Przyjęta przez Senat poprawka do uchwalonej tzw. małej nowelizacji, przedłuża o kwartał termin obowiązywania umów między firmami a NFZ na ratownictwo medyczne.

Senat wprowadził poprawkę do uchwalonej przez Sejm ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM).

Początkowo ustawa ta zakładała, że umowy zawarte przez prywatne firmy z NFZ na ratownictwo medyczne, zakończą się 31 grudnia 2018r. Przyjęta przez Senat poprawka, przesuwa ten termin do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.Umowy na wykonanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, miałyby obowiązywać na ten sam okres, na jaki zostały zawarte, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2019r.

Do innych zmian, jakie zostały wprowadzone przez Senat należy m.in. zagwarantowanie możliwości udzielenia świadczeń pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia bez zgody przedstawiciela ustawowego. O możliwość tę upomniał się Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, który uargumentował swoje stanowisko, wskazując na przypadki wymagających pomocy dzieci w placówkach opiekuńczych lub szkołach. Przepisy wymagają zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta na udzielenie mu świadczenia oraz zgody samego pacjenta w przypadku tych powyżej 16. roku życia. Przyjęta natomiast poprawka głosi o tym, iż ratownik medyczny w ramach realizacji zadań zawodowych oraz pielęgniarka systemu, która wykonuje medyczne czynności ratunkowe, mogą udzielić świadczeń zdrowotnych bez wyżej wspomnianej zgody, jeśli wymaga on niezwłocznej pomocy.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij