Jeśli brałeś udział w tegorocznej edycji Internetowego Programu Edukacyjnego, koniecznie przeczytaj, jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Pobierz: dokument

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze okoliczność, że obowiązujące od dnia 12 lipca 2007 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2007.112.775 z dnia 2007.06.27), wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590) zostało z dniem 11 października 2017 uchylone, a obecnie kwestie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2017.1884 z dnia 2017.10.10 ) wydane na podstawie art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 oraz z 2017 r. poz. 60),

redakcja czasopisma „Na Ratunek” informuje:

- punkty zdobyte do dnia 1.10.2017 w Internetowym Kursie Edukacyjnym organizowanym przez czasopismo „Na Ratunek” nie tracą ważności i są rozliczane wg. zasad Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. (§ 11 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.10.2017),

- certyfikaty z aktualną ilością punktów (zdobytych do dnia 1.10.) zostały wygenerowane i dostępne są po zalogowaniu na stronie www.naratunek.elamed.pl,

- w zawiązku ze zmianą obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad doskonalenia), zawodowego ratowników medycznych, działając w oparciu o pkt 11 Regulamin Ogólnopolskiego Internetowego Programu Edukacyjnego dla Ratowników Medycznych (edycja 2017) redakcja wstrzymuje publikację dwóch ostatnich testów, które ukazać się miały w październiku i grudniu, tym samym program edukacyjny edycja 2017 uznaje się za ukończony wraz z testem opublikowanym po ukazaniu się numeru 4/2017 „Na Ratunek”.

- od nowego roku zapewnimy prenumeratorom możliwość zdobycia dodatkowych punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Szczegóły i zasady zdobywania punktów przez Internetowy Program Edukacyjny przedstawimy wkrótce na naszej stronie internetowej oraz w numerze 6/2017 „Na Ratunek”.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij