Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza na konferencję "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 17.10.2018 r. w Warszawie

Lokalizacja:
Warszawa
Data rozpoczęcia:
17.10.2018
Data zakończenia:
17.10.2018
Strona www:
http://pirbinst...

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w XII edycji konferencji

 

„Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”17 października 2018 w Warszawie
Udział bezpłatny, wymagana rejestracja

 

 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, której celem
jest zapobieganie, przygotowanie i reagowanie na zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz usuwanie
ich skutków, odbudowa infrastruktury i zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji.

Prelekcje poprowadzą:

 

-        mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania
i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
"Zdolność do zarządzania ryzykiem w świetle wytycznych Komisji Europejskiej"
(Wystąpienie poświęcone zostanie wytycznym Komisji Europejskiej w zakresie zdolności do zarządzania ryzykiem postrzeganej, tj. umiejętności państwa członkowskiego lub jego regionów do zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka,
w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka
do poziomu akceptowanego w tym państwie członkowskim.)

-        prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i dr Mateusz Paplicki - Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
"Medycyna ratunkowa jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w nagłym zagrożeniu"

-        płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński - Wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON
"Możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej (WOT) w likwidacji sytuacji kryzysowych"

-        mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

 

Tematyka konferencji:

-        Systemy łączności, ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu
przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

-        Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)

-        Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych

-        Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego

-        Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi
i mundurowymi

-        Współpraca ze środkami masowego przekazu

-        Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń

-        Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

-        Organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej

-        Aspekty prawne


            Spotkanie dedykujemy przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju i obywateli, specjalistom ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego, koordynatorom zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.


Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania: 09.30 – 14:30

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji
z Ekspertami.

* Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorem.

 

Kontakt z organizatorem:

Martyna Mystkowska - Gibowicz
Młodszy specjalista ds. organizacji konferencji
mobile: +48/786 146 013
e-mail: martyna.gibowicz@pirbinstytut.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij