W firmie JMM Mariusz Lewandowski opracowano projekt, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciuset ratowników medycznych mieszkających na terenie woj. śląskiego.

Projekt Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
W ramach projektu zorganizowanych zostanie 40 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych. Kursy są skierowane do czynnych zawodowo ratowników medycznych pracujących
w jednostkach PRM. Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.
Kursy organizowane będą na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410). Program kursu opracowany został przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zaś po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych w danym okresie edukacyjnym. Kursy będą realizowane w całości (w ciągu 6 dni), podzielone na dwie części (2dni+4dni; 3dni+3dni) albo podzielone na trzy części (2dni+2dni+2dni), jednakże cały program jednego kursu musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
- posiadająca tytuł ratownika medycznego
- mieszkająca lub pracująca na terenie województwa śląskiego

W ramach projektu dla 160 ratowników medycznych, którzy odbędą Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych będzie możliwość uczestnictwa w prawo jazdy kategorii C.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij