Zastosowania koncentratorów czynników krzepnięcia u chorych na hemofilię w przypadkach nagłego krwawienia lub urazu w praktyce ZRM jako nowy obowiązek ratowników medycznych.

Krwawienie lub uraz u chorych na hemofilię albo pokrewne skazy krwotoczne mogą być stanami zagrożenia życia. W takich przypadkach, zgodnie z obowiązującymi standardami, leczenie substytucyjne czynnikami krzepnięcia należy wdrożyć jak najszybciej. Dzięki nowym przepisom ratownicy medyczni w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą samodzielnie podawać czynnik krzepnięcia lub desmopresynę z zasobów własnych chorego.

Hemofilia jest rzadką, uwarunkowaną genetycznie skazą krwotoczną. Istnieją dwa główne rodzaje hemofilii – typ A (spowodowany brakiem lub niedoborem czynnika krzepnięcia VIII) oraz typ B (spowodowany brakiem lub niedoborem czynnika krzepnięcia IX). Częstość występowania hemofilii w Polsce to 1:12 300 mieszkańców, przy czym hemofilia spowodowana niedoborem czynnika VIII występuje w Polsce znacznie częściej.

Niestety obowiązujące w Polsce prawo zasadniczo jest skomplikowane, a liczba aktów normatywnych stale rośnie, podobnie jak zakres uprawnień ratowników medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego. Minister Zdrowia, mimo upływu lat i licznych nowelizacji Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (2) oraz aktów wykonawczych, do chwili obecnej włącznie nie ogłosił niestety w drodze obwieszczenia jednolitych, powszechnie obowiązujących, kompleksowych standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (3) zmianie uległa Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (2), a obowiązujące wówczas przepisy wykonawcze dotyczące medycznych czynności ratunkowych zostały uchylone (4, 5). W pierwszym kwartale 2016 r.
mieliśmy do czynienia z kuriozalną sytuacją, gdzie personel podstawowych ZRM (bez lekarza), a przede wszystkim ratownicy medyczni – będący filarem Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – wykonywali obowiązki służbowe de facto bez stosownych przepisów upoważniających do tego typu czynności. Ministerstwo Zdrowia 22 stycznia 2016 r. wydało nawet w tej sprawie na swojej stronie internetowej stosowny komunikat, wskazując, że „w okresie przejściowym zespoły ratownictwa medycznego – z uwagi na ich rolę w zabezpieczeniu zdrowia i życia obywateli RP – realizują swoje zadania tak jak dotychczas” (6). Problem został rozwiązany dopiero poprzez wyczekiwane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego – obowiązujące od 12 maja 2016 r. (7).

Przeczytaj cały artykuł:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij