31 57
mail: kdrm@jmm.net.pl
Biuro jest czynne w godzinach 7:30-14:30

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej  www.jmm.net.pl/kdrm/

W ramach projektu dla 160 ratowników medycznych, którzy odbędą Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych będzie możliwość uczestnictwa w prawo jazdy kategorii C.


Wszystkie powyższe kursy są w 100% finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij