Autorzy w niniejszym artykule mają na celu wyjaśnienie potrzeby skutecznego rozpoznawania bólu, stosowania skal jego oceny oraz wdrażania farmakoterapii przeciwbólowej.

Ostry ból to częsty zarówno bezpośredni powód wezwań zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), jak i objaw towarzyszący, z którym każdy członek ZRM powinien potrafić sobie poradzić. Każdy cierpiący pacjent powinien zostać odpowiednio zabezpieczony farmakologicznie.

Do implementacji skutecznej terapii przeciwbólowej potrzebna jest szczegółowa wiedza na temat bólu, m.in.: jego rozpoznanie, ustalenie pochodzenia, natężenie oraz leczenie. Dobrze zebrany wywiad oraz przeprowadzenie oceny nasilenia bólu z wykorzystaniem powszechnie uznanych skal pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii z konkretnego szczebla drabiny analgetycznej. Autorzy w niniejszym artykule mają na celu wyjaśnienie potrzeby skutecznego rozpoznawania bólu, stosowania skal jego oceny oraz wdrażania farmakoterapii przeciwbólowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Ból jest najczęstszym objawem występującym u pacjentów w warunkach działań pozaszpitalnych. Sondaż wykonany w 2004 r. w Wielkiej Brytanii sugerował, że około 80% pacjentów doświadczało bólu w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego (ZRM). Wynika z tego, że rozpoznawanie i leczenie bólu w ZRM to jedno z wielu wyzwań, z jakimi na co dzień spotykają się ratownicy medyczni. Ta kluczowa w medycynie ratunkowej umiejętność pozwala zapewnić komfort pacjentowi, ograniczyć stres związany z nagłym urazem lub chorobą oraz ograniczyć szkodliwe psychofizyczne skutki bólu.

Obowiązek walki z bólem wynika zarówno z prawnie unormowanych przepisów, a także niepisanej etyki zawodowej. Pacjent ma prawo oczekiwać od członków ZRM i innych jednostek służby zdrowia złagodzenia bólu. Jest to jedno z głównych praw chorego, które w Polsce reguluje Karta praw pacjenta. Ponadto prawo to jest jednym z podstawowych praw człowieka. Niezależnie od obowiązujących przepisów, ratownicy medyczni są zobowiązani do minimalizowania dolegliwości bólowych, co wynika z niezbędnej cechy charakteru wymaganej w tym zawodzie – empatii.

Pomimo tej wiedzy liczne badania dowodzą, że leczenie bólu w warunkach przedszpitalnych nie jest prowadzone optymalnie. Fakt ten skłonił autorów do napisania niniejszego artykułu, ponieważ przy aktualnym dostępie do analgetyków opioidowych i nieopioidowych oraz skal oceny natężenia bólu efektywna terapia jest możliwa do wdrożenia już na poziomie ZRM.

Cały artykuł dostępny w najnowszym wydaniu:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij