Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

Mając na uwadze stworzenie łódzkim ratownikom medycznym warunków do rozwoju kwalifikacji zawodowych w firmie JMM Mariusz Lewandowski wraz z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach opracowaliśmy projekt Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych siedemset dziewięćdziesięciu pięciu ratowników medycznych mieszkających lub pracujących na terenie woj. łódzkiego. Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 53 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych. Kursy są skierowane do czynnych zawodowo ratowników medycznych pracujących w jednostkach PRM. Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

Kurs organizowany będą na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, oraz na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410). Program kursuopracowany został przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zaś po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych w danym okresie edukacyjnym. Kursy będą realizowane w całości (w ciągu 6 dni) lub podzielone na dwie części (2dni+4dni; 3dni+3dni); albo podzielone na trzy części (2dni+2dni+2dni) jednakże cały program jednego kursu musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

- posiadająca tytuł ratownika medycznego,

- mieszkająca lub pracująca na terenie województwa łódzkiego.

 

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij