W dniach 8-10 marca 2018 r. odbędzie się 27. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej I Intensywnej Terapii.

Lokalizacja:
Karpacz
Data rozpoczęcia:
08.03.2018
Data zakończenia:
10.03.2018
Strona www:
http://www.medy...

Medycyna ratunkowa w naszym kraju, pomimo swojej blisko 20-letniej historii, cierpi ciągle na tzw. „choroby dzieciństwa”. Wynikają one nie tylko z niedostatków finansowych, ale również z zawirowań politycznych, organizacyjnych i często kompetencyjnych. Wymaga to przyspieszenia integracji naszego środowiska w wymiarze krajowym oraz szerszego otwarcia międzynarodowego. Niezbędne jest również podnoszenia świadomości o zadaniach medycyny ratunkowej — i ich wadze — wśród osób decydujących o kształcie ochrony zdrowia w naszym kraju.

Niezależnie, potrzebne jest też intensywniejsze doskonalenie zawodowe naszych kadr i to nie tylko w kształceniu podyplomowym, ale już na etapie akademickim.

Tym celom poświęcane są nasze zimowe konferencje medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, w czasie których — korzystając z rosnącego doświadczenia własnych ośrodków oraz doświadczeń ekspertów międzynarodowych — rozwijamy nie tylko wątki naukowe, kliniczne, organizacyjne ale też edukacyjne i warsztatowe. Podczas nadchodzącej najbliższej konferencji zimowej rozszerzyć zamierzamy takie tematy jak: kompetencje zaawansowanych klinicystów medycyny ratunkowej, poprawa warunków pracy w oddziałach ratunkowych, postępy w satysfakcji i przepływie pacjentów przez oddziały ratunkowe oraz poprawa współpracy interdyscyplinarnej i wewnątrzsystemowej — pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego a załogami szpitalnych oddziałów ratunkowych. Rozszerzyć chcemy zakresy warsztatów dotyczących śródszpitalnego triage’u w oddziałach ratunkowych oraz wagi szybkiej przyłóżkowej diagnostyki różnicowej. Liczymy, że powstająca przy naszym Towarzystwie Sekcja Zaawansowanej Praktyki Klinicznej, będzie nową jakością nadającą istotny postęp we wszystkich obszarach praktyki medycyny ratunkowej. Planowane w programie konferencji kierunkowe Sesje, takie jak: Młodych, Liderów, Pielęgniarek i Ratowników, Studentów — będą doskonałymi forami debat nad dniem dzisiejszym i jutrem polskiej medycyny ratunkowej.


Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do aktywnego udziału w tym nadchodzącym, tak ważnym dla nas wszystkich, wydarzeniu.

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

 

www.medycynaratunkowa.wroc.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij